TEHDAS2-yhteistoimintahanke

Euroopan unionin ja jäsenmaiden rahoittamassa TEHDAS2-hankkeessa luodaan konkreettisia ohjeita ja teknisiä määritelmiä terveysdatan hyödyntämiseen yli maarajojen. Hankkeessa on mukana asiantuntijoita 29 maasta.

Ajankohtaista

Poiminnat

TEHDAS2-hanke sujuvoittaa terveystietojen turvallista käyttöä EU:ssa

TEHDAS-logo johon nojaa numero 2.
uutiset

Sitra on valittu johtamaan terveystietojen käyttöä vauhdittavaa 29 Euroopan maan hanketta

Mistä on kyse?

Euroopan unioni pyrkii edistämään maiden rajat ylittävää terveystietojen turvallista käyttöä. Tietoja tarvitaan, jotta sairauksia voidaan tulevaisuudessa ehkäistä ja hoitaa entistä tehokkaammin.

Euroopan terveystietoalueen (European Health Data Space – EHDS) tavoitteena on tehostaa terveystietojen toissijaista käyttöä Toisiokäyttö Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö (toisiokäyttö) tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu. Toisiolaissa säädetyt toissijaiset käyttötarkoitukset ovat: tieteellinen tutkimus, tilastointi, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, viranomaisohjaus ja -valvonta, viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävä, opetus ja tietojohtaminen. Avaa termisivu Toisiokäyttö tutkimuksen, innovoinnin ja poliittisen päätöksenteon vahvistamiseksi kaikkialla Euroopassa.

Toistaiseksi eurooppalaiset tutkijat, yritykset ja päättäjät kohtaavat useita esteitä maiden rajat ylittävälle terveystietojen hyödyntämiselle. Uuden lainsäädännön on määrä selkeyttää ja yhdenmukaistaa jäsenmaiden käytäntöjä.

Selkeällä lainsäädännöllä ja tietosuojavaatimuksilla varmistetaan terveystietojen turvallinen käyttö. Uusi teknologia ja yhteiset standardit auttavat muuttamaan terveydenhuoltoa Euroopassa parempaan suuntaan, mikä hyödyttää kaikkia.

Mitä teemme?

TEHDAS2-hankkeessa laaditaan konkreettisia ohjeita ja teknisiä määritelmiä, jotta terveystietoja voitaisiin hyödyntää eri maissa sujuvasti. Hanke tukee Euroopan terveystietoalueeseen liittyvän sääntelyn yhdenmukaista täytäntöönpanoa.

Hankkeen tulokset ohjaavat terveystietojen lupaviranomaisia sekä tiedonhaltijoita ja käyttäjiä tulevien velvoitteiden täyttämisessä asetuksen mukaisesti. Hankkeessa muun muassa luodaan toimintamalleja ja linjataan yhdenmukaisia keinoja datan kuvaamiseen tietojärjestelmissä. Niillä tuetaan terveysdatan saatavuutta ja sujuvoitetaan pääsyä siihen. Lisäksi hankkeessa luodaan teknisiä määrittelyjä tietoturvallisille datankäsittely-ympäristöille sekä laaditaan yhteistyömalleja ja ohjeita datan käyttöön ja lupiin liittyvistä maksuista.

TEHDAS2-yhteistoimintahanke saa rahoituksen Euroopan Unionin neljännestä terveysohjelmasta. Sitra osallistuu hankkeeseen sosiaali- ja terveysministeriön nimeämänä ja toimii yhteistoimintahankkeen koordinaattorina hankkeeseen osallistuvien maiden ja Euroopan komission pyynnöstä.

Koordinaattorina johdamme työtä kokonaisuudessaan ja vastaamme hankkeen toteuttamisesta onnistuneesti ja tuloksellisesti. Vastuullamme on myös hankkeen Euroopan laajuinen viestintä, mukaan lukien tehdas.eu-verkkosivut. Lisäksi osallistumme hankkeen raporttien laatimiseen yhdessä hankekumppaneiden kanssa.

TEHDAS2-yhteistoimintahanke toteutetaan osana Sitran kansainvälistä toimintaa. Hanke on jatkoa Sitran vuosina 2021–2023 luotsaamalle 25 maan TEHDAS-hankkeelle, jonka suosituksia Euroopan komissio hyödynsi toukokuussa 2022 antamassaan asetusehdotuksessa eurooppalaisesta terveystietoalueesta.

Missä mennään?

TEHDAS2-yhteistoimintahanke käynnistyi 1.5.2025 ja päättyy 31.12.2026.

EU:n jäsenmaat ja komissio valitsivat Sitran koordinoimaan jatkotyötä onnistuneen TEHDAS-hankkeen jälkeen.

Lisätietoa hankkeen etenemisestä löytyy sen verkkosivuilta.

Keitä mukana?

Terveystietoaluetta pohjustetaan 29 maan voimin. Suomesta on Sitran lisäksi mukana liitännäisorganisaatioina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Teknologian tutkimuskeskus (VTT), Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC) ja Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata sekä HUS.

Sitran jo TEHDAS-hankkeen aikana kokoamaa kansallista asiantuntijaryhmää konsultoidaan myös TEHDAS2-hankkeessa.

Ota yhteyttä

ihmiset
Markus Kalliola
Projektijohtaja, Hyvinvointiratkaisut
ihmiset
Elina Drakvik
Johtava asiantuntija, Hyvinvointiratkaisut
ihmiset
Sofia Marin
Asiantuntija, Hyvinvointiratkaisut
ihmiset
Marja Pirttivaara
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?