Markus Kalliola

Projektledare, Hälsodata 2030, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen
Kuva: Miikka Pirinen

Vem?

Markus Kalliola arbetar som ledande expert i nyckelområden IHAN® – Människoorienterad dataekonomi. Hans ansvarsområde omfattar i första hand EU-påverkan. Du ska ändå inte bli förvånad om du stöter på honom i sammanhang som handlar om bioekonomins digitala ekosystem, på IHAN:s teknologiverkstäder eller i Sitras mässpunkt och dela ut glass. Markus deltar gärna i allt som bidrar till att uppnå det gemensamma målet, dvs. en människoorienterad dataekonomi.

Vad?

Markus är diplomingenjör som hållit på med digitalisering och utmanande projekt i drygt tio år. Eftersom han har varit företagare och arbetat som EU-tjänsteman förstår han sig på såväl praktik som direktiv.

Markus deltog i projektet Isaacus, där man byggde upp en ny aktör Findata, som gör utnyttjandet av välfärdsdata smidigare i Finland.

Va?

Markus vill lämna fotspår i såväl motionsspåret som i samhället. Han tycker inte att det finns för många samhällsförbättrare, men hoppas att bra idéer ska synas mer i praktiken. Allt det här glömmer han bort när han leker med hans två små döttrar. Då kommer han ihåg vems framtid Sitra arbetar för.

 

Från denna författare

Läst den än?