publikationer

Planetär hälsa (sammanfattning)

En övergripande vision för människor och planeten

Författarna

Danielle Brady (EPC, Social Europe and well-being programme)

Publicerad

Sammanfattning

Kriserna på senaste tiden, såsom COVID-19 och klimatkrisen, har belyst sambandet mellan hälsa och miljö. När medvetenheten om kopplingarna mellan politikens olika områden ökar ser vi också mycket mer behov av koordinerat beslutsfattande på såväl EU-nivå som nationell nivå.

Kraven på ett mer övergripande tillvägagångssätt har erkänts redan under en lång tid, men coronaviruspandemin har ytterligare betonat behovet av att avveckla de nuvarande hindren för att förbättra människornas, djurens och planetens hälsotillstånd. Trots detta finns det fortfarande frågor om ett övergripande tillvägagångssätt och dess genomförande när målet är att främja såväl människornas, djurens som miljöns hälsa.

I utredningen rekommenderas ibruktagande av ett tillvägagångssätt som grundar sig på planetär hälsa på förvaltningens samtliga nivåer och stärkande av det multidisciplinära samarbetet.

Genomförandet av rekommendationerna förutsätter att vi strävar efter att upplösa politiksilor inom EU och på en nationell nivå och att vi övergår till ett tillvägagångssätt som är mer övergripande än i dag. Dessutom bör man fastställa gemensamma indikatorer för främjandet av planetär hälsa och skapa ett forum för bästa praxis. Planetär hälsa bör också kopplas till hälso- och sjukvården. Investeringar ska riktas till utbildning, kommunikation och forskning. Det internationella samarbetet ska utökas.

Vi rekommenderar

publikationer

Vi och jordklotet (sammanfattning)

nyheter

Det ömsesidiga beroendet mellan miljöns tillstånd och människans välbefinnande bör vara ett rättesnöre i det politiska beslutsfattandet

publikationer

Planetär hälsa som mål (sammanfattning)

Fenomen

Planetär hälsa bygger på kontakten med naturen

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Planetary health

Undertitel

A holistic vision for people and the planet

Författarna

Danielle Brady (EPC, Social Europe and well-being programme)

Publiceringsplats

Brussels

Publiceringsåret

2023

Utgivare

European Policy Centre and Sitra

Sidantal

20

Vad handlar det om?