Farmidata

Digitalisaatiolla voidaan parantaa maatalouden tuottavuutta ja tilojen kannattavuutta. Farmidata pilotoi Salon seudulla maatalouden datavirtojen nykyistä parempaa hyödyntämistä.

Mistä on kyse?

Uutta teknologiaa ja uusia toimintamalleja hyödynnetään Suomen maataloudessa toistaiseksi liian vähän. Tiedon kerääminen maatiloilta on haastavaa ja toteutus hajautunutta. Maataloudesta kerätyn datan omistajuutta ei ole tunnistettu riittävän hyvin. Eri tahojen keräämä data ei liiku, vaan jää toimijoiden omaan käyttöön. Ongelmana on myös se, että kerätty data palautuu vain välillisesti maatilojen hyödyksi.

Digitalisaatiolla voidaan parantaa maatalouden tuottavuutta ja tilojen kannattavuutta. Informaatioteknologia tarjoaa keinoja nykyistä parempaan riskien ja äkillisten muutosten ennakointiin maataloudessa ja laajemmin ruoantuotannossa. Parhaimmillaan tuottavuus paranee ja ympäristökuormitus vähenee.

Mitä teemme?

Toteutamme maatalouden digitalisaatioon keskittyvän hankekokonaisuuden Biotalouden digitaalinen ekosysteemi (BDE) osana IHAN® – Ihmislähtöinen datatalous -avainaluetta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää biotalouteen digitaalinen ekosysteemi, jossa Suomen maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä vahvistetaan informaatioteknologiaa hyödyntämällä. Farmidata on alueellinen digi-pilotti ruoantuotannon edellytysten ja resurssitehokkuuden parantamiseksi.

Farmidata-pilotissa selvitetään Salon seudulla, millaisia informaatioteknologian kehittämistarpeita maataloudessa on ja toisaalta millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa. Selvitysten pohjalta kehitetään tarvittavat sovellukset ja suunnitellaan ekosysteemin rakennetta. Pilotti koostuu kolmesta kokeilusta:

  1. FARMIMAPPING-kokeilun tavoitteena on selvittää, millaisia esteitä ja haasteita kohdataan, kun peltolohkon kuvantamisesta syntyvästä datasta tuotetaan täsmälannoituksessa käytettyä paikkatietoaineistoa. Valmista tietoaineistoa voidaan hyödyntää suoraan lannoitteenlevittimen ohjauksessa ja suunnata kuvannetun datan perusteella oikea määrä lannoitetta kasvustolle.
  2. FARMISTORE-tuotekonseptilla haetaan ratkaisua reaaliaikaiseen polttoaineen määrän valvontaan maatiloilla, hankintarenkaan kokoamiseen ja kulutuksen optimointiin.
  3. FARMISÄÄ on konsepti reaaliaikaisen sää- ja maaperätiedon tuottamiseksi mikrosääverkosta.

Pilotissa syntyviä teknisiä ratkaisuja hyödynnetään muissa IHAN®-hankkeissa mahdollisuuksien mukaan ja ne julkaistaan avoimena lähdekoodina.

Kuka on mukana?

Pilottia ovat toteuttamassa salolaisten maatilojen kanssa yhteistyössä Peimarin koulutusyhtymä/Livia ammattiopisto, Datasense Oy, Soficta Oy sekä Toivon tila.

Missä mennään?

Pilotti on alkanut maaliskuun alussa ja se päättyy lokakuun loppuun 2018.

Miten mukaan?

Haemme nyt käynnissä olevia tai nopeasti käynnistyviä projekteja eri toimialoilta IHAN®-pilottihankkeiksi, joissa ratkotaan ihmislähtöisen tiedonvaihdannan teknisiä vaatimuksia, esimerkiksi hajautettua identiteettiä, lohkoketjuajattelua, luvitusta ja datan siirtoa. Arvostamme erityisesti erilaisia yhteistyöverkostoja, joissa on mukana monenlaisia toimijoita ja joilla on jo valmiina tekninen ympäristö, jossa IHAN®-periaatteita voidaan testata. Hakija voi toimia esimerkiksi hyvinvoinnin, liikenteen, maatalouden tai finanssialan toimialalla. IHAN®-pilottihaku on auki 31.12.2018 saakka.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?