Testbädd för rättvis dataekonomi – ihan.fi

Ihan.fi är en testbädd och verktygslåda för att bygga upp tjänster enligt rättvis dataekonomi. Den första versionen av webbplatsen publicerades i juni 2020.

VAD HANDLAR DET OM?

I Sitras IHAN-projekt byggs upp en europeisk modell för rättvis dataekonomi som är en kombination av människoorientering, tillit och principerna för hållbar tillväxt. Praktiska verktyg för en rättvis dataekonomi och modellapplikationer samlas på webbplatsen ihan.fi som stöder tjänsteutvecklingen med principen alla tjänster över en disk.

Med testbäddens verktyg som genomförs som en del av webbplatsen kan man utveckla och testa tjänster enligt en rättvis dataekonomi. Testbädden är det första omfattande genomförandet av referensarkitektur enligt IHAN-kravspecifikationen.

Det långsiktiga målet för testbädden är att stödja uppkomsten av nya internetstandarder för produktifiering, överförbarhet och kompatibilitet av data samt att påskynda utvecklingen av globala datamarknader.

Vad gör vi?

I inledningsfasen samlas på webbplatsen basverktyg för rättvis dataekonomi såsom regelboken, kravspecifikationer och ordlistan. De viktigaste specifikationskraven, dvs. samtyckeshantering, identitetshantering och loggning, har redan paketerats som en förstandard som godkänts av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN.

Testbädden får redan i början en demo för en välbefinnandeapp som tjänar för tjänsteutvecklare som ett gott exempel på en tjänst enligt rättvis dataekonomi.

Mot slutet av 2020 kommer man till saken: tjänsteutvecklarna kan logga in i utvecklingsmiljön och kan testa i testbädden skapandet av riktiga tjänster inom en rättvis dataekonomi med hjälp av färdiga tekniska komponenter samt lägger upp i testbädden sina egna dataset som andra kan utnyttja i tjänsteutvecklingen. Håll dig uppdaterad!

Vilka är med?

Digital Living genomför Ihan.fi-webbplatsen tillsammans med Sitra. HiQ, Digital Living, Nixu och Ansvar Group tar fram i samarbete komponenter för testbädden för en rättvis dataekonomi.

Flera praktiska verktyg, såsom kravspecifikationer och regelboken, har uppstått i brett samarbete med experter i området i Sitras projekt.

Hur är situationen i dag?

Webbplatsen byggs upp stegvis under 2020. I juni gavs ut den första versionen av testbädden, och resten av egenskaperna ges ut före slutet av året.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?