Planetär hälsa

Människans välbefinnande och miljöns tillstånd är starkt kopplade till varandra. Med hjälp av projekten ökar vi kunskapen om planetär hälsa, kartlägger praktiska åtgärder och sprider god praxis inom olika affärsområden, såväl i Finland som i Europa.

Vad handlar det om?

För närvarande överskrider vi naturens belastningsgränser med vår verksamhet, vilket leder till att kommande generationers liv och välbefinnande försämras. Klimatförändringen, minskning av biologisk mångfald och miljöförstöring försämrar människornas hälsa. Naturens försvagade bärkraft återspeglas bland annat på näring och livsmedel, folksjukdomar och människornas immunförsvar.

Man talar om planetär, det vill säga gemensam hälsa, som omfattar tanken att människornas välbefinnande och miljötillståndet är ömsesidigt beroende av varandra.

Finland kan nå framgång genom att bygga upp en rättvis, hållbar och inspirerande framtid, där människor mår bra inom ramen för jordens bärkraft. Till exempel med hjälp av data kan man identifiera betydande riskfaktorer, utarbeta prognoser och modeller, följa upp utvecklingsriktningar samt identifiera nya fenomen och söka lösningar på problemen.

Pågående projekt

Öka kunskapen om gemensam hälsa

I projektet sprids tankesättet om att människans och naturens välbefinnande är starkt knutna till varandra. Ett övergripande tankesätt kan utnyttjas inom förebyggandet av hälso- och miljökriser och till exempel när man gör upp planer för insamling, användning och hantering av hälsodata.

I projektet anordnas utbildning för myndigheter, beslutsfattare och forskare och en publikation om gemensam hälsa i ett föränderligt samhälle utarbetas. I projektet stärker man dessutom samarbetet och kommunikationen mellan forskare, myndigheter och andra aktörer samt sprider god praxis.

Genomförare: One Health Finland ry, Minna Maunula, minna.maunula (at) onehealth.fi

Lagstiftningsarbete och god praxis i EU och medlemsländerna

I projektet kartläggs vilka konkreta åtgärder EU-kommissionen och medlemsländerna har planerat eller bereder i syfte att främja den planetära hälsan.

I projektet sammanförs samhällsaktörer för att diskutera om nödvändiga åtgärder och bra exempel på etableringen av förfaranden inom branschen för planetär hälsa, både på EU-nivå och i medlemsländerna. Utredningen blir klar i september 2023 och presenteras då även för EU:s beslutsfattare och experter inom branschen på en tillställning som ordnas i Bryssel.

Genomförare: European Policy Centre, Elizabeth Kuiper, E.Kuipera (at) epc.eu

Vad händer nu?

Projektet pågår redan och avses slutföras på hösten 2023.

Aktuellt

Kontakta oss

Vad handlar det om?