Värde från nordiska hälsodata – VALO

Användningen av hälsodata kommer att bli enklare under de kommande åren när ny EU-lagstiftning träder i kraft. Projektet VALO finansieras av Nordiska ministerrådet och syftar till att fastställa gemensamma nordiska principer för verkställandet av bestämmelserna för det europeiska hälsodataområdet, effektivisera FoI-aktiviteter och testa användningen av data över landsgränserna.

Vad handlar det om?

Hälsodata har länge använts i de nordiska länderna för forskning, utveckling och innovation. Tillgången till data har ofta varit besvärlig, särskilt i fall där uppgifter från flera länders patientregister har behövts..

EU strävar efter att lösa problemen med dataanvändningen med det europeiska hälsodataområdet (European Health Data Space EHDS) som snart kommer att lanseras.

De nordiska ländernas styrkor är de högklassiga social- och hälsodataregistren som samlats in under lång tid, och en säker användning av dem. Användningen av personnummer (personbeteckning i Finland) gör det lätt att koppla samman data från olika register. Användningen av elektroniska patientregister inleddes relativt tidigt i de nordiska länderna.

Nordiska ministerrådet har startat VALO-projektet (Value from Nordic Health Data) som dels syftar till att fastställa gemensamma principer för verkställandet av förordningen om det europeiska hälsodataområdet, dels att undersöka hur man kan utnyttja potentialen i det nordiska samarbetet inom forskning, utveckling och innovation (FUI). Målet är att stärka de nordiska ländernas ställning som föregångare och deras konkurrenskraft inom detta område.

Vad gör vi i projektet?

Projektet kommer att bygga vidare på de nordiska ländernas starka erfarenhet av sekundär användning av hälsodata och skapa riktlinjer för livskraftiga FUI-aktiviteter i en föränderlig miljö, både på kort och lång sikt. Sekundär användning avser till exempel att utnyttja patientdata för andra ändamål än individuell vård, såsom forskning, utveckling och utbildning.

Inom projektet kommer man att experimentera med forskning baserad på decentraliserade (federerade) analys och använda den internationella OMOP-datamodellen för att harmonisera data från patientregister. Vid decentraliserad analys analyseras data på den plats där den finns lagrad, i det här fallet i minst tre nordiska länder. Syftet med pilotprojektet är även att ta fram ett konkret värde.

Projektet har fyra huvudmål:

  1. att stärka det nordiska samarbetet och användningen av hälsodata inom forskning, utveckling och innovation
  2. att tillsammans förbereda sig för det europeiska hälsodataområdet, att börja verkställa de förändringar och reformer som EU-lagstiftningen för med sig och att dela bästa praxis
  3. att i praktiken testa och visa hur effektivt det gränsöverskridande nordiska samarbetet är när det gäller användning av hälsodata
  4. att uppnå och bibehålla de nordiska ländernas ledande ställning inom sekundär användning av hälsodata.

VALO-projektets mål:

Projektet finansieras till fullo av Nordiska ministerrådet. Projektet startade den 1 februari 2024 och beräknas pågå till 31 oktober 2026.

Vem deltar?

VALO är ett samarbetsprojekt mellan Finland, Island och Sverige. Norge och Danmark fungerar som observatörer med tillgång till projektmaterial och möjlighet att delta i möten.

Följande organisationer deltar i projektet:

Kontakta oss

personer
Saara Malkamäki
Expert, Välfärdslösningar
personer
Markus Kalliola
Projektledare, Lösningar för välbefinnandet
personer
Sofia Marin
Expert, Lösningar för välbefinnandet

Vad handlar det om?