IHAN-pilottihaku

Luomme uudella avainalueellamme yhteiset Euroopan laajuiset pelisäännöt ja ratkaisut ihmislähtöisen tiedonvaihdannan ekosysteemille. Haimme yhteistyökumppaniksi projekteja, joissa kehitetään ratkaisuja pohjautuen reiluun datatalouteen. Haku päättyi 31.12.2018.

MISTÄ ON KYSE?

Datasta on tullut kaikkien hyödynnettävä uusiutuva luonnonvara. Datan vaihdanta on reilua, sillä yksilö hallitsee itsestään kertyvää tietoa ja datanvaihdanta tapahtuu yhteisin, reiluin, periaattein. Myös uudenlaisia palveluita on syntynyt datan ympärille, mikä on tehnyt ihmisten arjesta helpompaa, fiksumpaa ja ennen kaikkea onnellisempaa!

Siinäpä kuvaus tulevaisuudesta, jonka toteutumiseen kannattaa satsata!

Toteutimme rahoitushaun osana Sitran IHAN® – Ihmislähtöinen datatalous -avainaluetta, joka on käynnissä kesään 2021 saakka. Järjestämme avainalueen aikana useita rahoitushakuja, joiden valintakriteerit, hakuaika ja muut yksityiskohdat täsmentyvät hakukohtaisesti. Uutisoimme uusista hakukriteereistä verkkosivuillamme. Voimme rahoittaa hakujen kautta valittavia pilottihankkeita enintään maaliskuuhun 2021.

Tämä rahoitushaku oli avoinna vuoden 2018 loppuun ja sen tavoitteet, kriteerit ja muut yksityiskohdat yksilöidään alla.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja rahoitusta myönnetään jo hakuajan aikana. Hankehakemuslomaketta on täsmennetty teknisten komponenttien osalta selkeämmäksi 3.12.2018. Tämä ei vaikuta haun kriteereihin tai sisältöön.

#IHAN

Mitä tavoittelemme?

Ihanteellinen pilottiprojekti on aitoon liiketoimintaan perustuva projekti, joka luo uusia palveluja hyödyntämällä henkilötietoja ihmisen myöntämällä luvalla. Tietojen käytön luvitus voitaisiin hoitaa perinteisillä menetelmillä, mutta rahoitettavissa projekteissa toteutus tehdään IHAN:n teknisten vaatimusten mukaisesti.

Rakennamme ekosysteemiä reiluun datatalouteen yhdessä kansalaisten ja eri toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on luoda toimintamalli ja eurooppalaiset pelisäännöt datan vaihtoon.

Haemme nyt käynnissä olevia tai nopeasti käynnistyviä projekteja eri toimialoilta IHAN®-pilottihankkeiksi, joissa ratkotaan ihmislähtöisen tiedonvaihdannan teknisiä vaatimuksia, esimerkiksi hajautettua identiteettiä, tietojen käytön luvitusta ja datan siirtoa. Arvostamme erityisesti erilaisia yhteistyöverkostoja, joissa on mukana monenlaisia toimijoita ja joilla on jo valmiina tekninen ympäristö, jossa IHAN®-periaatteita voidaan testata. Hakija voi toimia esimerkiksi hyvinvoinnin, liikenteen, maatalouden tai finanssialan toimialalla. Kansainvälisyys on suuri etu ja hankedokumentaatio tuotetaan pääosin englanniksi.

Etsimme hakijoita, jotka ovat valmiita tiiviiseen yhteistyöhön ja oppimisprosessiin muiden pilottihankkeiden kanssa sekä sitoutuvat Euroopan laajuiseen työpajatyöskentelyyn, esimerkiksi yhteisen standardin ja konseptin kehittämisessä.

Mitä odotamme hakemuksilta?

Arvioimme hakemuksia seuraavien kriteerien avulla:

Hakuohjeet

Kuka voi hakea?

Rahoitamme hakijoita, jotka voivat olla joko julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoita.

Mikäli hakija kuuluu yhteistyöverkostoon, rahoittaa Sitra jokaista yhteistyöverkostoon kuuluvaa hakijaa erikseen ja tekee siten jokaisen kanssa erillisen sopimuksen.

Jos hakija on yritys tai muutoin harjoittaa taloudellista toimintaa, on sen oltava kelpoinen vastaanottamaan rahoitus de minimis -tukena (komission asetus 1407/2013 vähämerkityksellisestä tuesta).

Rahoitushaun vaiheet

Haku on nelivaiheinen:

  1. Ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää hakulomakkeen (Sitra IHAN pilot project plan, enintään 5 sivua), joka tulee toimittaa Sitraan sähköpostilla ihan@sitra.fi viimeistään 31.12.2018. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja rahoitusta myönnetään jo hakuajan aikana. Hakemuksen saapumisesta lähetetään vahvistusviesti.  Sitra ilmoittaa, valitaanko hakija jatkokeskusteluun.
  2. Toisessa vaiheessa jatkoon valitulle hakijalle järjestetään sitralaisten kanssa yhteinen tapaaminen, jossa keskustellaan tarkemmin mahdollisen rahoituksen yksityiskohdista (tavoitteet, aikataulu, resurssit jne.).
  3. Kolmannessa vaiheessa Sitra arvioi hakulomakkeen ja yhteisen keskustelun pohjalta, mitä hankkeita se rahoittaa.
  4. Neljännessä vaiheessa jatkoon valittu hakija tekee tarkennetun hankesuunnitelman, jonka pohjalta tehdään rahoitussopimukset Sitran ja hakija välillä.

Sitra arvioi hankehakemukset arviointikriteerien valossa ja päättää sen perusteella, mitä hankkeita se rahoittaa. Sitra voi pyytää hakemuksista myös ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnon arvioinnin tueksi, mutta nämä lausunnot eivät sido Sitraa.

Lisätietoja

IHAN® Blueprint 2.0
IHAN® technical webinarin 18.6.2018 aineistot.
Lataa hakulomake: Sitra IHAN pilot project plan
Tiedustelut sähköpostilla: ihan@sitra.fi

Henkilötietojen käsittely

Rahoitushakuun osallistuva hakija vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen kontaktihenkilöiden, hakulomakkeessa yksilöidyt, henkilötiedot Sitralle rahoitushaun mukaisen hankkeen toteuttamista varten. Rahoitushaussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon rahoitushakuun liittyen. Rahoitushaussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen mukaisesti. Lisäksi rahoitushaun kautta rahoituksensaajiksi valikoituvien hakijoiden kontaktihenkilöiden edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään rahoitussopimuksen laatimista ja käsittelyä varten.

Ota yhteyttä

Juhani Luoma-Kyyny
ihmiset
Juhani Luoma-Kyyny

Mistä on kyse?