1. Sitra

  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är en framtidsorganisation, som arbetar för att främja konkurrenskraften i Finland och finländarnas välfärd. Vi förhåller oss proaktivt till förändringar i samhället, genom praktisk verksamhet tar vi fram nya handlingsmodeller och stimulerar affärsverksamhet som siktar på hållbar välfärd.

 2. Kärnan i vår verksamhet är hållbar utveckling

  Sitras verksamhet styrs enligt en vision om att Finland är föregångare inom hållbar välfärd. Hållbar välfärd tillgodoser enligt vår uppfattning människan, miljön och ekonomin på samma gång.

 3. Sitra tillhör medborgarna

  Sitra är en fond som lyder under riksdagen och dess uppgifter fastställs i lag. Sitras förvaltningsråd, styrelse och överombudsman sköter fondens administration. Verksamheten finansieras med avkastningen av grundkapitalet och företagsfinansieringen.

Aktuellt

  1. Ansök om att få delta i...

   News 0

   Vill du vara med och lösa en av vår tids största utmaningar? Skicka din ansökan senast den 13 februari 2017.

   3 veckor ago
  2. Ny motor för tillväxt i...

   News 0

   De förslag EU-kommissionen publicerade idag ger Finland goda förutsättningar för att kunna fortsätta utveckla cirkulär ekonomi.

   4 veckor ago
  3. Verenpaine, kädet, terveyskioski

   Enkät: Kundens...

   News 0

   En viktig resurs förblir outnyttjad i utvecklingen av social- och hälsovården, eftersom de som utnyttjar tjänsterna sällan ombeds ge respons.

   4 veckor ago
  4. Finlands arbetslivspris

   Artikel 0

   Dela din berättelse och positiva lärdomar, och ansök om arbetslivspris för din arbetsgemenskap. Ansökningstid 2.1–15.2.2017.

   2 månader ago

Med gemensamma krafter för ett gott liv

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är en offentligrättslig fond som bygger morgondagens framgångsrika Finland. Vi förhåller oss proaktivt till förändringskrafterna i samhället och deras effekter på finländarna. Genom praktisk verksamhet tar vi fram nya handlingsmodeller och stimulerar affärsverksamhet som siktar på hållbar välfärd.

Som en oberoende aktör kan vi snabbt tackla frågor som är viktiga för det finländska samhället och ge fart åt förändringar som främjar välfärden. Vi identifierar reformbehov i samhället och möjliggör förändringar. Vi producerar information om hållbar välfärd, utvecklar nya verksamhetsmodeller och provar dem i praktiken. Vi skapar gränsövergripande nätverk och utvecklar och finansierar affärsverksamhet.

Lyder under riksdagen

Sitra inrättades i anslutning till Finlands Bank 1967 för att hylla 50-årsjubileet av Finlands självständighet. Fondens uppgift var att främja en stabil och balanserad utveckling i Finland, den ekonomiska tillväxten samt internationell konkurrensförmåga och internationellt samarbete. Sitras uppgifter fastställs i lag. Sitra blev en oberoende fond som lyder under riksdagen 1991.

Kärnan i vår verksamhet är hållbar utveckling

Vår verksamhet styrs enligt en vision om att Finland är föregångare inom hållbar välfärd. Hållbar välfärd tillgodoser enligt vår uppfattning människan, miljön och ekonomin på samma gång. Vi är övertygade om att vi uppnår vår vision bäst genom att koncentrera oss på tre områden under de närmaste åren.

 • Sitra uppmuntrar alla att ta mer ansvar för sin egen och sina närståendes välfärd.
 • Sitra skapar förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle genom att påverka vår livsföring och utnyttjandet av naturresurserna.
 • Sitra främjar affärsverksamhet som siktar på att lösa ekologiska, sociala och välfärdsrelaterade problem.

Sedan 2004 har vår verksamhet byggt på tidsbundna program. Under 2012 övergår vi till en projektorganisation där vi fokuserar på två temaområden: ekologisk hållbarhet samt en livskraftig människa och sporrande strukturer. Dessa teman genomförs med konkreta projekt på två eller tre år. Reformen av Sitras strategi och verksamhetsmetoder ger samhället ännu större mervärde.

Hälsa, arbete och delaktighet är centrala element i den upplevda välfärden. På temaområdet en livskraftig människa och sporrande strukturer uppmuntrar Sitra alla att ta mer ansvar för sin egen och sina närståendes välfärd. Vi skapar medel och incitament genom vilka människor kan själva delta i arbetet för att främja det gemensamma goda och att ta ansvar för sina närstående. Vårt mål är att bidra till att tonvikten inom hälso- och sjukvården flyttas från sjukvård till hälsofrämjande. Vi utvecklar och sprider finansierings- och servicemodeller som främjar välfärden. Vi främjar också affärsverksamhet som siktar på att lösa sociala och välfärdsmässiga problem. Ansvarig för temat är direktör Antti Kivelä.

Inom temaområdet Resursvist och kolneutralt samhälle skapar Sitra förutsättningar för ett resursvist och kolneutralt samhälle samt för affärsverksamhet som främjar det. Vi genomför försök som resulterar i resurseffektiva verksamhetsmodeller samt i verksamhetsmodeller som bygger på drifthushållning och ökar materialcirkulationen. Vi främjar en lösningsinriktad affärsverksamhet och övergång till en hållbar bioekonomi och ett koldioxidsnålt samhälle. Den gröna ekonomin, som omfattar både hållbar konsumtion och ett nytt naturresurstänkande, integreras i samhället och genererar arbetstillfällen och välfärd. Ansvarig för temat är direktör Mari Pantsar-Kallio.

Inom temaområdet Verksamhetsmodeller för hållbar välfärd och arbete främjar Sitra hållbar välfärd och sysselsättning med hjälp av nya finansierings- och verksamhetsmodeller. Temat startade i januari 2014 och ansvarig är direktör Timo Lindholm.

Kontakt


Content feed

Internal Content External Content
News Information om tävlingen Ratkaisu 100

De 10–15 team som utsetts att tävla fortsätter utveckla sin lösning med stöd av Sitra. Stödet består av workshopar tillsammans med experter, en exkursion till utlandet, mentoring, stöd för kommunikationen samt finansiellt stöd. Utifrån de slutliga tävlingsbidragen väljer juryn vinnarna som får sammanlagt en miljon euro för att förverkliga sin lösning. Efter juryns arbete...

2 veckor ago

Event Nordiska klimatlösningar som kan inspirera världen

I ett inspirerande frukostseminarium på Kulturhuset i Stockholm diskuteras vad Sverige kan göra för att leva upp till Parisavtalets ambitioner med president Donald Trump vid makten.

1 månad ago by Tuula Sjöstedt

News Vi ska snart fira jul

Vi önskar er en avkopplande julhelg och ett inspirerande jubileumsår 2017!

2 månader ago

Artikel Finlands arbetslivspris

Dela din berättelse och positiva lärdomar, och ansök om arbetslivspris för din arbetsgemenskap. Ansökningstid 2.1–15.2.2017.

2 månader ago

News Allmänheten röstade fram utmaningen "Allas kompetens kommer till användning" – nu delas en miljon euro ut till problemlösare

Utmaningen "Allas kompetens till användning" har vunnit i omröstningen inom ramen för tävlingen Ratkaisu 100. Utmaningen handlar om vikten av att ta fram lösningar som gör att man kan identifiera människornas kompetens och utnyttja den bättre. Tusentals finländare röstade bland fyra alternativ på den utmaning som de tyckte man borde hitta lösningar på under det kommande året. De...

3 månader ago by Heli Nissinen

Artikel Hur ser den cirkulära ekonomin ut?

Kortfilmstävling för grundskolans årskurs 9 klassister När världen inte räcker till – mot ett cirkulärekonomiskt samhälle! Brukar du dela med dig av dina grejer, såsom kläder, med kompisarna? Om svaret är ja så är du redan med om att verkställa den cirkulära ekonomin på ett sätt som kallas delningsekonomi. Använder du en apparat som borde repareras men som inte går...

4 månader ago by Kirsi Pönni

Event Sitra Debatti: Ilmastonmuutos. Ketä kiinnostaa?

Sitran keskustelutilaisuuksien sarja Sitra Debatti nostaa esiin ajankohtaisia ja Suomen tulevaisuuden kannalta kiinnostavia aiheita. Lokakuun lopussa tulee kuluneeksi kymmenen vuotta nk. Sternin raportin ilmestymisestä. Ekonomisti Sir Nicholas Sternin pääviesti tuolloin oli, että meillä on vielä aikaa välttää ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset, jos ryhdymme...

4 månader ago

News Nu kan du rösta på en utmaning som kommer att backas upp av ett toppteam och en miljon euro

I våras frågade vi finländare vad de betraktade som den viktigaste utmaningen för landets framtid. Av mer än 1 000 förslag har 4 uttagits till en allmän omröstning, där den slutliga frågan i utmaningstävlingen Ratkaisu 100 skulle fås fram, omröstningen börjar hösten 2016. Den fråga som samlar de flesta rösterna blir föremål för ett utvecklingsarbete där toppteam söker...

5 månader ago

Artikel En halsduk som visar vägen mot en framtida cirkulär ekonomi

Framtidsutsikterna för den cirkulära ekonomin har slagit sig ner för en stund nu i slutet av juli mitt i den tavastländska skogen. I det fläckiga träsk- och sjölandskapet i Evois i Tavastehus har över 17 000 scouter brett ut sig. Var och en av dem bär på en glimt av den cirkulära ekonomin. Men först besöker vi Tallinn en junidag: Försommarsolen gassar genom fönstret, bakom linden...

7 månader ago by Samuli Laita

News QR-koden på över 17 000 scouthalsdukar leder till berättelsen om cirkulär ekonom

I scoutlägret Roihu som arrangeras av Finlands scouter deltar mer än 17 000 scouter. På lägret används världens första scouthalsduk som representerar cirkulär ekonomi. Halsdukarna som tillverkats i samarbete med Sitra är tillverkade av överskottstyg. Vid tillverkningen har nästan 10 miljoner liter mindre vatten använts än vid tillverkningen av vanliga halsdukar av ny bomull....

7 månader ago by Laura Halenius

Project A carbon-neutral Sitra

Sitra aims to become a carbon-neutral organisation by the end of 2016. To achieve this, we will particularly focus on reducing Sitra’s own carbon footprint, which means exploring topics such as energy consumption at the office, events organised by Sitra and employee travel. We want to ensure that we end up having to compensate for the smallest possible quantity of greenhouse gas (GHG) emissions...

december 2015 - december 2016

Other site Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä biokaasulla

Helen ja Gasum ovat solmineet merkittävän biokaasukumppanuussopimuksen. Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä kotimaisella jätteestä valmistetulla biokaasulla ja lisää näin uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Ensimmäisinä Helenin uusiutuvan yritysasiakkaille suunnatun kaukolämmön ovat valinneet Ympäristötalo ja Sitra.

8 månader ago from site https:

News Huvudstadsregionen ledande på rena lösningar genom Smart&Clean-stiftelsen

Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse utvecklar huvudstadsregionen och Lahtis till ett testområde i världsklass för rena och smarta lösningar som den urbaniserade världen behöver i sin strävan bort från fossil energi. Målet är att huvudstadsregionen och Lahtis ska erbjuda de bästa svaren på utmaningarna för världens städer och fungera som skyltfönster för finländska...

9 månader ago

News Verksamhetsberättelsen 2015: Framtiden skapas i dag

Hur ser livet ut 2036 för en finländare som föds nu? Det finländska samhällets förnyelseförmåga genomgår för närvarande ett verkligt test, då ekonomiska miljömässiga och välfärdsrelaterade realiteter ruskar om våra invanda sätt att agera. Strukturella reformer är ytterst nödvändiga, men även när reformerna genomförs måste vi kunna leva ett gott och fullvärdigt liv....

10 månader ago

Artikel Getting things done in sustainable development

The recently appointed Finnish National Commission on Sustainable Development started its activities with a forward-leaning approach. At an intensive workshop on the first Monday morning of February, Finland’s current strategy for sustainable development was mulled over and developed further. The idea for the workshop was born last year from the Expert Panel on Sustainable Development, which...

1 år ago by Tuula Sjöstedt

News Expert panel welcomes two new faces

The Expert Panel on Sustainable Development hosted by Sitra has welcomed two new expert members and a new chair. The new members are Tuuli Hirvilammi and Anne Birgitta Pessi.

1 år ago

Artikel Hallintoneuvoston katsaus 3/2015

1  Yleiskuva Sitrasta Pariisin ilmastokokouksen alla Sitra julkisti kaksi uraauurtavaa tutkimusta, jotka molemmat tarjoavat konkreettisia ratkaisuja ilmastohaasteen taklaamiseen. Kansainvälisessä yhteistyössä syntyneen Green to Scale  -raportin löydösten mukaan maailmassa on jo vaadittavat ratkaisut ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Monistamalla eri maiden parhaat keinot...

1 år ago

2017 Sitra | Usage Rights