nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Arbetet med standardiseringen av en rättvis dataekonomi framskrider

Den europeiska standardiseringsorganisationen gav ut definitioner som utgör ett underlag för standarden för rättvis dataekonomi. Definitionerna har utarbetats i Sitras IHAN-projekt. Detta är ett betydande framsteg eftersom det är möjligt att arbetet leder till en officiell standard.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Europeiska standardiseringsorganisationen European Committee for Standardization (CEN) publicerade i sin CEN-publikationsserie standardiseringsmaterial som tagits fram i Sitras IHAN-projekt.

Publikationen Elements of fair and functioning data economy: identity, consent and logging (CWA17525) innehåller kravspecifikationer för hantering av identitet, samtycke och logguppgifter som hänför sig till rättvis dataekonomi. Materialet kan laddas ner utan avgift från CEN:s dokumentsystem under tre år.

En bred expertgrupp deltog i förstandardiseringsarbetet som leddes av Sitra. Arbetet med kravspecifikationer som leddes av Sitra avslutades beträffande de ovannämnda ämnesområdena med publiceringen av ett CWA-dokument. Arbetet fortsätter med dataöverföring och tjänster. Resultatet av dessa offentliggörs senare i år.

Riktlinjerna för förstandardisering ingår i kravspecifikationerna för en rättvis dataekonomi.

Allt det förstandardiseringsarbete som utförts i IHAN-projektet kommer slutligen att inkluderas i IHAN-kravspecifikationsdokumentet (IHAN Blueprint) som utgör ett underlag för en rättvis dataekonomi.

”Förstandardisering erbjuder bra möjligheter till vidare utveckling. Just nu diskuterar vi med våra samarbetspartners om att fortsätta med arbetet i CEN:s officiella standardiseringsprocesser”, berättar ledande expert Markus Kalliola på Sitra.

Det krävs en systemisk förändring för att en rättvis dataekonomi ska kunna förverkligas. En del av de nödvändiga förändringarna är av lagstiftningskaraktär. En del hänför sig till konsumenternas beteendemönster och en del till företagens affärsmodeller. Även om en rättvis dataekonomi inte kräver ny slags teknologi, förutsätter den annorlunda användning av nuvarande teknologi i samförstånd med de övriga aktörerna. Kravspecifikationerna är ett första steg i riktning mot samförstånd.

”Vi utför ett banbrytande arbete inom området och i framtiden kommer alla parter som bygger tjänster inom en rättvis dataekonomi att kunna dra nytta av det antingen direkt eller indirekt”, summerar Markus Kalliola.

Vad handlar det om?