julkaisut

Eurooppalaisten yritysten tulevaisuus datataloudessa

Sitra selvitti kyselytutkimuksella eurooppalaisten suur- ja pk-yritysten tietoisuutta, suhtautumista ja sitoutumista reilun datatalouden tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Kirjoittajat

Mikko Ulander, Meiju Ahomäki, Jenni Laukkanen (Innolink)

Julkaistu

Innolink toteutti kyselyn Suomessa, Alankomaissa, Ranskassa ja Saksassa huhti-toukokuussa 2019. Vastaajia oli yhteensä 1667.

Yllä mainitun tutkimusraportin lisäksi voit ladata raakadatan (Excel).

Kysely toteutettiin osana Sitran IHAN®-hanketta, jossa rakennetaan reilun datatalouden perustuksia ja luodaan valtioiden rajat ylittävät pelisäännöt sekä ratkaisut reiluun datan vaihtoon ja hyödyntämiseen.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Eurooppalaisten yritysten tulevaisuus datataloudessa

Alaotsikko

Reilun datatalouden yrityskysely

Tekijät

Mikko Ulander, Meiju Ahomäki, Jenni Laukkanen (Innolink)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

67 s.

Mistä on kyse?