Reilun datatalouden kokeilualusta – ihan.fi

Ihan.fi-sivustolle koottiin kokeilualusta ja työkalupakki reilun datatalouden mukaisten palvelujen rakentamiseen. Sivuston ylläpito päättyi Sitran osalta vuonna 2021, ja kehittämistä jatketaan osana ulkoministeriön Virtual Finland -projektia.

Mistä on kyse?

Sitran IHAN-projektissa rakennettiin (2018–2021) eurooppalaista reilun datatalouden mallia, jossa yhdistyvät ihmiskeskeisyys, luottamus ja kestävän kasvun periaatteet. Reilun datatalouden käytännön työkalut ja mallisovellukset koottiin ihan.fi-sivustolle tukemaan palvelukehitystä yhden luukun periaatteella.

Sivuston osana toteutetetun kokeilualustan työkaluilla voidaan kehittää ja testata reilun datatalouden mukaisia palveluita. Kokeilualusta oli ensimmäinen kattava toteutus IHAN-vaatimusmäärittelyn mukaisesta referenssiarkkitehtuurista.

Kokeilualustan pitkän aikavälin tavoitteena oli tukea uusien internet-standardien syntymistä datan tuotteistamiseen, siirrettävyyteen ja yhteen toimivuuteen sekä vauhdittaa globaalien datamarkkinoiden kehittymistä.

Mitä teimme?

Alkuvaiheessa sivustolle koottiin reilun datatalouden perustyökaluja kuten sääntökirja, vaatimusmäärittelyt ja sanasto. Vaatimusmäärittelyistä tärkeimmät eli suostumuksenhallinta, identiteetinhallinta ja lokitus paketoitiin eurooppalaisen CEN-standardisointiorganisaation hyväksymäksi esistandardiksi.

Kokeilualustalle koottiin myös sovellusdemoja. Hyvinvointisovellusdemo toimi alkuvaiheessa palvelukehittäjille hyvänä esimerkkinä reilun datatalouden mukaisesta palvelusta. Ensimmäinen varsinainen kokeilu liittyi yrityksen perustamiseen digitaalisessa palvelussa, ja sen toteuttivat Verohallinto ja Patentti- ja rekisterihallitus yhteistyökumppaneineen.

Kokeilualustalla hyödynnettiin myös IHAN-projektissa kehitettyä tunnistautumisratkaisua, jonka avulla ihmiset voisivat luotettavasti ja vastuullisesti kirjautua eri sivustoille yhden palvelun kautta. Työn opit konkretisoituvat Suomen tunnistautumisosuuskunnan kehittämässä kansallisessa Sinuna-palvelussa, joka lanseerataan vuoden 2022 lopulla

IHAN-kokeilualustan ylläpito päättyi Sitran osalta vuoden 2021 lopussa. Kokeilualustan käytöstä saatuja oppeja hyödynnetään ulkoministeriön Virtual Finland -projektissa, johon rakennetaan saman mallin pohjalta päivitetty kokeiluympäristö vuoden 2022 aikana.

Toteutetut IHAN-kokeiluprojektit

Dealflow-palvelu rahoittajien ja yritysten kohtaamiseen

Suomalaisille yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoava Business Finland tuottaa Dealflow.fi-palvelua, joka yhdistää rahoittajia, sijoittajia ja yrityksiä. Nykyinen palvelu hyödyntää eri lähteistä koottua julkisesti saatavilla olevaa dataa, kuten Patentti- ja rekisterihallituksesta yrityksen y-tunnuksella saatavaa tietoa.

Palvelussa dataa analysoidaan tekoälyn avulla. Analyysin avulla yritys voi löytää sopivia rahoittajia ja rahoittaja puolestaan kiinnostavia sijoituskohteita.

Tekoälypohjaista analyysiä parannettiin laajentamalla datasisältöä yrityksen sisäisellä datalla pilottihankkeessa, joka toteutettiin Sitran IHAN-kokeilualustalla. Hankkeessa hyödynnettiin kokeilualustan keskeisiä toiminnallisuuksia, kuten vahvaa tunnistautumista ja datan käytön luvitusta.

Hankkeessa olivat mukana Business Finland, Digital Living ja Nixu. Business Finland jatkaa palvelun kehittämistä.

Katso englanninkielinen video, kuinka Dealflow-palvelu toimii:

Vientikaupan remburssiprosessin digitalisointi

Vienti- ja tuontikaupassa käytettävä perinteinen maksuehto, remburssi, toteutetaan edelleen hitaasti paperipohjaisena. Wärtsilä yhteistyökumppaneineen tuotteisti ja testasi digitaalista remburssiprosessia IHAN-kokeilualustalla.

Kokeilun tarkoituksena oli osoittaa, että yritysdatan jakaminen yhteistyökumppanien välillä on mahdollista teknisesti, toiminnallisesti ja hyvien hallintatapojen mukaisesti ilman pelkoa kriittisen liiketoimintadatan väärinkäytöstä.

Projektissa digitalisoitiin merkittävä osa remburssin paperi- tai PDF-pohjaisesta prosessista datan tuotteistamisella. Digitaalinen prosessi lyhentää käsittelyaikaa, vähentää virhealttiutta ja parantaa turvallisuutta.

Projektissa olivat mukana Wärtsilä, SEB, Digital Living ja Nixu. Projekti toteutettiin Sitran reilun datatalouden hankkeessa rakennetulla IHAN-kokeilualustalla.

Katso englanninkielinen video digitaalisesta remburssiprosessista:

Reaaliaikatalouden käytännön kokeilu: digitaalinen palvelu yrityksen perustamiseen

Verohallinnon tavoitteena on kehittää palvelua, jonka avulla ulkomainen yritys voi perustaa yrityksen Suomeen digitaalisesti. IHAN-kokeilualustalla toteutetussa kokeiluprojektissa pyrittiin sujuvoittamaan yrityksen perustamisprosessia tiedon luvittamisella ja jakamisella eri organisaatioiden kesken. Projektin aikana luotiin konsepti yrityksen perustamiselle digitaalisesti sekä koestettiin ratkaisua IHAN-kokeilualustalla käytännössä.

Tiedon jakamista kokeiltiin hyödyntämällä kaupparekisterin ja yrityksen omistusrekisterin tietoja sekä käyttämällä yrityksen suostumusta omien tietojensa jakamiseen. Ratkaisu osoitti, että standardisoidun ja koneluettavan tiedon jakaminen yrityksen luvalla on mahdollista nykyteknologioilla.

Kokeilun tulosten pohjalta valmistellaan vastaavan konseptin kokeilua yhteistyössä Viron kanssa hyödyntäen X-Roadia (Suomessa palveluväylä, joka tarjoaa vakioidun tavan siirtää tietoja järjestelmien välillä) yritystietojen väylänä sekä Nordic Smart Government -hankkeessa Norjan ja Ruotsin kanssa.

Sitra tarjosi projektin käyttöön reilun datatalouden IHAN-kokeilualustan. Verohallinnon luotsaama projekti oli ensimmäinen kokeilu alustalla.

Projektin toteuttajat: Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus, Digital Living ja Nixu

Keitä oli mukana?

Digital Living toteutti Ihan.fi-sivuston yhdessä Sitran kanssa. HiQ, Digital Living, Nixu ja Vastuu Group rakensivat yhteistyössä reilun datatalouden kokeilualustan komponentit.

Useat käytännön työkalut, kuten vaatimusmäärittelyt ja sääntökirja, ovat syntyneet laajassa yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa Sitran hankkeissa.

Missä mennään?

IHAN-kokeilualustasta ensimmäinen versio julkaistiin kesäkuussa 2020. Kokeilualustan ylläpito päättyi Sitran osalta vuoden 2021 lopussa, ja kehittämistä jatketaan osana ulkoministeriön Virtual Finland -projektia.

Ajankohtaista

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?