IHAN-PILOTTIHANKKEET

IHAN-pilottihankkeissa toteutettiin reilua datataloutta edistäviä kokeiluja.

MISTÄ ON KYSE?

Pilottihankkeissa yhteistyökumppanit rakensivat teknisiä ratkaisuja, jotka perustuvat IHANin toimintamallin mukaisiin periaatteisiin. Nämä on kuvattu IHANin vaatimusmäärittelydokumentissa. Pilottihankkeiden tuotokset auttavat rakentamaan ihmisten arkea helpottavia palveluja, jotka perustuvat datan jakamiseen yksilön suostumuksella. Ratkaisut tulevat hankkeen päätyttyä avoimesti saataville ihan.fi-kokeilualustalla.

Toteutimme rahoitushaun osana Sitran IHAN® – Ihmislähtöinen datatalous -avainaluetta, joka on käynnissä kesään 2021 saakka. Ensimmäiset hankkeet käynnistyivät 2018. Viimeiset pilottihankkeet päättyivät syksyllä 2020.

Käynnissä olevat hankkeet

Itse kootut terveystiedot Kanta-palveluihin

Hankkeen tavoitteena on luoda palvelu, joka auttaa diabeetikkoja parantamaan elämänlaatuaan. Lisäksi kehitetään liiketoimintamalli, jolla itse tuotettu terveysdata saadaan mukaan osaksi normaalia hoitoprosessia. Mallissa terveydenhuolto ei ole maksajana, vaan toiminta katetaan tuloilla datan toisiokäytöstä (toissijaisesta käytöstä). Itse tuotetun datan käyttö perustuu IHAN-toimintamallin mukaiseen luvitukseen.

Sitran rahoitus hankkeeseen päättyy joulukuussa 2020.
Hankkeen toteuttaja: Sensotrend, Kela, THL, STM

Päättyneet hankkeet

Digitaalisen identiteetin standardi musiikintekijöille

MyCelia-hankkeessa luodaan musiikintekijöille uusi digitaalisen identiteetin standardi. MyCelia nopeuttaa artistien pienistä puroista koostuvien tulojen kertymistä ja mahdollistaa uusien palveluiden rakentamisen. Projektin tuotoksena on MyCelia Passport, johon tallennetaan ja jolla hallitaan artistin profiilitietoja, tunnisteita, teoksia, saavutuksia ja verkostoitumistietoja. IHAN-hanke oli osaltaan tukemassa Mycelia-hankkeen käynnistymistä.

Sitran rahoitus hankkeelle päättyi keväällä 2020.
Hankkeen toteuttaja: MyCelia

Mobiililompakko identiteetin hallintaan

Hankkeessa kehitetään uuden ajan Minerva-mobiililompakko, jonka avulla voi tulevaisuudessa hallita lukuisat eri verkkoidentiteetit ja niihin liittyvät tiedon lähteet. IHAN-hankkeessa tuettiin ratkaisun ensimmäisen vaiheen toteutusta

Sitran rahoitus hankkeelle päättyi keväällä 2020.
Hankkeen toteuttajat: Lab10c, DanubeTechDiabeetikkolapsen verensokerin mittaaminen ja datan jakelu

Diabeetikkolapsen verensokerin mittaaminen ja datan jakelu

Hankkeessa rakennettiin ekosysteemiä, jossa huoltajat voivat luvittaa lastensa terveystietoja käytettäväksi esimerkiksi koulussa ja liikuntaharrastusten parissa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin tietojen käyttöön liittyvä suostumuksen hallinnan tekninen ratkaisu.

Hankkeen toteuttajat: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, CGI ja Väestörekisterikeskus VRK.

Urheilijan henkilökohtaisen datan hyödyntäminen valmennuksessa

Hankkeessa testataan huippu-urheilijan henkilökohtaisen tiedon kokonaisvaltaista hyödyntämistä valmennuksessa. Tavoitteena on toteuttaa huippu-urheilijoille ja valmennustiimeille ratkaisu suorituksiin vaikuttavien tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja analysointiin. Samalla kehitetään suomalaista urheilututkimusta aiempaa datalähtöisemmäksi ja mahdollistetaan huippu-urheilun kansalliselle johdolle nykyistä parempi näkyvyys urheilijoiden tilanteeseen.

Sitran rahoitus hankkeelle päättyi kesällä 2020.
Hankkeen toteuttajat: Suomen Olympiakomitea, Polar, Tieto

Varusmiesten hyvinvointidatan hyödyntäminen kuntotalkoissa

Hankkeessa toteutettava data-alusta tarjoaa turvallisen paikan varusmiehen suoritukseen vaikuttavien tietojen keräämiseen. Hankkeessa kerätään ja käytetään yksilöiden mittaamaa dataa sekä hyvinvointiin ja käyttäytymiseen liittyvää tietoa vapaaehtoisesti pilottiin osallistuvien luvalla. Kehitettävää hyvinvointidatan luvittamisen ja hyödyntämisen mallia voidaan soveltaa monilla eri osa-alueilla, kuten terveydenhuollossa, työhyvinvoinnissa ja peruskouluissa.

Sitran rahoitus hankkeelle päättyi keväällä 2020.
Hankkeen toteuttajat: Puolustusvoimat, Tieto, Suunto

Suostumusten hallinnan ratkaisu

Hankkeessa kokeiltiin uudenlaista suostumusten hallinnan ratkaisua (BB Consent), jossa henkilön identiteettiin liittyviä tietoja voidaan välittää luotettavasti eri palveluntarjoajille. Esimerkiksi henkilö voi todistaa opiskelijan statuksensa saadakseen alennusta vakuutusmaksuistaan. Tiedot välitetään sovelluksella oppilaitokselta vakuutusyhtiöön opiskelijan suostumuksella. IRMA (”I Reveal My Attributes”) -sovellus on kokeilukäytössä Hollannissa.

Hankkeen toteuttajat: Innovalor ja Schluss

Sähköisen tunnistamisen ratkaisu

Sandbox of Trust -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin Suomeen uutta välinettä sähköiseen tunnistamiseen. SisuID-ratkaisu soveltuu sekä julkishallinnon että yksityisen sektorin käyttöön. Ratkaisu voi helpottaa tavallisten ihmisten elämää yhteiskunnan digitalisoituessa ja parantaa Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeen toteuttajat: Nixu, Vastuu Group (ent. Suomen Tilaajavastuu) ja Digital Living International

Komponentti suostumuksenhallintaan

Fairdrop-hankkeessa kehitettiin suostumuksenhallintaan tekninen komponentti, jota voidaan hyödyntää IHAN-periaatteiden mukaan toteutettavissa palveluissa. Ratkaisu parantaa palvelun käyttäjän mahdollisuuksia vaikuttaa omien tietojensa käytön luvittamiseen. Sovellus mahdollistaa perinteisen luvitusmekanismin lisäksi uuden dynaamisemman tavan sekä tarkastella annettuja suostumuksia että hallinnoida suostumusten sisältöjä.

Hankkeen toteuttaja: DataFund

Tiedonkeruuratkaisu verkostolle

Hankkeessa pilotoitiin apteekkien mahdollisuutta toimia luotettuina tiedonkerääjinä potilaiden, rekisterinpitäjien ja lääketeollisuuden välissä potilaan suostumukseen pohjautuen ja vahvaa tunnistautumista käyttäen. Potilaiden itseseurantadataa lääketutkimusta varten on ollut vaikea saada. Vastaajien rekrytoiminen erilaisia verkkokanavia pitkin johti aiemmin siihen, että henkilötunnusta kysyttäessä suurin osa jätti kyselyihin vastaamisen kesken. Datan keräämistä varten tarvittiin luotettava alusta. Vahvaan tunnistautumiseen perustuva lomakepohjainen tiedonkeruuratkaisu liitettiin osaksi Oriolan sähköistä tutkimusportaalia, joka tarjoaa potilaille turvallisen ja läpinäkyvän tavan osallistua tutkimukseen.

Hankkeen toteuttajat: Oriola, Farenta, Vastuu Group (ent. Suomen Tilaajavastuu), Nixu, Kronas Apotek.

FarmiData

Hankkeessa pyrittiin digitalisaation avulla parantamaan ruoantuotannon edellytyksiä ja resurssitehokkuutta. Maatiloilta kertyy erilaisten IoT-laitteiden avulla runsaasti tilallisen identiteettiin liitettävää dataa. Datan hallinnan sovelluksissa dataa voidaan hyödyntää turvallisesti lohkoketjuteknologiaan perustuvassa verkostossa. Hankkeen esimerkkisovelluksissa hyödynnettiin paikkatietoja droonikuvauksista sekä tietoja polttoainesäiliöiden ja maaperän antureista. Tuotannollisen toiminnan käynnistäminen edellyttää sopivaa yritystä yhteistyökumppaniksi.

Hankkeen toteuttajat: DataSense, Soficta, Toivon Tila, Salon kaupunki

Terveystietojen hyödyntäminen ulkomailla

Hankkeessa (My Travel Health, Tokyo 2020) pilotoitiin kotimaassa tallennettujen terveystietojen hyödyntämistä helposti ja luotettavasti missä tahansa matkailija tarvitsee terveydenhuoltoa. Hankkeen eteneminen tuotannolliseen käyttöön jää odottamaan lainsäädännön valmistumista.

Hankkeen toteuttajat: Fujitsu, Kela ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Tekoäly läpinäkyväksi kansalaisille

Hankkeessa luotiin tekoälyn kansalaistiedottamiseen yhteinen malli kaupunkien ja valtionhallinnon organisaatioille. Hankkeessa pyrittiin edistämään kansalaisten luottamusta mukana olevien organisaatioiden tekoälyhankkeisiin osallistavan kehityksen ja yhteisten käytäntöjen määrittämisen avulla. Mallissa yhdistetään eettisen, juridisen, teknisen ja kansalaisten osallistamisen näkökulmat.

Hankkeen toteuttajat: Espoon kaupunki, Kela, oikeusministeriö ja Saidot Oy

Kiinnostuitko?

Lue lisää.

Puhelin kädessä
Poiminnat

Digitaalinen alusta tuo reilun datankäytön periaatteet osaksi lääkehoidon tutkimusta

Hankkeet

Reilun datatalouden kokeilualusta – ihan.fi

Juhani Luoma-Kyyny
Puheenvuoro

Mitä kuuluu, IHAN-pilotit?

Kuvituskuva: puhelimen sisällä kuva puolustusvoimien uutisesta
Poiminnat

Hyvinvointidata avuksi varusmiesten kuntotalkoisiin

Kuva: Sitra
uutiset

Grammy-palkittu Imogen Heap ja Sitra mullistavat musiikkibisnestä – uusi digitaalinen passi palauttaa artisteille oikeudet dataansa

Kuvituskuva: hiihtäjä
Poiminnat

Urheilijan henkilökohtainen data osaksi valmennusta

uutiset

Reilun datatalouden pilotteihin 40 hakemusta usealta toimialalta eri puolilta Eurooppaa

Hankkeet

IHAN-pilottihaku

Kuvituskuva: kuva uutistekstistä kännykän ruudulla
Poiminnat

Kuinka viestiä kansalaisille tekoälyn käytöstä – yhteiset pelisäännöt työn alla

OTA YHTEYTTÄ

Juhani Luoma-Kyyny
ihmiset
Juhani Luoma-Kyyny
ihmiset
Jyrki Suokas

Mistä on kyse?