uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Datan avulla yli koronakurimuksen? Uusi yritysohjelma auttaa pk-yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa

Kuluvana syksynä 22 suomalaista pk-yritystä lähtee rakentamaan uutta liiketoimintaa datasta. Uusissa palveluissa dataa jaetaan läpinäkyvästi ja reilusti, yhteisin pelisäännöin.

Kirjoittaja

Mira Nupponen

Julkaistu

Sitran luotsaamassa IHAN-yritysohjelmassa autetaan pk-yrityksiä kehittämään jaettuun dataan pohjautuvia liiketoimintamalleja. Yritykset osallistetaan rakentamaan nykyistä reilumpia datamarkkinoita, joissa dataa vastuullisesti ja ennakkoluulottomasti hyödyntävät yritykset menestyvät älykkäillä palveluilla.

Miksi Sitra järjestää ohjelman?

Euroopan komissio arvioi EU-maiden datamarkkinoiden arvon nousevan 1054 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Kuitenkin Sitran vuonna 2019 toteuttaman yrityskyselyn mukaan jopa lähes puolet, 46 prosenttia, suomalaisista pk-yrityksistä suhtautui epäröiden datatalouden heille tarjoamiin mahdollisuuksiin. Samoin osaamisen puute koettiin merkittäväksi haasteeksi datan hyödyntämisessä.

Sitran yliasiamies Jyrki Katainen arvioi, että koronakriisin seurauksena toimintaympäristö on yhä vaikeammin ennakoitavissa. Samaan aikaan data on noussut maailman arvokkaimmaksi raaka-aineeksi.

”Yrityksiltä edellytetään nyt vielä enemmän uudistumiskykyä kuin aikaisemmin. Osana kansainvälistä IHAN-projektiamme haluamme auttaa suomalaisia pk-yrityksiä paitsi sopeutumaan muuttuneeseen toimintaympäristöön, myös kehittymään reilusti dataa hyödyntävien innovaatioiden edelläkävijöiksi.”

IHAN-yritysohjelman tavoitteet

”Datataloudessa ja ekosysteemeissä tarvitaan uudenlaisia liiketoimintamalleja, jotta datasta pystytään luomaan suomalaisten arkea helpottavia uusia palveluita ”, toteaa Anna Wäyrynen, johtava asiantuntija Sitran IHAN-projektissa. ”Uutta liiketoimintaa ja arvoa syntyy reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti koko osallistujayrityksen dataan liittyvälle verkostolle: asiakkaille, itse yritykselle ja yrityksen kumppaneille.”

Sitran tavoitteena on pilottiohjelman aikana testata reilun datatalouden työkaluja käytännössä ja kehittää dataan pohjautuvia liiketoimintamalleja yhdessä osallistujayritysten ja toteutuskumppanien kanssa. Ohjelman jälkeen konsepti on tarkoitus tuotteistaa ja levittää se sekä kansalliseen että Euroopan-laajuiseen käyttöön.

Ohjelmaan valitut yritykset

IHAN-yritysohjelman hakuaika oli avoinna 9.3.–5.6.2020. Ohjelmaan valittiin 22 suomalaista pk-yritystä. Valitut yritykset edustavat monipuolisesti eri toimialoja ja toimivat muun muassa ekologisen designin, hyvinvoinnin, kestävän kehityksen, rekrytoinnin, siivouspalveluiden, talotekniikan ja terveysteknologian aloilla.

Yritysohjelman valintakriteereihin voi tutustua ohjelman verkkosivuilla.

Mistä on kyse?