Planetaarinen terveys

Ihmisen hyvinvointi ja ympäristön tila ovat tiiviisti riippuvaisia toisistaan. Hankkeilla lisätään tietoisuutta planetaarisesta terveydestä, kartoitetaan käytännön toimia ja levitetään hyviä käytänteitä eri toimialoille niin Suomessa kuin Euroopassa.

Mistä on kyse?

Ylitämme parhaillaan toiminnallamme luonnon kantokyvyn rajat ja heikennämme tulevien sukupolvien elämisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Ilmastonmuutos, luontokato ja ympäristön saastuminen heikentävät ihmisten terveyttä. Luonnon heikentynyt kantokyky heijastuu muun muassa ravitsemukseen ja ruokaan, kansantauteihin sekä ihmisten vastustuskykyyn.

Puhutaan planetaarisesta eli yhteisestä terveydestä, joka sisältää ajatuksen ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäisriippuvuudesta.

Suomi voi menestyä rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Esimerkiksi datan avulla voidaan tunnistaa merkittäviä riskitekijöitä, laatia ennusteita ja malleja, seurata kehityssuuntia sekä tunnistaa uusia ilmiöitä sekä hakea ratkaisuja ongelmiin.

Käynnissä olevat hankkeet

Yhteinen terveys tunnetuksi

Hankkeessa levitetään ajattelutapaa ihmisten ja muun luonnon hyvinvoinnin vahvasta yhteydestä toisiinsa. Kokonaisvaltaista ajattelutapaa voidaan hyödyntää terveys- ja ympäristökriisien ennaltaehkäisyssä ja esimerkiksi suunniteltaessa terveystietojen keräämistä, käyttöä ja hallintaa.

Hankkeessa järjestetään koulutusta viranomaisille, päättäjille ja tutkijoille sekä tuotetaan julkaisu yhteisestä terveydestä muuttuvassa yhteiskunnassa. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan tutkijoiden, viranomaisten ja muiden tahojen yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä levitetään hyviä käytänteitä.

Toteuttaja: One Health Finland ry, Minna Maunula, minna.maunula (at) onehealth.fi

Lainsäädäntötyö ja hyvät käytänteet EU:ssa sekä jäsenmaissa

Hankkeessa kartoitetaan millaisia konkreettisia toimenpiteitä EU-komissio ja jäsenmaat ovat suunnitelleet tai valmistelevat planetaarisen terveyden edistämiseksi.

Hankkeessa kootaan yhteiskunnan toimijoita keskustelemaan tarvittavista toimenpiteistä ja hyvistä esimerkeistä käytäntöjen jalkauttamiseksi planetaarisen terveyden alalla sekä EU-tasolla että jäsenmaissa. Selvitys valmistuu syyskuussa 2023, jolloin se myös esitellään EU:n päättäjille ja alan asiantuntijoille Brysselissä järjestettävässä tilaisuudessa.

Toteuttaja: European Policy Centre, Elizabeth Kuiper, E.Kuipera (at) epc.eu

Missä mennään?

Hankkeet ovat jo käynnissä ja niiden on määrä päättyä syksyllä 2023.

Ajankohtaista

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?