Siirry suoraan sisältöön

IHAN-PILOTTIHANKKEET

Hankkeissa rakennetaan reilua datataloutta. Hankkeet perustuvat aitoon liiketoimintaan ja niissä luodaan uusia palveluja hyödyntämällä henkilötietoja ihmisen myöntämällä luvalla.

MISTÄ ON KYSE?

Toteutimme rahoitushaun osana Sitran IHAN® – Ihmislähtöinen datatalous -avainaluetta, joka on käynnissä kesään 2021 saakka. Ensimmäiset hankkeet käynnistyivät 2018. Kaikkien pilottihankkeiden on määrä päättyä vuonna 2021.

Käynnissä olevat hankkeet

Data follows the patient everywhere -hankkeessa pilotoidaan kotimaassa tallennettujen terveystietojen hyödyntämistä helposti ja luotettavasti missä tahansa matkailija tarvitsee terveydenhuoltoa. Projekti on osa EU:n Patient Summary Initiative -hanketta.
Hankkeen toteuttajat: Fujitsu, Kela ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Diabeetikkolapsen verensokerin mittaaminen ja datan jakelu -hankkeessa rakennetaan ekosysteemiä, jossa huoltajat voivat luvittaa lastensa terveystietoja käytettäväksi esimerkiksi koulussa ja liikuntaharrastusten parissa.
Hankeen toteuttajat: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, CGI ja Väestörekisterikeskus VRK.

Fairdrop-suostumuksenhallinnan ratkaisu parantaa palvelun käyttäjän mahdollisuuksia vaikuttaa omien tietojensa käytön luvittamiseen. Sovellus mahdollistaa perinteisen luvitusmekanismin lisäksi uuden dynaamisemman tavan sekä tarkastella annettuja suostumuksia että hallinnoida suostumusten sisältöjä. Hanke päättyy syyskuussa 2019.
Hankkeen toteuttaja: DataFund

MyCelia-hankkeessa luodaan musiikintekijöille uusi digitaalisen identiteetin standardi. Projektin tuotoksena on MyCelia Passport, johon tallennetaan ja jolla hallitaan artistin profiilitietoja, tunnisteita, teoksia, saavutuksia ja verkostoitumistietoja. MyCelia nopeuttaa artistien pienistä puroista koostuvien tulojen kertymistä ja mahdollistaa uusien palveluiden rakentamisen. Hanke päättyy joulukuussa 2019.
Hankkeen toteuttaja: MyCelia

Sandbox of Trust -hankkeessa rakennetaan Suomeen uutta välinettä sähköiseen tunnistamiseen. Uusi SisuID-ratkaisun on määrä soveltua sekä julkishallinnon ja yksityisen sektorin käyttöön. Tavoitteena on helpottaa tavallisten ihmisten elämää yhteiskunnan digitalisoituessa ja parantaa Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.
Hankkeen toteuttajat: Nixu, Suomen Tilaajavastuu ja Digital Living International

Päättyneet hankkeet

Mitä saatiin aikaan?

FarmiData-hankkeessa pyrittiin digitalisaation avulla parantamaan ruoantuotannon edellytyksiä ja resurssitehokkuutta. Salon seudulla toteutetun kolmen kokeilun avulla haettiin tietoa informaatioteknologian kehittämistarpeista maataloudessa ja digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista.

  • Farmimapping-pilotissa peltolohkoja kuvattiin droonien avulla. Näin saatuja paikkatietoja hyödynnettiin täsmälannoituksessa. Datan perusteella pystyttiin määrittelemään oikea lannoitemäärä kasvustolle, joten tietoja käytettiin suoraan lannoitteenlevittimen ohjauksessa. Näin estettiin ravinteiden liiallinen käyttö, josta syntyy vesistöjä rehevöittäviä ravinnevalumia. Kerätyn tiedon ja täsmennettyjen määrien avulla säästettiin myös lannoitekustannuksissa.
  • Farmistore-tuotekonseptilla haettiin ratkaisua reaaliaikaiseen polttoaineen määrän valvontaan maatiloilla, yhteishankintarenkaan kokoamiseen ja kulutuksen optimointiin.
  • Farmisää-pilotin avulla määriteltiin mikrosääverkosto reaaliaikaisten sää- ja maaperätietojen perusteella. IoT-antureiden avulla tuotettiin aiempaa tarkempaa säätietoa ja tarkkailtiin maaperää. Viljelijät kokivat pilotissa syntyneet tulokset erittäin hyödylliseksi juuri kuluneena, kuumana ja kuivana kesänä, koska täsmällistä tietoa saatiin niin ilmasta kuin 15 cm syvyydeltä maaperästä. Teknologia mahdollistaa myös huomattavasti syvemmälle maanpinnan alle menevän monitoroinnin.

Pilotissa syntyviä teknisiä ratkaisuja hyödynnetään muissa IHAN®-hankkeissa mahdollisuuksien mukaan ja ne julkaistaan avoimena lähdekoodina myöhemmin.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?