IHAN-PILOTTIHANKKEET

Hankkeissa rakennetaan reilua datataloutta. Hankkeet perustuvat aitoon liiketoimintaan ja niissä luodaan uusia palveluja hyödyntämällä henkilötietoja ihmisen myöntämällä luvalla.

MISTÄ ON KYSE?

Datasta on tullut kaikkien hyödynnettävä uusiutuva luonnonvara. Datan vaihdanta on reilua, sillä yksilö hallitsee itsestään kertyvää tietoa ja datanvaihdanta tapahtuu yhteisin, reiluin, periaattein. Myös uudenlaisia palveluita on syntynyt datan ympärille, mikä on tehnyt ihmisten arjesta helpompaa ja fiksumpaa!

Tätä tavoittelemme myös konkreettisilla pilottihankkeilla, joista ensimmäiset käynnistyivät vuonna 2018.

Käynnissä olevat hankkeet:

Sandbox of Trust -hankkeessa rakennetaan Suomeen uutta välinettä sähköiseen tunnistamiseen. Uusi SisuID-ratkaisun on määrä soveltua sekä julkishallinnon ja yksityisen sektorin käyttöön. Tavoitteena on helpottaa tavallisten ihmisten elämää yhteiskunnan digitalisoituessa ja parantaa Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.
Hankkeen toteuttajat: Nixu, Suomen Tilaajavastuu ja Digital Living International

Farmidata-hankkeessa pilotoidaan maatalouden datavirtojen nykyistä parempaa hyödyntämistä Salon seudulla. Hankkeella pyritään parantamaan ruoantuotannon edellytyksiä ja resurssitehokkuutta sekä kannattavuutta ja kilpailukykyä. Kolmen erillisen kokeilun avulla haetaan tietoa siitä, millaisia informaatioteknologian kehittämistarpeita maataloudessa on ja toisaalta millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa.
Hankkeen tulokset julkaistaan tammikuussa 2019.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?