Plock
Beräknad läsningstid 2 min

Wärtsilä och SEB har som mål att digitalisera exporthandelns rembursprocess

Den remburs som används inom export- och importhandeln genomförs fortfarande långsamt pappersbaserat. Wärtsilä produktifierade och testade med sina samarbetspartner en digital rembursprocess i Sitras IHAN-testbädd för en rättvis dataekonomi.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den remburs som används i export- och importhandelns (L/C, Letter of Credit) är traditionellt ett betalningsvillkor som skapar säkerhet för både köparen och säljaren. Den nuvarande processen är manuell och därför långsam och fel benägen.

I projektet digitaliserades genom produktifiering av data en betydande del av rembursens pappers- eller PDF-baserade process. Den digitala processen förkortar behandlingstiden, minskar felbenägenheten och förbättrar säkerheten.

Wärtsilä, SEB, Digital Living och Nixu deltog i projektet. Projektet genomfördes med IHAN-testbädden som har tagits fram i Sitras projekt för en rättvis dataekonomi.

”Digitaliseringen av exportprocessens rembursprocess är ett imponerande exempel på vilka möjligheter testbädden för rättvis dataekonomi också erbjuder globala storföretag”, konstaterar Juhani Luoma-Kyyny, ledande expert i Sitras IHAN-projekt för en rättvis dataekonomi. ”Produktifiering av data och en transparent, aktuell datadelning mellan olika parter erbjuder företagen möjligheten att förutom effektivisera sina nuvarande processer och minska risker, även skapa ett nytt slags värde med partner.”

Se på en video om den digitala rembursprocessen (på engelska):

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

IHAN-testbädden ingår i av Sitras IHAN-projekt där man tar fram gemensamma spelregler och verktyg för digitala tjänster som är mer ansvarsfulla och hållbara jämfört med nuvarande tjänster och som utgår från förtroende och genererar värde för alla.

Läs mer i Wärtsiläs engelskspråkiga meddelande. SEBs engelskspråkiga meddelande och Digital Livings engelskspråkiga meddelande.

En videolänk har lagts till i artikel 9.4.

Vad handlar det om?