uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Reilun datatalouden standardisointityö etenee

Eurooppalainen standardisointijärjestö julkaisi reilun datatalouden standardia pohjustavat määrittelyt, jotka on koottu Sitran IHAN-hankkeessa. Tämä on merkittävä edistysaskel, koska työn pohjalta voi syntyä virallinen standardi.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Eurooppalainen standardisointijärjestö European Committee for Standardization (CEN) julkaisi Sitran IHAN-hankkeessa tuotetun standardisointiaineiston CEN-julkaisusarjassaan.

Elements of fair and functioning data economy: identity, consent and logging (CWA17525) -julkaisu sisältää vaatimusmäärittelyt reiluun datatalouteen liittyvästä identiteetin, suostumuksen ja lokitietojen hallinnasta. Aineiston voi ladata CENin dokumenttijärjestelmästä maksutta kolmen vuoden ajan.

Sitran luotsaamaan esistandardisointityöhön osallistui laaja asiantuntijaryhmä. Sitran vetämä vaatimusmäärittelytyö edellä mainittujen aihealueiden osalta päättyi CWA-dokumentin julkaisuun. Työ jatkuu edelleen datan siirron ja palveluiden parissa. Niiden lopputuotokset julkistetaan myöhemmin tänä vuonna.

Esistandardisoinnin linjaukset sisältyvät reilun datatalouden vaatimusmäärittelyihin.

Kaikki IHAN-hankkeessa tehty esistandardisointityö päätyy lopulta reilua datataloutta pohjustavaan IHAN-vaatimusmäärittelydokumenttiin (IHAN Blueprint).

”Esistandardointi tarjoaa hyvät mahdollisuudet jatkokehitykseen. Keskustelemme parhaillaan yhteistyökumppaneidemme kanssa työn jatkamisesta CENin virallisissa standardisointiprosesseissa”, kertoo johtava asiantuntija Markus Kalliola Sitrasta.

Reilu datatalous vaatii toteutuakseen systeemistä muutosta. Osa tarvittavista muutoksista on luonteeltaan lainsäädännöllisiä. Osa liittyy kuluttajien käyttäytymistapoihin ja osa yritysten liiketoimintamalleihin. Vaikka reilu datatalous ei vaadi uudenlaista teknologiaa, se edellyttää nykyisen teknologian erilaista käyttöä yhteisymmärryksessä muiden toimijoiden kanssa. Vaatimusmäärittelyt ovat ensimmäinen askel yhteisymmärrykseen.

”Työmme tällä alueella on uranuurtavaa ja siitä hyötyvät jatkossa kaikki reilun datatalouden palveluita rakentavat tahot joko suoraan tai välillisesti”, summaa Markus Kalliola.

Mistä on kyse?