nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Sitra utsedd att samordna samarbetsprojektet för EU:s hälsoprogram

Nästa år startar EU-ländernas samarbetsprojekt (Joint Action) för Europeiska kommissionens tredje folkhälsoprogram (European Health Programme). Social- och hälsovårdsministeriet utsåg Sitra till dess behöriga myndighet för projektet i Finland. I dag utsåg medlemsländerna Sitra att samordna projektet.

Publicerad

Hälsoprogrammet finansierar och stöttar samarbetet mellan EU-länderna och främjar enhetliga hälsoåtgärder i Europa. Att Finland ansluter sig till samarbetsprojektet bidrar till EU:s gemensamma rutiner i synnerhet när det gäller sekundärt utnyttjande av hälsodata. Finland har varit en föregångare när det gäller lagstiftning om sekundär användning av data som produceras inom social- och hälsovården och fungerar som ett exempel för övriga Europa i fråga om verkställande av lagen.

På Europeiska kommissionens begäran utsåg social- och hälsovårdsministeriet (SHM) en ansvarig organisation i Finland att delta i hälsoprogrammets samarbetsprojekt. Medlemsländerna som deltar i projektet utsåg Sitra att samordna projektet. Sitra har en lång erfarenhet av att främja utnyttjande av hälsodata och har varit involverat i beredningen av sekundärlagen och dess nationella genomförande. Hos Sitra pågår även det omfattande projektet IHAN – Rättvis dataekonomi, som främjar etisk användning av data om individer. SHM anser att Sitra har goda möjligheter att samordna det krävande samarbetsprojektet på ett europeiskt plan.

Samarbetsprojekten är redskap för att genomföra EU:s hälsoprogram. Det nya programmet (2020) omfattar fyra olika projekt. Rubriken för det samarbetsprojekt som Sitra samordnar är Ta itu med skillnaderna i genomförandet av den nationella allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) inom hälsovårdssektorn, inklusive European Health Data Space och användningen av hälsodata. När projektet startar ges det ett nytt namn.

Finlands slutliga beslut om deltagande i samarbetsprojektet och de ekonomiska åtaganden som det förutsätter fattas tillsammans med ansvariga organisationer som de övriga medlemsländerna utser. Beslutet fattas utifrån en ansökan som görs upp i enlighet med gemensamma förhandlingar innan den utsatta tiden för att lämna in ansökan. Den gemensamma ansökan för de EU-länder som ansluter sig till projektet ska lämnas till Europeiska kommissionen i oktober 2020.

Även andra finländska organisationer förutom Sitra kan ansluta sig till samarbetsprojektet. Det är möjligt att ansluta sig till projektet t.ex. genom att erbjuda expertis till dess arbetsgrupper eller genom att delta i den nationella sakkunniggrupp som inrättas för uppföljning av projektet.

Vad handlar det om?