uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitra on valittu koordinoimaan EU:n terveysohjelman yhteistoimintahanketta

Euroopan komission järjestyksessään kolmanteen terveysalan toimintaohjelmaan (European Health Programme) liittyvä EU-maiden yhteistoimintahanke (Joint Action) käynnistyy ensi vuonna. Sosiaali- ja terveysministeriö nimesi Sitran hankkeen toimivaltaiseksi organisaatioksi Suomessa. Tänään jäsenmaat valitsivat Sitran koordinoimaan hanketta.

Julkaistu

Terveysalan toimintaohjelmalla rahoitetaan ja tuetaan EU-maiden välistä yhteistyötä ja edistetään yhtenäisiä terveystoimia Euroopassa. Suomen liittyminen yhteistoimintahankkeeseen edistää EU:n yhteisiä käytäntöjä erityisesti terveysdatan toissijaisessa hyödyntämisessä. Suomi on ollut edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaman datan toissijaiseen käyttöön liittyvässä lainsäädännössä ja lain toimeenpanollaan toimii esimerkkinä muulle Euroopalle.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) nimesi Euroopan komission pyynnöstä vastuuorganisaation Suomesta osallistumaan terveysohjelman yhteistoimintahankkeeseen. Hankkeeseen osallistuvat jäsenmaat valitsivat Sitran koordinoimaan hanketta. Sitralla on pitkä kokemus terveysdatan hyötykäytön edistämisessä ja se on ollut tiiviisti mukana toisiolain ja sen kansalliseen toimeenpanoon liittyvissä valmisteluissa. Sitralla on myös käynnissä laaja yksilöön liittyvän datan eettistä käyttöä edistävä IHAN – Reilu datatalous -hanke. STM näkee, että Sitralla on hyvät mahdollisuudet koordinoida vaativaa yhteistoimintahanketta Euroopan laajuisesti.

Yhteistoimintahankkeet ovat EU:n terveysohjelman toimeenpanon välineitä. Uuden ohjelman (2020) alla on neljä eri hanketta. Sitran koordinoiman yhteistoimintahankkeen otsikko on Kansallisen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) täytäntöönpanon erojen käsitteleminen terveydenhuoltoalalla, mukaan lukien European Health Data Space ja terveystietojen käyttö. Käynnistyessään hanke saa uuden nimen.

Suomen lopullinen päätös yhteistoimintahankkeeseen osallistumisesta ja sen edellyttämistä taloudellisista sitoumuksista tehdään yhdessä muiden jäsenmaiden nimeämien vastuuorganisaatioiden kanssa. Päätös tehdään yhteisten neuvotteluiden mukaisesti laadittavan hakemuksen pohjalta ennen hakemuksen jättämisen määräpäivää. Yhteistoimintahankkeeseen liittyvien EU-maiden yhteinen hakemus tulee jättää Euroopan komissiolle lokakuussa 2020.

Yhteistoimintahankkeeseen voi Sitran lisäksi liittyä myös muita suomalaisia organisaatioita. Hankkeeseen voi liittyä esimerkiksi tarjoamalla sen työryhmiin asiantuntijaosaamista tai osallistumalla hankkeen seurantaan perustettavaan kansalliseen asiantuntijaryhmään.

Mistä on kyse?