Siirry suoraan sisältöön

IHAN-PILOTTIHANKKEET

Hankkeissa rakennetaan reilua datataloutta. Hankkeet perustuvat aitoon liiketoimintaan ja niissä luodaan uusia palveluja hyödyntämällä henkilötietoja ihmisen myöntämällä luvalla.

MISTÄ ON KYSE?

Toteutimme rahoitushaun osana Sitran IHAN® – Ihmislähtöinen datatalous -avainaluetta, joka on käynnissä kesään 2021 saakka. Ensimmäiset hankkeet käynnistyivät 2018. Kaikkien pilottihankkeiden on määrä päättyä vuonna 2021.

Käynnissä olevat hankkeet

My Travel health, Tokyo 2020 -hankkeessa pilotoidaan kotimaassa tallennettujen terveystietojen hyödyntämistä helposti ja luotettavasti missä tahansa matkailija tarvitsee terveydenhuoltoa. Projekti on osa EU:n Patient Summary Initiative -hanketta.
Hankkeen toteuttajat: Fujitsu, Kela ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Diabeetikkolapsen verensokerin mittaaminen ja datan jakelu -hankkeessa rakennetaan ekosysteemiä, jossa huoltajat voivat luvittaa lastensa terveystietoja käytettäväksi esimerkiksi koulussa ja liikuntaharrastusten parissa.
Hankeen toteuttajat: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, CGI ja Väestörekisterikeskus VRK.

Fairdrop-suostumuksenhallinnan ratkaisu parantaa palvelun käyttäjän mahdollisuuksia vaikuttaa omien tietojensa käytön luvittamiseen. Sovellus mahdollistaa perinteisen luvitusmekanismin lisäksi uuden dynaamisemman tavan sekä tarkastella annettuja suostumuksia että hallinnoida suostumusten sisältöjä.
Hanke päättyy syyskuussa 2019.
Hankkeen toteuttaja: DataFund

Itse kootut terveystiedot Kanta-palveluihin
Hankkeen tavoitteena on luoda palvelu, joka auttaa diabeetikkoja parantamaan elämänlaatuaan. Lisäksi kehitetään liiketoimintamalli, jolla itse tuotettu terveysdata saadaan mukaan osaksi normaalia hoitoprosessia. Mallissa terveydenhuolto ei ole maksajana, vaan toiminta katetaan tuloilla datan toisiokäytöstä (toissijaisesta käytöstä). Itse tuotetun datan käyttö perustuu IHAN-toimintamallin mukaiseen luvitukseen.
Hanke päättyy joulukuussa 2020.
Hankkeen toteuttaja: Sensotrend, Kela, THL, STM

Mobiililompakko Minerva identiteetin hallintaan
Hankkeessa kehitetään uuden ajan Minerva-mobiililompakko, jonka avulla voi tulevaisuudessa hallita lukuisat eri identiteetit verkossa ja niihin liittyvät tiedon lähteet.
Hanke päättyy marraskuussa 2019.
Hankkeen toteuttajat: Lab10c, DanubeTech

Tekoäly läpinäkyväksi kansalaisille
Hankkeessa luodaan tekoälyn kansalaistiedottamiseen yhteinen malli kaupunkien ja valtionhallinnon organisaatioille. Hankkeen tavoitteena on edistää kansalaisten luottamusta mukana olevien organisaatioiden tekoälyhankkeisiin osallistavan kehityksen ja yhteisten käytäntöjen määrittämisen kautta. Keskeiset työkokonaisuudet vastaavat kysymyksiin: mitä kansalaisten tulisi saada tietää julkishallinnon tekoälysovelluksista ja miten tiedoista tulisi viestiä. Mallissa yhdistetään eettisen, juridisen, teknisen ja kansalaisten osallistamisen näkökulmat. Pilotti todellisilla käyttötapauksilla toteutetaan Saidotin teknologiaa hyödyntäen. Tuotokset julkaistaan Creative Commons lisensseillä.
Hanke päättyy marraskuussa 2019.
Hankkeen toteuttajat: Espoon ja Helsingin kaupungit sekä Kela, oikeusministeriö ja Saidot

MyCelia-hankkeessa luodaan musiikintekijöille uusi digitaalisen identiteetin standardi. Projektin tuotoksena on MyCelia Passport, johon tallennetaan ja jolla hallitaan artistin profiilitietoja, tunnisteita, teoksia, saavutuksia ja verkostoitumistietoja. MyCelia nopeuttaa artistien pienistä puroista koostuvien tulojen kertymistä ja mahdollistaa uusien palveluiden rakentamisen. Hanke päättyy joulukuussa 2019.
Hankkeen toteuttaja: MyCelia

Patient-Centric Real World Data -hankkeessa pilotoidaan apteekkien mahdollisuutta toimia luotettuna tiedonkerääjinä potilaiden, rekisterinpitäjien ja lääketeollisuuden välissä potilaan suostumukseen pohjautuen. Pilotissa tiedustellaan MS-tautia sairastavilta potilailta henkilökohtaisesti sairauteen liittyviä tietoja sähköisellä lomakkeella. Tämän tosielämän tiedon ja rekistereissä olevan kliinisen datan yhdistämisellä voidaan luoda aiempaa tarkemman aineiston pohjalta uusia ja nykyistä parempia palveluita ja innovaatiota. Hanke päättyy syyskuussa 2019.
Hankkeen toteuttajat: Oriola, Farenta, Suomen Tilaajavastuu, Nixu, Kronas Apotek.

Sandbox of Trust -hankkeessa rakennetaan Suomeen uutta välinettä sähköiseen tunnistamiseen. Uusi SisuID-ratkaisun on määrä soveltua sekä julkishallinnon ja yksityisen sektorin käyttöön. Tavoitteena on helpottaa tavallisten ihmisten elämää yhteiskunnan digitalisoituessa ja parantaa Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.
Hankkeen toteuttajat: Nixu, Suomen Tilaajavastuu ja Digital Living International

Urheilijan henkilökohtaisen datan hyödyntäminen valmennuksessa
Hankkeessa testataan huippu-urheilijan henkilökohtaisen tiedon kokonaisvaltaista hyödyntämistä valmennuksessa. Tavoitteena on toteuttaa huippu-urheilijoille ja valmennustiimeille ratkaisu suorituksiin vaikuttavien tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja analysointiin. Samalla kehitetään suomalaista urheilututkimusta aiempaa datalähtöisemmäksi ja mahdollistetaan huippu-urheilun kansalliselle johdolle nykyistä parempi näkyvyys urheilijoiden tilanteeseen.
Hanke päättyy kesällä 2020.
Hankkeen toteuttajat: Suomen Olympiakomitea, Polar, Tieto

Varusmiesten hyvinvointidatan hyödyntäminen kuntotalkoissa
Hankkeessa toteutettava data-alusta tarjoaa turvallisen paikan varusmiehen suoritukseen vaikuttavien tietojen keräämiseen. Hankkeessa kerätään ja käytetään yksilöiden mittaamaa dataa sekä hyvinvointiin ja käyttäytymiseen liittyvää tietoa vapaaehtoisesti pilottiin osallistuvien luvalla. Kehitettävää hyvinvointidatan luvittamisen ja hyödyntämisen mallia voidaan soveltaa monilla eri osa-alueilla, kuten terveydenhuollossa, työhyvinvoinnissa ja peruskouluissa.
Hanke päättyy keväällä 2020.
Hankkeen toteuttajat: Puolustusvoimat, Tieto, Suunto

Päättyneet hankkeet

Mitä saatiin aikaan?

Päättyneet hankkeet

Mitä saatiin aikaan?

FarmiData-hankkeessa pyrittiin digitalisaation avulla parantamaan ruoantuotannon edellytyksiä ja resurssitehokkuutta. Salon seudulla toteutetun kolmen kokeilun avulla haettiin tietoa informaatioteknologian kehittämistarpeista maataloudessa ja digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista.

  • Farmimapping-pilotissa peltolohkoja kuvattiin droonien avulla. Näin saatuja paikkatietoja hyödynnettiin täsmälannoituksessa. Datan perusteella pystyttiin määrittelemään oikea lannoitemäärä kasvustolle, joten tietoja käytettiin suoraan lannoitteenlevittimen ohjauksessa. Näin estettiin ravinteiden liiallinen käyttö, josta syntyy vesistöjä rehevöittäviä ravinnevalumia. Kerätyn tiedon ja täsmennettyjen määrien avulla säästettiin myös lannoitekustannuksissa.
  • Farmistore-tuotekonseptilla haettiin ratkaisua reaaliaikaiseen polttoaineen määrän valvontaan maatiloilla, yhteishankintarenkaan kokoamiseen ja kulutuksen optimointiin.
  • Farmisää-pilotin avulla määriteltiin mikrosääverkosto reaaliaikaisten sää- ja maaperätietojen perusteella. IoT-antureiden avulla tuotettiin aiempaa tarkempaa säätietoa ja tarkkailtiin maaperää. Viljelijät kokivat pilotissa syntyneet tulokset erittäin hyödylliseksi juuri kuluneena, kuumana ja kuivana kesänä, koska täsmällistä tietoa saatiin niin ilmasta kuin 15 cm syvyydeltä maaperästä. Teknologia mahdollistaa myös huomattavasti syvemmälle maanpinnan alle menevän monitoroinnin.

Pilotissa syntyviä teknisiä ratkaisuja hyödynnetään muissa IHAN®-hankkeissa mahdollisuuksien mukaan ja ne julkaistaan avoimena lähdekoodina myöhemmin.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?