nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Klara coronakrisen med hjälp av data? Nytt företagsprogram hjälper SMF-företag att förnya sina affärsverksamheter

I höst börjar 22 finländska företag bygga upp ny affärsverksamhet kring data. I de nya tjänsterna delas data på ett transparent och rättvist sätt efter gemensamma spelregler.

Författare

Publicerad

Företagsprogrammet IHAN, som Sitra leder, hjälper SMF-företag att utveckla nya affärsmodeller som bygger på delade data. Företagen får möjlighet att delta i bygget av en mer rättvis datamarknad, där företag som använder data på ett ansvarsfullt och fördomsfritt sätt når framgång med hjälp av smarta tjänster.

Varför organiserar Sitra programmet?

Europeiska kommissionen uppskattar att värdet av datamarknaden i EU-länderna uppgår till 1 054 miljarder euro före utgången av år 2025*. Trots detta visar en utredning som Sitra gjorde 2019 att 46 procent, dvs. nästan hälften av alla SMF-företag i Finland, förhåller sig tvekande till de möjligheter som dataekonomin erbjuder dem. Dessutom upplever företagen att bristen på kunnande är ett betydande problem när det gäller att utnyttja data.

Enligt Sitras överombudsman Jyrki Katainen har coronakrisen gjort det ännu svårare att förutse förändringar i omvärlden än tidigare. Samtidigt har data blivit den mest värdefulla råvaran i världen.

”Företagen väntas nu ha ännu större förnyelseförmåga än tidigare. Som en del av vårt internationella projekt IHAN vill vi hjälpa finländska SMF-företag att anpassa sig till den förändrade omvärlden och att utvecklas till föregångare inom innovationer som bygger på rättvis användning av data.”

Målen för företagsprogrammet IHAN

”I dataekonomin och ekosystemen behövs nya affärsmodeller för att det ska vara möjligt att använda data för att skapa nya tjänster som är till nytta för finländarna i vardagen”, konstaterar Anna Wäyrynen, ledande expert i Sitras projekt IHAN. ”Ny affärsverksamhet och nytt värde skapas i enlighet med principerna för rättvis dataekonomi för hela det nätverk som anknyter till det deltagande företagets data: för kunderna, själva företaget och företagets partner.”

Under pilotprogrammet har Sitra som mål att testa verktyg för en rättvis dataekonomi i praktiken och utveckla affärsmodeller som bygger på data tillsammans med de deltagande företagen och genomförande partner. Efter programmet kommer konceptet att kommersialiseras och distribueras för användning i Finland och i hela Europa.

Företagen som valdes till programmet

Ansökningstiden till företagsprogrammet var 9.3–5.6.2020. Till programmet valdes 22 finländska företag. De valda företagen representerar mångsidigt olika branscher och fungerar bland annat inom ekologisk design, wellbeing, hållbar utveckling, rekrytering, städtjänster, husteknik och hälsovårdsteknik.

Vad handlar det om?