julkaisut

Digitaalisten palveluiden käyttö

Sitran teettämässä kyselyssä selvitettiin miten ihmiset käyttävät digitaalisia palveluita ja ovatko esimerkiksi tietovuodot ja väärinkäytökset rapauttaneet ihmisten luottamusta dataa kerääviin ja hyödyntäviin palveluihin.

Kirjoittajat

Jaakko Hyry (KantarTNS Oy)

Julkaistu

Kantar TNS Oy toteutti Sitran toimeksiannosta kyselyn marras-joulukuussa 2018 Suomessa, Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa, ja vastaajia oli yhteensä yli 8 000.

Yllä mainitun tutkimusraportin lisäksi voit ladata loput aineistot alla olevista linkeistä:

  • Digitaalisten palvelujen käyttö (Suomi) (PDF). Maakohtaiset raportit Hollannista, Ranskasta ja Saksasta voi tilata osoitteesta ihan@sitra.fi.
  • Digitaalisten palvelujen käyttö (raakadata) (Excel)
  • Digitaalisten palvelujen käyttö (avoimet kysymykset) (Excel)
  • Tilasto-ohjelmilla käsiteltävät muuttujatiedot (Excel)
  • Tutkimuksen kysymykset (Excel)
  • Kyselyn tulokset esiteltiin 17.1.2019 Sitra Debatissa (tapahtuman esitysaineisto, ppt).

Kysely toteutettiin osana Sitran IHAN®-hanketta, jossa rakennetaan reilun datatalouden perustuksia ja luodaan valtioiden rajat ylittävät pelisäännöt sekä ratkaisut reiluun datan vaihtoon ja hyödyntämiseen.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Digitaalisten palveluiden käyttö

Alaotsikko

Kyselytutkimus neljässä maassa - Kokonaisraportti

Tekijät

Jaakko Hyry (KantarTNS Oy)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

57 s.

Aihe

sähköiset palvelut, verkkopalvelut, palveluntuottajat, tietojenluovutus, asiakastiedot, henkilötiedot, tietosuoja, tietojenvaihto, hyödyntäminen, tietotalous, luottamus, tietovuoto, markkinatutkimus

Mistä on kyse?