Reilun datatalouden kokeilualusta – ihan.fi

Ihan.fi on kokeilualusta ja työkalupakki reilun datatalouden mukaisten palvelujen rakentamiseen. Ensimmäinen versio sivustosta avattiin kesäkuussa 2020.

Mistä on kyse?

Sitran IHAN-projektissa rakennetaan eurooppalaista reilun datatalouden mallia, jossa yhdistyvät ihmiskeskeisyys, luottamus ja kestävän kasvun periaatteet. Reilun datatalouden käytännön työkalut ja mallisovellukset kootaan ihan.fi-sivustolle, joka tukee palvelukehitystä yhden luukun periaatteella.

Sivuston osana toteutettavan kokeilualustan työkaluilla voidaan kehittää ja testata reilun datatalouden mukaisia palveluita. Kokeilualusta on ensimmäinen kattava toteutus IHAN-vaatimusmäärittelyn mukaisesta referenssiarkkitehtuurista.

Kokeilualustan pitkän aikavälin tavoite on tukea uusien internet-standardien syntymistä datan tuotteistamiseen, siirrettävyyteen ja yhteen toimivuuteen sekä vauhdittaa globaalien datamarkkinoiden kehittymistä.

Mitä me teemme?

Alkuvaiheessa sivustolle kootaan reilun datatalouden perustyökaluja kuten sääntökirja, vaatimusmäärittelyt ja sanasto. Vaatimusmäärittelyistä tärkeimmät eli suostumuksenhallinta, identiteetinhallinta ja lokitus on jo paketoitu eurooppalaisen CEN-standardisointiorganisaation hyväksymäksi esistandardiksi.

Kokeilualustalle kootaan myös sovellusdemoja. Hyvinvointisovellusdemo toimii alkuvaiheessa palvelukehittäjille hyvänä esimerkkinä reilun datatalouden mukaisesta palvelusta. Ensimmäinen varsinainen kokeilu liittyi yrityksen perustamiseen digitaalisessa palvelussa, ja sen toteuttivat Verohallinto ja Patentti- ja rekisterihallitus yhteistyökumppaneineen.

Kokeilualusta avataan myöhemmin palvelukehittäjille, jotka pääsevät kirjautumaan kehitysympäristöön ja voivat testata oikeiden reilun datatalouden palveluiden rakentamista valmiiden teknisten komponenttien ja työkalujen avulla. Pysy kuulolla!

Toteutetut IHAN-kokeiluprojektit

Dealflow-palvelu rahoittajien ja yritysten kohtaamiseen

Suomalaisille yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoava Business Finland tuottaa Dealflow.fi-palvelua, joka yhdistää rahoittajia, sijoittajia ja yrityksiä. Nykyinen palvelu hyödyntää eri lähteistä koottua julkisesti saatavilla olevaa dataa, kuten Patentti- ja rekisterihallituksesta yrityksen y-tunnuksella saatavaa tietoa.

Palvelussa dataa analysoidaan tekoälyn avulla. Analyysin avulla yritys voi löytää sopivia rahoittajia ja rahoittaja puolestaan kiinnostavia sijoituskohteita.

Tekoälypohjaista analyysiä parannettiin laajentamalla datasisältöä yrityksen sisäisellä datalla pilottihankkeessa, joka toteutettiin Sitran IHAN-kokeilualustalla. Hankkeessa hyödynnettiin kokeilualustan keskeisiä toiminnallisuuksia, kuten vahvaa tunnistautumista ja datan käytön luvitusta.

Hankkeessa olivat mukana Business Finland, Digital Living ja Nixu. Business Finland jatkaa palvelun kehittämistä.

Katso englanninkielinen video, kuinka Dealflow-palvelu toimii:

Vientikaupan remburssiprosessin digitalisointi

Vienti- ja tuontikaupassa käytettävä perinteinen maksuehto, remburssi, toteutetaan edelleen hitaasti paperipohjaisena. Wärtsilä yhteistyökumppaneineen tuotteisti ja testasi digitaalista remburssiprosessia IHAN-kokeilualustalla.

Kokeilun tarkoituksena oli osoittaa, että yritysdatan jakaminen yhteistyökumppanien välillä on mahdollista teknisesti, toiminnallisesti ja hyvien hallintatapojen mukaisesti ilman pelkoa kriittisen liiketoimintadatan väärinkäytöstä.

Projektissa digitalisoitiin merkittävä osa remburssin paperi- tai PDF-pohjaisesta prosessista datan tuotteistamisella. Digitaalinen prosessi lyhentää käsittelyaikaa, vähentää virhealttiutta ja parantaa turvallisuutta.

Projektissa olivat mukana Wärtsilä, SEB, Digital Living ja Nixu. Projekti toteutettiin Sitran reilun datatalouden hankkeessa rakennetulla IHAN-kokeilualustalla.

Katso englanninkielinen video digitaalisesta remburssiprosessista:

Reaaliaikatalouden käytännön kokeilu: digitaalinen palvelu yrityksen perustamiseen

Verohallinnon tavoitteena on kehittää palvelua, jonka avulla ulkomainen yritys voi perustaa yrityksen Suomeen digitaalisesti. IHAN-kokeilualustalla toteutetussa kokeiluprojektissa pyrittiin sujuvoittamaan yrityksen perustamisprosessia tiedon luvittamisella ja jakamisella eri organisaatioiden kesken. Projektin aikana luotiin konsepti yrityksen perustamiselle digitaalisesti sekä koestettiin ratkaisua IHAN-kokeilualustalla käytännössä.

Tiedon jakamista kokeiltiin hyödyntämällä kaupparekisterin ja yrityksen omistusrekisterin tietoja sekä käyttämällä yrityksen suostumusta omien tietojensa jakamiseen. Ratkaisu osoitti, että standardisoidun ja koneluettavan tiedon jakaminen yrityksen luvalla on mahdollista nykyteknologioilla.

Kokeilun tulosten pohjalta valmistellaan vastaavan konseptin kokeilua yhteistyössä Viron kanssa hyödyntäen X-Roadia (Suomessa palveluväylä, joka tarjoaa vakioidun tavan siirtää tietoja järjestelmien välillä) yritystietojen väylänä sekä Nordic Smart Government -hankkeessa Norjan ja Ruotsin kanssa.

Sitra tarjosi projektin käyttöön reilun datatalouden IHAN-kokeilualustan. Verohallinnon luotsaama projekti oli ensimmäinen kokeilu alustalla.

Projektin toteuttajat: Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus, Digital Living ja Nixu

Keitä on mukana?

Digital Living toteuttaa Ihan.fi-sivuston yhdessä Sitran kanssa. HiQ, Digital Living, Nixu ja Vastuu Group rakentavat yhteistyössä reilun datatalouden kokeilualustan komponentit.

Useat käytännön työkalut, kuten vaatimusmäärittelyt ja sääntökirja, ovat syntyneet laajassa yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa Sitran hankkeissa.

Missä mennään?

Sivusto rakentuu osissa: Kesäkuussa 2020 julkaistiin kokeilualustasta ensimmäinen versio.

Ajankohtaista

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?