nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Det ömsesidiga beroendet mellan miljöns tillstånd och människans välbefinnande bör vara ett rättesnöre i det politiska beslutsfattandet

Klimatförändringen, minskningen av biologisk mångfald och miljöförstöringen försämrar människornas hälsa. Sambandet mellan hälsa och miljö har framhävts av kriser, såsom COVID-19-pandemin och klimatkrisen. Att lösa de aktuella problemen förutsätter enhetlig EU-politik och nationellt beslutsfattande.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Kraven på ett allt mer övergripande tillvägagångssätt inom beslutsfattandet, dvs. på beaktande av planetär hälsa, har erkänts redan under en lång tid.

Planetär hälsa inkluderar tanken om det ömsesidiga beroendet mellan människornas välbefinnande och miljöns tillstånd. Detta påverkar flera branscher och förutsätter bättre koordination av politik och gallring av beslutsfattande som sker i silor.

Coronaviruspandemin visade till slut ett tydligt behov av att avlägsna hinder för politiskt beslutsfattande så att människornas, djurens och miljöns hälsotillstånd kan förbättras.

European Policy Centre (EPC) utarbetade på uppdrag av Sitra en utredning och rekommenderar tio åtgärder för att främja människornas och miljöns hälsa:

  1. Det koordinerade beslutsfattandet ska förbättras genom att upplösa politiksilor.
  2. Vi ska utse kommissionens ledande vice ordförande som ansvarar för välfärdsekonomin.
  3. Vi ska utarbeta en nationell färdplan i medlemsländerna och fastställa gemensamma indikatorer för uppföljning av framskridandet.
  4. Vi ska skapa en plattform för delande av bästa praxis.
  5. Ett tillvägagångssätt för planetär hälsa ska tas i bruk inom hälso- och sjukvården.
  6. Utbildningen i planetär hälsa ska stärkas.
  7. Vi ska genomföra en informationskampanj som omfattar hela Europa.
  8. Vi ska investera i branschens forskning och innovationer.
  9. Integrationen av det europeiska hälsodataområdet i andra väsentliga datarymder ska främjas.
  10. Vi ska arbeta med internationella partner.

”Beaktandet av planetär hälsa erbjuder många fördelar för såväl hälsan som miljön. Folksjukdomar kan delvis förebyggas med samma metoder som klimatkrisen och minskningen av biologisk mångfald. Samtidigt förbättrar vi människornas välbefinnande och kvaliteten på vår livsmiljö. Utan centraliserade ansträngningar uppnår vi kanske aldrig betydande fördelar”, säger expert Elina Drakvik från Sitra.

”Finland har varit en föregångare inom detta område i Europa: vi är bland de första länderna i världen som utsett en läkare inom planetär hälsa och Lahtis program för naturhälsa används internationellt som ett framgångsrikt exempel. Det är viktigt att Finland härnäst utarbetar en nationell färdplan och ökar antalet konkreta försök till exempel för att stärka människornas kontakt med naturen. Vi bör även fortsätta arbetet för att förbättra tillgängligheten och utnyttjandet av data så att framstegen inom detta område kan verifieras”, fortsätter Drakvik.

EPC:s publikation Planetary health: A holistic vision for people and the planet (sammanfattning på svenska) har producerats som ett led i Sitras projekt Hälsodata 2030, där man skapar lösningar, rättvisa spelregler och broar för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa samt stöder konkurrenskraften inom hälso- och sjukvårdsbranschen i Finland.

Mer information: EPC’s webbsida (19.9.2023)

Vi rekommenderar

publikationer

Vi och jordklotet (sammanfattning)

publikationer

Planetär hälsa (sammanfattning)

publikationer

Planetär hälsa som mål (sammanfattning)

Fenomen

Planetär hälsa bygger på kontakten med naturen

Vad handlar det om?