nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Vilda västerns lagar råder inom global dataekonomi – finskledd modell svar på Europas konkurrenskraft?

De globala plattformsjättarnas effekt på affärsmodeller som utnyttjar datadelning sammanfattas i orättvisa spelregler och en svår konkurrens. Utifrån en färsk undersökning framför Sitra sin oro över utsikterna för dataekonomin i Europa och efterlyser ett behov av nya, tillitsbaserade affärsmodeller.

Publicerad

Enligt en företagsenkät (rapport på engelska, finns också på finska) som Sitra våren 2019 genomförde i fyra europeiska länder förhåller sig företagen försiktiga till möjligheterna inom dataekonomi. Finländska företag låg efter sina europeiska likar.

Den globala plattformsekonomimarknaden utgör enligt uppskattningar en pott på närmare 7 triljoner euro. Europas andel av denna marknad är bara 3 procent, medan USA:s motsvarande andel är 66 procent och Kinas 30 procent.

”De globala plattformsjättarna använder sina egna spelregler för att kontrollera data som också européer överlämnat, och i denna labyrint blir individens röst ofta ohörd”, säger Jaana Sinipuro, ledare för Sitras IHAN-projekt inom Rättvis dataekonomi. ”Det är dags att återställa förtroendet mellan företag och individer. Detta är möjligt i nya ekosystem.”

Finländska företag pessimistiska när det gäller möjligheterna inom dataekonomi

Små och medelstora företag utgör ryggraden i Finlands ekonomi. SMF-företagens står för 10,7 procent av alla företag, medan omsättningen de genererar utgör närmare hälften, 48 procent.

Enligt Sitras utredning anser endast 31 procent av de finländska SMF-företagen att datadelning kunde erbjuda dem en konkurrensfördel. I de jämförda europeiska länderna (Frankrike, Tyskland och Nederländerna) är motsvarande siffra hela 55 procent.

På det hela taget förhåller sig finländska företag mer pessimistiska till de möjligheter som dataekonomin erbjuder. Medan 69 procent av franska företag såg en möjlighet till konkurrensfördelar i datadelning, var bara 42 procent av alla finländska företag som besvarade enkäten av samma åsikt.

Är en finskledd rättvis dataekonomi svaret på problemet?

I slutet av 2018 genomförde Sitra en medborgarenkät (rapport på finska och på engelskasammanställning av resultaten) i samma länder. Enligt denna enkät hade närmare en fjärdedel, 24 procent, minskat användningen av vissa digitala tjänster och 15 procent hade slutat använda tjänsterna helt efter dataläckor. De som besvarade medborgarenkäten uttryckte sitt intresse för tjänster som kan identifieras till exempel av ett ”rättvist datamärke” (66 procent ansåg att detta var viktigt). Av de finländska företag som besvarade företagsenkäten ansåg emellertid endast 36 procent att märket vore nyttigt.

Sitras modell för rättvis dataekonomi baserar sig på EU:s dataskyddsförordning (GDPR). I modellens ekosystem delas data endast med tillstånd av individen och enligt på förhand överenskomna spelregler. Den stärker individens rätt att överföra sina data till önskade tjänster, vilka produceras av en grupp aktörer som förbundit sig till de gemensamma spelreglerna.

”Dataekonomin befinner sig bara i början av sin guldålder”, konstaterar Sinipuro. ”Med ett bra spelsinne hinner man fortfarande med i konkurrensen. Finland och Europa har de resurser, den kompetens och den atmosfär av tillit som behövs. Vi utmanar finländska företag med i konkurrensen mot de globala datajättarna med tjänster som utnyttjar individdata på ett konfidentiellt sätt. Exempel på dessa är pilotprojekten inom Sitras IHAN-projekt.”

Bakgrund

Sitra utredde med hjälp av en enkätundersökning (rapport på finska Eurooppalaisten yritysten tulevaisuus datataloudessa och på engelska The future of European companies in data economy) stora företags och SMF-företags medvetenhet, förhållningssätt och engagemang när det gäller affärsmöjligheter som rättvis dataekonomi erbjuder. Innolink genomförde enkäten i Finland, Nederländerna, Frankrike och Tyskland i april–maj 2019. Enkäten besvarades av totalt 1 667 företag.

För Finlands del behandlas ämnet mer ingående i Etlas undersökning What are the benefits of data sharing? – Uniting supply chain and platform economy, som delfinansieras av Sitra och som utreder fördelarna med datadelning.

Enligt Sitras och Åbo universitets definition är dataekonomi ett delområde inom ekonomi, där affärsmodellen baserar sig på utnyttjande och användning av data på olika sätt.

Vad handlar det om?