Beräknad läsningstid 1 min

IHAN Blueprint

I vårt IHAN-projekt bygger vi grunden för en rättvis och smidig dataekonomi. De inledande kravspecifikationerna har samlats i IHAN Blueprint som bearbetas i workshoppar.

Foto: Topias Dean

Publicerad

Inom Sitras IHAN®-projekt bygger man upp grunderna för en rejäl dataekonomi och skapar statsgränsöverskridande spelregler och lösningar för utbyte och utnyttjande av data.

I kravspecifikationsdokumentet (IHAN Blueprint) antecknas på vilket sätt komponenterna byggs upp enligt IHAN-kraven. Dokumentet innehåller detaljerade funktionella krav för alla komponenter i IHAN-ekosystemet ur slutanvändarens, tjänsteleverantörens och dataproducentens synvinkel betraktat. Dokumentet innehåller även de icke-funktionella kraven för hela ekosystemet.

Kravspecifikationsdokumentet (IHAN Blueprint 2.5, på engelska) utvecklas vidare i tekniska workshoppar. Den nyaste versionen har uppdaterats senast 22.1.2020.

Kontakta oss
 
Jyrki Suokas

Ämnen

Rättvis dataekonomi

I IHAN-projektet bygger vi en grund för en rättvis dataekonomi, där framgångsrika digitala tjänster baserar sig på förtroende och skapar värde för alla.

Publicerad

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?