Gå direkt till innehållet

IHAN-PILOTPROJEKT

I projekten byggs upp en rättvis dataekonomi. Projekten grundar sig på genuin affärsverksamhet och syftet är att skapa nya tjänster genom att utnyttja personuppgifter enligt tillstånd som beviljats av människan.

VAD HANDLAR DET OM?

Vi genomförde en ansökan om finansiering som en del av Sitras nyckelområde IHAN® – Människoorienterad dataekonomi, som pågår fram till sommaren 2021. De första pilotprojekten startade 2018.

Pågående projekt

Projektet Data follows the patient everywhere testar hur hälsodata som sparats i Finland kan användas enkelt och pålitligt överallt där en resenär behöver hälso- och sjukvård. Projektet är en del av EU-projektet Patient Summary Initiative.
Projektet genomförs av: Fujitsu, FPA och social- och hälsovårdsministeriet.

Projektet Mätning av blodsockret hos barn med diabetes och distribution av data bygger upp ett ekosystem där vårdnadshavare kan ge tillstånd att barnens hälsodata kan användas till exempel i skolan eller i idrottsaktiviteter.
Projektet genomförs av: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS, CGI och Befolkningsregistercentralen BRC

Sandbox of Trust-projektet bygger upp i Finland ett nytt verktyg för elektronisk identifiering. Den nya SisuID-lösningen ska lämpa sig för både den offentliga förvaltningen och privata sektorn. Målet är att underlätta vanliga människors liv då samhället digitaliseras samt att förbättra Finlands konkurrenskraft på den internationella marknaden.
Projektet genomförs av: Nixu, Suomen Tilaajavastuu och Digital Living International

FarmiData-projektet genomför i Salo-regionen ett pilotprojekt som siktar på att utnyttja jordbrukets dataflöden effektivare. Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för matproduktion och resurseffektiviteten samt lönsamheten och konkurrenskraften. Med hjälp av tre separata försök utreds dels vilken typ av utvecklingsbehov gällande informationsteknologi som det finns inom jordbruket, dels vilka slags möjligheter digitaliseringen erbjuder.
Projektets resultat presenteras februari 2019.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?