TEHDAS-yhteistoimintahanke

Euroopan unionin ja jäsenmaiden rahoittamassa TEHDAS-yhteistoimintahankkeessa kehitettiin yhteisiä toimintaperiaatteita terveysdatan hyödyntämiseen. Työhön osallistui 25 maata.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Ajankohtaista

TEHDAS-logo johon nojaa numero 2.
uutiset

Sitra on valittu johtamaan terveystietojen käyttöä vauhdittavaa 29 Euroopan maan hanketta

julkaisut

Onko Euroopan terveysunioni valmis 2000-luvun haasteisiin? (tiivistelmä)

Poiminnat

Euroopan unionin tulee syventää yhteistyötä ihmisten terveyden edistämiseksi

uutiset

Eurooppalaisten terveystietojen käyttö mullistuu suomalaisten luotsaamana

julkaisut

Parempaa terveyttä Eurooppaan dataa jakamalla (tiivistelmä)

Poiminnat

Terveystietojen turvallista käyttöä edistetään Euroopassa päättäväisesti

Kommentti

EU-komissiolta uusi lakiesitys terveysdatasta – mitä siitä on hyvä tietää?

Kuva kyselyn etusivusta.
Poiminnat

Miten terveystietoja hyödynnetään tulevaisuudessa? – vastaa kyselyyn

Kuva artikkelista kännykän ruudulla.
Poiminnat

EU:n puheenjohtajamaa Ranska vauhdittaa terveysdatan hyötykäyttöä Euroopassa – Sitra mukana etujoukoissa

Kuva artikkelista verkkosivuilla
Poiminnat

EU:n on arvioitava uudelleen terveysdatan hallinnointi

Puheenvuoro

Euroopan unionin on annettava enemmän paino­arvoa terveydelle

Kuva selvityksen kannesta.
Poiminnat

Terveysdatan käyttö tarvitsee erityistä EU-lainsäädäntöä

Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Poiminnat

Eurooppalainen terveysdatahanke houkutteli mukaan laajan joukon asiantuntijoita

Tehdas-hankkeen tunnus kuusikulmioista muodostetun Euroopan kartan alla
uutiset

Haku EU:n rahoittaman terveysdatahankkeen asiantuntijaryhmiin auki

uutiset

Sitra on valittu koordinoimaan EU:n terveysohjelman yhteistoimintahanketta

TEHDAS-logo johon nojaa numero 2.
Keskustelutilaisuus

Kansallisen asiantuntijaryhmän kokous eurooppalaisen terveystietoalueen kehityksestä

tiistai, 28.11.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 28.6.
Map of Europe and text TEHDAS Stakeholder forum
Tapahtumat

TEHDAS Stakeholder forum 2023

keskiviikko, 14.6.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 29.3.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 14.12.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 28.9.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Verkkotapahtuma

Ensikommentit lainsäädäntöehdotukseen eurooppalaisesta terveystietoalueesta

maanantai, 9.5.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 22.6.
Image of hands holding an iPad with the map of Europe and a text TEHDAS Stakeholder forum.
tapahtumat

TEHDAS Stakeholder forum 2022

Helsinki, tiistai, 14.6.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 30.3.
Viitteellinen kuva artikkelista TEHDAS.eu-verkkosivuilla.
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

keskiviikko, 15.12.

Mistä on kyse?

Euroopan unionissa pyritään edistämään maiden rajat ylittävää terveystietojen turvallista käyttöä. EU:n yhteistä terveystietoaluetta pohjustettiin Sitran johtamassa 25 maan TEHDAS-yhteistoimintahankkeessa (Joint Action Towards the European Health Data Space).

Hanke keskittyi terveysdatan hyötykäyttöön tutkimuksessa, innovaatioissa ja päätöksenteossa (nk. toisiokäyttö Toisiokäyttö Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö (toisiokäyttö) tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu. Toisiolaissa säädetyt toissijaiset käyttötarkoitukset ovat: tieteellinen tutkimus, tilastointi, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, viranomaisohjaus ja -valvonta, viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävä, opetus ja tietojohtaminen. Avaa termisivu Toisiokäyttö ). Tarkastelussa olivat erityisesti:

Terveystietojen nykyistä monipuolisempi käyttö parantaisi ihmisten hoitoa ja vahvistaisi Euroopan kilpailukykyä tutkimuksessa ja innovaatioissa.

Mitä saimme aikaan?

Hankkeessa kävi ilmi, että eri EU-maiden valmiudet vauhdittaa terveystietojen käyttöä tutkimukseen ja innovaatioihin eroavat suuresti.

Tällä hetkellä eurooppalaiset tutkijat, yritykset ja päättäjät kohtaavat useita esteitä maiden rajat ylittävälle terveystietojen hyödyntämiselle. Suurimmat esteet liittyvät lainsäädäntöön. Käytännöt terveystietojen keräämiseen ja käsittelyyn eriävät kunkin EU-maan lainsäädännön takia, ja maissa tulkitaan yleistä tietosuoja-asetusta Tietosuoja-asetus (GDPR) Asetus (EU) 2016/679 eli Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus (GDPR) säätelee yksilön, yrityksen tai organisaation tekemää henkilötietojen käsittelyä EU:ssa. Avaa termisivu Tietosuoja-asetus (GDPR) (GDPR) eri tavoin. Terveystietojen sujuva hyödyntäminen edellyttääkin sekä unionin että jäsenmaiden lainsäädännön selkeyttämistä.

EU:ssa valmisteltavan lainsäädännön on määrä selkeyttää ja yhdenmukaistaa jäsenmaiden käytäntöjä.

Tulevaisuudessa lupaviranomainen voisi tehdä päätökset terveystietojen käytöstä kussakin maassa. Tietojen käyttöön annetaan lupa vain lainsäädännössä määriteltyihin tarkoituksiin, ja tietoja voi hyödyntää ainoastaan tietoturvallisessa käsittely-ympäristössä. TEHDAS-hanke teki suosituksia siitä, millaisia olisivat turvalliset tietojenkäsittely-ympäristöt. Ihmisten yksityisyyden suoja paranee, kun käytännöt tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen määritellään yhteisesti Euroopassa.

TEHDAS-hankkeessa kehitettiin tietojen laatukehys, jonka tavoitteena on varmistaa, että eri puolilla Eurooppaa kerätyt terveystiedot, joita käytetään esimerkiksi tutkimuksessa, ovat riittävän luotettavia ja tarkoituksenmukaisia. Euroopan lääkevirasto hyödynsi laatukehystä omassa työssään.

Eurooppalaisten mielipiteitä terveystietojen hyödyntämisestä kartoitettiin avoimella kyselyllä. Tulosten mukaan ihmiset ovat kiinnostuneita terveystietojensa jakamisesta, mutta siten, että yksityisyyden suoja ja turvallisuus hoidetaan huolellisesti. Hankkeessa selvitettiin myös, miten yksilöt ja organisaatiot voivat jakaa vapaaehtoisesti dataansa yleishyödylliseen käyttöön, kuten tutkimukseen.

Euroopan komissio hyödynsi hankkeen tekemiä suosituksia toukokuussa 2022 antamassaan asetusehdotuksessa eurooppalaisesta terveystietoalueesta.

TEHDAS-yhteistoimintahanke perustui Euroopan komission vuonna 2020 julkistamaan terveyden työohjelmaan (PDF). Sitra osallistui hankkeeseen sosiaali- ja terveysministeriön nimeämänä ja toimi yhteistoimintahankkeen koordinaattorina hankkeeseen osallistuvien maiden pyynnöstä.

Koordinaattorina vastasimme EU:n terveysohjelman hankkeelle myöntämästä budjetista. Vastuullamme oli myös hankkeen Euroopan laajuinen viestintä, mukaan lukien tehdas.eu-verkkosivut. Lisäksi osallistuimme hankkeen raporttien tuotantoon yhdessä hankkeeseen osallistuvien kumppanien kanssa.

TEHDAS-yhteistoimintahanke toteutettiin osana Sitran Terveysdata 2030 -projektia.

Missä mennään?

TEHDAS-yhteistoimintahanke käynnistyi 1.2.2021 ja päättyi 31.7.2023.

Lisätietoa hankkeen tuloksista löytyy sen verkkosivuilta. Hankkeen tuotokset kokoava englanninkielinen julkaisu (tiivistelmä suomeksi) ja siihen liittyvä uutinen julkaistiin 14.9.2023.

Lokakuussa 2023 jäsenmaat valitsivat Sitran koordinoimaan myös jatkotyötä onnistuneen TEHDAS-hankkeen jälkeen. TEHDAS2-hanke toteutetaan osana Terveyttä datasta -projektia.

Komission asetusehdotuksessa kuvattua terveystietojen toisiokäyttöön liittyvää teknistä infrastruktuuria kokeillaan parhaillaan käynnissä olevassa HealthData@EU-pilottihankkeessa. Sitra rahoittaa Findatan ja VTT:n osallistumista pilottiin.

Keitä mukana?

Terveystietoaluetta pohjustettiin 25 maan ja lähes 250 asiantuntijan voimin. Suomesta oli Sitran lisäksi mukana liitännäisorganisaatioina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Teknologian tutkimuskeskus (VTT), Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC) ja Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata.

Sitra kokosi kansallisen asiantuntijaryhmän konsultoidakseen hankkeesta kiinnostuneita suomalaisia organisaatioita ja asiantuntijoita. Neljännesvuosittain kokoontuneessa ryhmässä yli 100 suomalaista asiantuntijaa tarjosi tietojaan ja osaamistaan työn edistämiseksi.

Ota yhteyttä

ihmiset
Markus Kalliola
Projektijohtaja, Terveysdata 2030
ihmiset
Elina Drakvik
Johtava asiantuntija, Terveysdata2030
ihmiset
Maria Nurmi
Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?