IHAN-PILOTTIHANKKEET

IHAN-pilottihankkeissa toteutetaan reilua datataloutta edistäviä kokeiluja. Tavoitteena on rakentaa ihmisten arkea helpottavia palveluja, jotka perustuvat datan jakamiseen yksilön suostumuksella.

MISTÄ ON KYSE?

Pilottihankkeissa yhteistyökumppanit rakentavat teknisiä ratkaisuja tai kokonaisia palveluita, jotka perustuvat IHANin toimintamallin mukaisiin periaatteisiin. Nämä on kuvattu IHANin vaatimusmäärittelydokumentissa. Pilottihankkeiden tuotokset ovat avoimia kaikille hankkeen päätyttyä.

Toteutimme rahoitushaun osana Sitran IHAN® – Ihmislähtöinen datatalous -avainaluetta, joka on käynnissä kesään 2021 saakka. Ensimmäiset hankkeet käynnistyivät 2018. Viimeisten pilottihankkeiden on määrä päättyä vuonna 2021.

Käynnissä olevat hankkeet

Digitaalisen identiteetin standardi musiikintekijöille

MyCelia-hankkeessa luodaan musiikintekijöille uusi digitaalisen identiteetin standardi. Projektin tuotoksena on MyCelia Passport, johon tallennetaan ja jolla hallitaan artistin profiilitietoja, tunnisteita, teoksia, saavutuksia ja verkostoitumistietoja. MyCelia nopeuttaa artistien pienistä puroista koostuvien tulojen kertymistä ja mahdollistaa uusien palveluiden rakentamisen.
Hanke päättyy keväällä 2020.
Hankkeen toteuttaja: MyCelia

Mobiililompakko identiteetin hallintaan

Hankkeessa kehitetään uuden ajan Minerva-mobiililompakko, jonka avulla voi tulevaisuudessa hallita lukuisat eri verkkoidentiteetit ja niihin liittyvät tiedon lähteet.
Hanke päättyy keväällä 2020.
Hankkeen toteuttajat: Lab10c, DanubeTech

Urheilijan henkilökohtaisen datan hyödyntäminen valmennuksessa

Hankkeessa testataan huippu-urheilijan henkilökohtaisen tiedon kokonaisvaltaista hyödyntämistä valmennuksessa. Tavoitteena on toteuttaa huippu-urheilijoille ja valmennustiimeille ratkaisu suorituksiin vaikuttavien tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja analysointiin. Samalla kehitetään suomalaista urheilututkimusta aiempaa datalähtöisemmäksi ja mahdollistetaan huippu-urheilun kansalliselle johdolle nykyistä parempi näkyvyys urheilijoiden tilanteeseen.
Hanke päättyy kesällä 2020.
Hankkeen toteuttajat: Suomen Olympiakomitea, Polar, Tieto

Varusmiesten hyvinvointidatan hyödyntäminen kuntotalkoissa

Hankkeessa toteutettava data-alusta tarjoaa turvallisen paikan varusmiehen suoritukseen vaikuttavien tietojen keräämiseen. Hankkeessa kerätään ja käytetään yksilöiden mittaamaa dataa sekä hyvinvointiin ja käyttäytymiseen liittyvää tietoa vapaaehtoisesti pilottiin osallistuvien luvalla. Kehitettävää hyvinvointidatan luvittamisen ja hyödyntämisen mallia voidaan soveltaa monilla eri osa-alueilla, kuten terveydenhuollossa, työhyvinvoinnissa ja peruskouluissa.
Hanke päättyy keväällä 2020.
Hankkeen toteuttajat: Puolustusvoimat, Tieto, Suunto

Suostumusten hallinnan ratkaisu

Hankkeessa kokeillaan uudenlaista suostumusten hallinnan ratkaisua (BB Consent), jossa henkilön identiteettiin liittyviä tietoja voidaan välittää luotettavasti eri palveluntarjoajille. Esimerkiksi henkilö voi todistaa opiskelijan statuksensa saadakseen alennusta vakuutusmaksuistaan. Tiedot välitetään sovelluksella oppilaitokselta vakuutusyhtiöön opiskelijan suostumuksella. IRMA (”I Reveal My Attributes”) -sovellus on kokeilukäytössä Hollannissa.
Hanke päättyy kesällä 2020.
Hankkeen toteuttajat: Innovalor ja Schluss

Itse kootut terveystiedot Kanta-palveluihin

Hankkeen tavoitteena on luoda palvelu, joka auttaa diabeetikkoja parantamaan elämänlaatuaan. Lisäksi kehitetään liiketoimintamalli, jolla itse tuotettu terveysdata saadaan mukaan osaksi normaalia hoitoprosessia. Mallissa terveydenhuolto ei ole maksajana, vaan toiminta katetaan tuloilla datan toisiokäytöstä (toissijaisesta käytöstä). Itse tuotetun datan käyttö perustuu IHAN-toimintamallin mukaiseen luvitukseen.
Hanke päättyy joulukuussa 2021.
Hankkeen toteuttaja: Sensotrend, Kela, THL, STM

Päättyneet hankkeet

Mitä saatiin aikaan?

Diabeetikkolapsen verensokerin mittaaminen ja datan jakelu

Hankkeessa rakennettiin ekosysteemiä, jossa huoltajat voivat luvittaa lastensa terveystietoja käytettäväksi esimerkiksi koulussa ja liikuntaharrastusten parissa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin tietojen käyttöön liittyvä suostumuksen hallinnan tekninen ratkaisu.
Hankeen toteuttajat: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, CGI ja Väestörekisterikeskus VRK.

Sähköisen tunnistamisen ratkaisu

Sandbox of Trust -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin Suomeen uutta välinettä sähköiseen tunnistamiseen. SisuID-ratkaisu soveltuu sekä julkishallinnon että yksityisen sektorin käyttöön. Ratkaisu voi helpottaa tavallisten ihmisten elämää yhteiskunnan digitalisoituessa ja parantaa Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.
Hankkeen toteuttajat: Nixu, Vastuu Group (ent. Suomen Tilaajavastuu) ja Digital Living International

Komponentti suostumukesnhallintaan

Fairdrop-hankkeessa kehitettiin suostumuksenhallintaan tekninen komponentti, jota voidaan hyödyntää IHAN-periaatteiden mukaan toteutettavissa palveluissa. Ratkaisu parantaa palvelun käyttäjän mahdollisuuksia vaikuttaa omien tietojensa käytön luvittamiseen. Sovellus mahdollistaa perinteisen luvitusmekanismin lisäksi uuden dynaamisemman tavan sekä tarkastella annettuja suostumuksia että hallinnoida suostumusten sisältöjä.
Hankkeen toteuttaja: DataFund

Tiedonkeruuratkaisu verkostolle

Hankkeessa pilotoitiin apteekkien mahdollisuutta toimia luotettuna tiedonkerääjinä potilaiden, rekisterinpitäjien ja lääketeollisuuden välissä potilaan suostumukseen pohjautuen ja vahvaa tunnistautumista käyttäen. Pilotissa tiedusteltiin Neuroliiton vapaaehtoisilta MS-potilailta sairauteen liittyviä tietoja sähköisellä lomakkeella. Vahvaan tunnistautumiseen perustuva lomakepohjainen tiedonkeruuratkaisu liitettiin osaksi Oriolan sähköistä tutkimusportaalia, joka tarjoaa potilaille turvallisen ja läpinäkyvän tavan osallistua tutkimukseen.
Hankkeen toteuttajat: Oriola, Farenta, Vastuu Group (ent. Suomen Tilaajavastuu), Nixu, Kronas Apotek.

FarmiData

Hankkeessa pyrittiin digitalisaation avulla parantamaan ruoantuotannon edellytyksiä ja resurssitehokkuutta. Maatiloilta kertyy erilaisten IoT-laitteiden avulla runsaasti tilallisen identiteettiin liitettävää dataa. Datan hallinnan sovelluksissa dataa voidaan hyödyntää turvallisesti lohkoketjuteknologiaan perustuvassa verkostossa. Hankkeen esimerkkisovelluksissa hyödynnettiin paikkatietoja droonikuvauksista sekä tietoja polttoainesäiliöiden ja maaperän antureista. Tuotannollisen toiminnan käynnistäminen edellyttää sopivaa yritystä yhteistyökumppaniksi.
Hankkeen toteuttajat: DataSense, Soficta, Toivon Tila, Salon kaupunki

Terveystietojen hyödyntäminen ulkomailla

Hankkeessa (My Travel Health, Tokyo 2020) pilotoitiin kotimaassa tallennettujen terveystietojen hyödyntämistä helposti ja luotettavasti missä tahansa matkailija tarvitsee terveydenhuoltoa. Hankkeen eteneminen tuotannolliseen käyttöön jää odottamaan lainsäädännön valmistumista.
Hankkeen toteuttajat: Fujitsu, Kela ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Tekoäly läpinäkyväksi kansalaisille

Hankkeessa luotiin tekoälyn kansalaistiedottamiseen yhteinen malli kaupunkien ja valtionhallinnon organisaatioille. Hankkeessa pyrittiin edistämään kansalaisten luottamusta mukana olevien organisaatioiden tekoälyhankkeisiin osallistavan kehityksen ja yhteisten käytäntöjen määrittämisen avulla. Mallissa yhdistetään eettisen, juridisen, teknisen ja kansalaisten osallistamisen näkökulmat.
Hankkeen toteuttajat: Espoon kaupunki, Kela, oikeusministeriö ja Saidot Oy

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?