DATA SOM EN DEL AV FÖRETAGSANSVAR

Sitra, FIBS och andra föregångarföretag åtar sig att identifiera och införa bästa praxis för ansvarsfull dataanvändning med tanke på företagsansvaret. I serien av verkstäder omvandlar vi de nya spelreglerna och rättvis dataekonomi till konkurrensfördelar.

VAD HANDLAR DET OM?

I serien av verkstäder definierar vi ansvarsfull dataanvändning med tanke på företagsansvaret. Arbetet grundar sig på principen av rättvis delning av data och är en del av Sitras IHAN-projekt för rättvis dataekonomi. I en rättvis dataekonomi är delningen av data till nytta för alla: företag, individer och samhället.

Vem är det för?

Helheten “Data som en del av företagsansvaret” riktar sig åt företagens beslutsfattare och experter till exempel inom följande områden:

Varför gå med?

Du tror på att användning av rättvis data skapar konkurrensfördelar och tillväxt. Du och ditt företag har kompetens, visioner och en vilja att lära professionellt från andra.

Ditt företag får bl.a.

Hur gå med?

Anmälan till serien av verkstäder har stängts. Du kan påverka arbetet, om du vill! Vi samlar information om ämnet direkt från företagen med hjälp av en enkät (på finska). Enkätens resultat publiceras senare i år.

Nätverket som samlas tre gånger under våren 2020 skapar nya dimensioner till företagsansvaret. Deltagarna kan genom sin egen kompetens definiera hur det kan förverkligas.

Gruppens arbetsspråk under våren 2020 är huvudsakligen finska men materialen som bästa praxis och tipslistor kan också publiceras på engelska.

Tidsplan

Så här går det.

5.2.2020
Verkstad Data som en del av strategi och företagsansvar
Kl. 8:30–11:30, Sitra, Helsingfors
3.4.2020
Verkstad Verktyg och bästa praxis för rättvis dataekonomi
Kl. 8:30–11:30, online
10.6.2020
Verkstad Data som en del av företagsansvar – verktyg för fortsättningen
Kl. 8:30–11:30, online/Sitra, Helsingfors

NYTT

Nytt och intressant.

Kontakta Oss

Vad handlar det om?