artiklar
Beräknad läsningstid 1 min

IHAN Blueprint

I vårt IHAN-projekt bygger vi grunden för en rättvis och smidig dataekonomi. De inledande kravspecifikationerna har samlats i IHAN Blueprint som bearbetas i workshoppar.

Publicerad

Inom Sitras IHAN®-projekt bygger man upp grunderna för en rejäl dataekonomi och skapar statsgränsöverskridande spelregler och lösningar för utbyte och utnyttjande av data.

I kravspecifikationsdokumentet (IHAN Blueprint) antecknas på vilket sätt komponenterna byggs upp enligt IHAN-kraven. Dokumentet innehåller detaljerade funktionella krav för alla komponenter i IHAN-ekosystemet ur slutanvändarens, tjänsteleverantörens och dataproducentens synvinkel betraktat. Dokumentet innehåller även de icke-funktionella kraven för hela ekosystemet.

Kravspecifikationsdokumentet (IHAN Blueprint 2.5, på engelska) utvecklas vidare i tekniska workshoppar. Den nyaste versionen har uppdaterats senast 22.1.2020.

Vad handlar det om?