REILU DATATALOUS

Rakennamme IHAN®-projektissamme perustuksia reilulle datataloudelle, jossa menestyvät digitaaliset palvelut pohjautuvat luottamukseen ja tuottavat arvoa kaikille. Tule mukaan!

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

DATATALOUDEN UUDET LIIKETOIMINTAMALLIT

Reilu datan jakaminen yhteisillä pelisäännöillä tuo uutta kilpailuetua. Tarjoamme työkaluja ja yhteisön kestävän datavetoisen liiketoiminnan rakentamiseen.

REILU DIGIARKI

Digitaalisten palveluiden käyttö tuottaa jatkuvasti dataa, jota yritykset käyttävät hyväkseen. Datan hyödyntämisen on oltava reilua ja läpinäkyvää. Ihmisten tulee pystyä luottamaan digitaalisiin palveluihin. Luomme yhdessä pelisäännöt, jotka ovat reiluja kaikille.

IHAN-TOIMINTAMALLIN TEKNISET KOKEILUT

PÄÄTTÄJÄLLE

Reilu digitaalinen siirtymä on Euroopan tärkein kestävän kasvun ja kilpailukyvyn mahdollistaja. Suomi ja EU voivat toimia datatalouden suunnannäyttäjinä. Päättäjä, ota tästä haltuun askeleet reiluun datatalouteen!

TAPAHTUMAT

Tulevat ja menneet.

Mistä on kyse?

Sitran IHAN-projektissa rakennetaan eurooppalaista datatalouden mallia, jonka ensiaskelia otetaan Suomessa.

Reilun datatalouden arvopohjassa yhdistyvät ihmiskeskeisyys, luottamus, uudenlainen yhteisöllisyys ja kestävän kasvun periaatteet. Tavoitteena ovat ihmislähtöiset eurooppalaiset datamarkkinat, joissa dataa vastuullisesti ja ennakkoluulottomasti hyödyntävät yritykset menestyvät älykkäillä palveluilla.

Reilu datatalous hyödyttää kaikkia. Dataa jaetaan nykyistä vapaammin eri toimijoiden välillä. Luottamus palveluntarjoajiin kannustaa yksilöitä jakamaan tietojaan, kun dataa jaetaan yksilön luvalla. Ihmiset saavat entistä kohdennetumpia, hyvinvointiaan ja arkeaan parantavia palveluja. Kaikenkokoiset yritykset saavat kasvua innovaatioista ja hyvinvointi lisääntyy.

IHAN-hankekokonaisuus on jatkoa aiemmille sähköistä asiointia vauhdittaville hankkeillemme: Palveluväylä sujuvoittaa jo datan liikkumista järjestelmästä toiseen Suomessa ja järjestelmän kotimaassa Virossa. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää lupia tietojen toissijaiseen käyttöön, parantaa aineistojen tietoturvaa ja edistää kansalaisten tietosuojaa. Findatan toimintamallia pohjustettiin Isaacus-hankkeessa, jossa edistimme sosiaali- ja terveysdatan toissijaista käyttöä esimerkiksi tutkimustarkoituksiin. Tulevaisuudessa yksilön oma data on tärkeä lisä, kun siirrymme kohti yksilölähtöistä terveydenhuoltoa ja hyvinvointipalveluita.

Mitä teemme?

Tuotamme tietoa kotimaisen ja EU-tason päätöksenteon tueksi erilaisten raporttien ja selvitysten muodossa. Näiden avulla lisäämme kohdeyleisöjemme datataloustietoisuutta.

Näin rakennamme yhteiset pelisäännöt ja työkaluja nykyistä vastuullisempiin ja kestävämpiin digitaalisiin palveluihin.

Osallistamme yritykset reilun datatalouden rakentamiseen. IHAN-yritysohjelmassa autamme pk-yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa datan avulla. Data osaksi yritysvastuuta -työpajasarjassa Sitra, FIBS ja edelläkävijäyritykset tunnistavat ja toteuttavat parhaita käytäntöjä kestävälle datan käytölle yritysvastuun näkökulmasta.

Tarjoamme kansalaisille työkaluja vaikuttaa oman datansa hyödyntämiseen verkossa.

Lue myös uusimmat uutisemme.

Kuka on mukana?

Reilu datatalous rakennetaan kansainvälisessä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Missä mennään?

Avainalue käynnistyi huhtikuussa 2018 ja päättyy 2021.

Miten mukaan?

Ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ihan@sitra.fi.

Pysy kuulolla!

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?