REILU DATATALOUS

Rakennamme IHAN®-hankkeessamme reilun ja sujuvan datatalouden perustuksia. Luomme yhteiset Euroopan kattavat pelisäännöt ja ratkaisut ihmislähtöiseen datan jakamiseen. Tule mukaan!

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

PILOTIT

Pilotoimme edelläkävijäyritysten kanssa yksilödataa hyödyntäviä uusia konsepteja, jotka ylittävät yritysten, toimialojen ja valtioiden rajat.

REILU DIGIARKI

Digitaalinen käyttäytymisesi luo jatkuvasti dataa, jota yritykset käyttävät hyväkseen. Data ja sen hallinta kuuluvat kuitenkin sinulle. Datasi hyödyntämisen tulee olla reilua ja läpinäkyvää. Luomme yhdessä pelisäännöt, jotka ovat reiluja kaikille.

TEKNINEN KEHITYS

Teemme kuvauksen IHAN®-toimintamallin periaatteista ja komponenteista sekä koontiohjeen, jotta reilun datan ratkaisut toimisivat yhteen.

DATATALOUDEN UUDET LIIKETOIMINTAMALLIT

Luomme pelisäännöt reiluun datan vaihtoon ja hyödyntämiseen. Edelläkävijäyritykset voivat moninkertaistaa tuotekehityksensä polttoaineena olevan datan määrän ja saavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.

PÄÄTTÄJÄLLE

Suomi ja EU voivat toimia datatalouden suunnannäyttäjinä. Päättäjä, ota tästä haltuun stepit reiluun datatalouteen!

TAPAHTUMAT

Tulevat ja menneet.

MISTÄ ON KYSE?

Yksilöstä kertyy päivittäin merkittävät määrät dataa yritysten ja organisaatioiden hallinnoimiin järjestelmiin. Nykyisin dataa hallinnoi pääasiassa sen kokoaja. Alustayhtiöiden kasvu perustuu dataan ja sen omistamiseen. Nykyinen Datatalous Datatalous on talouden osa-alue, jossa liiketoimintamalli perustuu tiedon hyödyntämiseen ja käyttöön eri tavoin. perustuu pitkälti siihen, että yksilö luopuu oikeuksistaan dataan. Voitaisiinko rakentaa vaihtoehtoinen toimintatapa, jossa yksilö on aktiivinen toimija ja määrittelee mihin palveluihin ja millaisilla ehdoilla hänen tietojaan käytetään?

Jotta dataa voitaisiin hyödyntää reilusti ja ihmislähtöisesti, tarvitaan yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat reilun tiedonvaihdannan ekosysteemille.

Reilu datatalous Se talouden osa-alue, joka keskittyy luomaan palveluja ja dataan perustuvia tuotteita eettisesti. Reiluus tarkoittaa sitä, että yksilöiden oikeuksia suojellaan ja kaikkien sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon datataloudessa. hyödyttää kaikkia. Henkilökohtaisen tiedon hallinta helpottaa arkea ja lisää hyvinvointia. Yhtenäinen toimintatapa avaa mahdollisuuksia käyttäjälähtöisille innovaatioille ja liiketoiminnalle.

Ihmislähtöiseen datatalouteen liittyvä hankekokonaisuus on jatkoa aiemmille sähköistä asiointia vauhdittaville hankkeillemme: Palveluväylä sujuvoittaa jo datan liikkumista järjestelmästä toiseen Suomessa ja järjestelmän kotimaassa Virossa. Olemme lisäksi mukana valmistelemassa sote-datan toisiokäytön mahdollistavaa lupapalvelua ja palveluoperaattoria.

Mitä teemme?

Rakennamme ekosysteemiä reiluun datatalouteen yhdessä kansalaisten ja eri toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on luoda toimintamalli ja eurooppalaiset pelisäännöt datan vaihtoon.

Laadimme Euroopan maille tiekartan kohti reilua datataloutta. Luomme tiedonvaihdantaan yhteiset pelisäännöt ja konseptin. Kehitämme ja testaamme tiedonvaihdannan teknisen alustan. Määrittelemme yhteiset standardit, periaatteet ja hallintamallin.

”Anatomy of a selfie” -video avaa keskustelun sitä, mihin kaikkeen dataamme voidaan käyttää ja miksi tarvitsemme kaikille reilut pelisäännöt datankäyttöön.

 

Käytännön pilottihankkeet liittyvät muun muassa hyvinvointiin, terveyteen, liikenteeseen sekä maa- ja metsätalouteen.

Organisaatioiden ja valtioiden rajat ylittävä yksilöön liittyvän datan IHAN®-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön Euroopan unionissa ja pidemmällä aikavälillä globaalisti.

Rakennamme IHAN®-järjestelmän valtioiden, standardointiyhteisöjen ja yritysten sekä näitä yhdistävien ekosysteemien käyttöön.

Kuka on mukana?

Kehitämme ekosysteemiä yhdessä tulevien käyttäjien eli potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Alkuvaiheessa yhteistyötä tehdään julkisten, yksityisten ja järjestötoimijoiden kesken.

Avoimeen hakuun osallistuneet yhteistyökumppanit toteuttavat IHAN®-pilottihankkeita ja kehittävät teknisiä määrityksiä.

Ensimmäinen versio reilun datatalouden sääntökirjasta tuotettiin yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Sääntökirjaa kehitetään palautteen mukaan.

Lisäksi työn alla on sidosryhmäsuunnitelma liiketoimintamallien, EU-yhteistyön, standardoinnin ja eettisten kysymysten tiimoilta.

Missä mennään?

Avainalue käynnistyi huhtikuussa 2018 ja päättyy 2021.

Miten mukaan?

Kokoamme parhaillaan asiantuntijoita yhteistyöhön. Mukaan voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ihan@sitra.fi.

Haluatko pysyä kärryillä datataloudesta? Tilaa IHAN®-uutiskirje!

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?