uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

IHAN-kokeilualustan pilottihaku päättyy, työ reilun datatalouden eteen jatkuu

Sitran IHAN-kokeilualustalla on tehty useita onnistuneita pilotteja, joissa on yhdistelty dataa useista lähteistä ja jaettu sitä eri organisaatioiden välillä. Nyt pilottihaku päättyy, mutta Sitra tukee edelleen asiantuntemuksellaan digitalisaatioon, datatalouteen ja tietopolitiikkaan liittyvää kansallista kehitystyötä.

Kirjoittaja

Kristo Lehtonen

Johtaja, Reilu datatalous

Julkaistu

Reilun datatalouden teema-alueen tavoitteena on rakentaa eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta. Sitra edistää reilua datataloutta vaikuttamalla muutoksiin talouden rakenteissa, kuten sääntelyssä ja pelisäännöissä, yritysten osaamiseen sekä lisäämällä yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia oman datansa käyttöön.

Sitran IHAN-projekti on konkretisoinut sitä, mitä reilun datatalouden toteutuminen käytännössä vaatii ja kuinka digitaalisen ajan luottamus voi rakentua. Vuonna 2020 avattu projektin kokeilualusta ja sen ympärille rakentuneet reilun datatalouden työkalut ovat vauhdittaneet datatalouskehitystä. Projektissa on kehitetty muun muassa reilun datatalouden sääntökirja.

IHAN-kokeilualustan pilottihaku on ollut toistaiseksi auki, mutta nyt on tullut aika suunnata resurssejamme uudelleen. Emme ota uusia hakemuksia enää vastaan. Sitra lopettaa kokeilualustan ylläpidon joulukuussa 2021.

Kapula siirtyy eteenpäin

Yhteiskunnallisen tehtävänsä mukaisesti Sitra on uudistuksia liikkeelle laittava taho, joka siirtää kapulaa projekteista eteenpäin toisille toimijoille. Nyt näin tehdään teknisten kokeilujen ja IHAN-kokeilualustan osalta.

On aika pohtia yhdessä, kuinka Suomeen saadaan rakennettua yhteisesti matalan kynnyksen maksuton kokeilualusta digitalisaation ja datatalouden vauhdittamiseen.

Sitran työ on osoittanut, että tällaiselle käytännön kokeiluja mahdollistavalle alustalle on tarvetta. Asiantuntijoiden ja rahoittajien voimat on yhdistettävä kestävän ratkaisun löytämiseksi. Haastamme kaikki mukaan talkoisiin. Muistutamme, että kaikki Sitran tuotokset ovat sellaisenaan kenen tahansa käytettävissä ja jatkokehitettävissä.

Olemme iloisia projektin saamasta kiinnostuksesta ja tehtyjen kokeilujen tuottamista hyödyistä. Esimerkiksi suomalaisille yrityksille kansainvälistymispalveluja tarjoava Business Finland oli mukana palvelullaan, joka yhdistää yrityksiä, sijoittajia ja rahoittajia.

Pilottihankkeessa palveluun lisättiin muun muassa yritysten sisäistä dataa hyödyntävä tekoälyominaisuus. Sen tekemän analyysin avulla yritys voi löytää sopivia rahoittajia ja rahoittaja puolestaan kiinnostavia sijoituskohteita. Hankkeessa hyödynnettiin kokeilualustan keskeisiä toiminnallisuuksia, kuten vahvaa tunnistautumista ja datan käytön luvitusta.

Kansallista kilpailukykyä vahvistetaan

Haluamme tukea omalla asiantuntemuksellamme kansallista kehitystyötä, joka liittyy digitalisaatioon, datatalouteen ja tietopolitiikkaan.

Valmistelemme parhaillaan useita uusia datatalouskehitystä tukevia avauksia.

Mistä on kyse?