WCEF-logo

World Circular Economy Forum är ett årligt evenemang som för samman företagsledare, politiker och experter för att presentera världens bästa lösningar för en cirkulär ekonomi.

YouTube video thumbnail

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Sök till utställare på WCEF2023

Utställningsområdet på WCEF2023 sätter ljuset på utvalda lösningar för cirkulär ekonomi från hela världen.

EVENEMANG

Intresserad att organisera en sidoevenemang? Kolla listan och kom med!

TIDIGARE WCEF

Utforska resultaten från tidigare forum

VAD HANDLAR DET OM?

WCEF är ett globalt initiativ som tagits av Finland och den finska innovationsfonden Sitra. Vi tror att verkligt konkurrenskraftiga lösningar föds när företagande och miljö går hand i hand. På Sitra samarbetar vi med partner för att leda vägen i övergången till en rättvis, konkurrenskraftig och koldioxidneutral cirkulär ekonomi – ett nytt slags samhälle i vilket vardagen och välbefinnandet inte längre bygger på överdriven konsumtion och fossila bränslen.

World Circular Economy Forum är ett årligt evenemang som för samman även 2 000 företagsledare, politiker och experter från hela världen för att presentera världens bästa lösningar för en cirkulär ekonomi. WCEF skapar en ny ekonomi, affärsverksamheter och jobb genom att utnyttja cirkulära lösningar för att lösa de planetära kriserna. Forumet är ett av världens ledande evenemang inom cirkulär ekonomi. WCEF undersöker hur företag kan utnyttja nya möjligheter, nå konkurrensfördelar genom lösningar för cirkulär ekonomi och hur en cirkulär ekonomi kan bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling nås.

En serie evenemang

Den första WCEF anordnades i Helsingfors i juni 2017 med 1 600 deltagare från nästan 100 länder. År 2018 tog Sitra konceptet till Yokohama i Japan där fler än 1 100 experter på cirkulär ekonomi diskuterade vad som krävs för att skapa en verkligt cirkulär ekonomi till år 2050. År 2019 återvände forumet till Helsingfors och med över 2 200 deltagare gjorde evenemanget stort avtryck.

Med anledning av restriktionerna kopplade till den globala covid-19-pandemin har vi beslutat oss för att anordna ett virtuellt WCEFonline-evenemang 29–30 september 2020. På WCEFonline diskuterade vi hur cirkulära lösningar kan bidra till en nystart av ekonomin, och delade med oss av användbara verktyg och lösningar för en hållbar ekonomi till hela världen.

Under 2021 anordnades två stora WCEF-evenemang. WCEF+Climate, som anordnades den 15–16 april i Holland och på nätet, granskade kopplingarna mellan klimat och cirkulär ekonomi och samlade över 2 300 deltagare till webbsändningen. Årets huvudevenemang WCEF2021 anordnades för första gången i Nordamerika. Evenemanget, som sändes från Toronto i Kanada den 13–15 september, följdes av över 4 000 deltagare på nätet och partnersessionerna av närmare 30 000 deltagare.

WCEF2022 anordnades för första gången på den afrikanska kontinenten, i Kigali i Rwanda den 6-8 december 2022. Evenemanget följdes av över 4 000 deltagare från 149 länder på nätet, i Kigali och i studiorna omkring Afrika och världen. Läs mer och se inspelningarna på wcef2022.com.

Alla kommande årliga WCEF evenemang kan deltagas på nätet. WCEF sidoevenemang kan ordnas under året på nätet eller lokalt.

Följande årliga WCEF kommer att anordnas i Helsingfors i Finland den 30 mai – 1 juni 2023. På vägen till WCEF2023 anordnas många sidoevenemang, kom med!

STRUKTUR OCH TEMAN

Varje årligt WCEF består av upp till 17 plenarsammankomster och parallella programmdelar med keynoteanföranden, temadiskussioner och nätverksmöjligheter.

Varje WCEF har ett eget tema. WCEF2022 fokuserade sig på cirkulära lösningar från Afrika. WCEF2021 behandlade förändringar på systemnivå, vilka behövs för att genomföra övergången till cirkulär ekonomi. WCEFonline undersökte, hur vi kan omstarta ekonomin med hjälp av lösningar för cirkulär ekonomi. WCEF2019 hade starkt fokus på att skala upp övergången till en cirkulär ekonomi. WCEF2018 skapade visioner om en cirkulär framtid att sträva emot, och uppmuntrade världens ledande ekonomier att välja denna väg. WCEF2017 identifierade nyckelelement i en cirkulär ekonomi och visade upp lösningar och lärdomar från olika håll i världen.

Evenemangskonceptet inbegriper också sidoevenemang och WCEF+ evenemang – mindre, regionala eller tematiska evenemang – som kan erbjudas under året i tillägg till det årliga WCEF.

ARRANGÖRER OCH PARTNER

WCEF arrangeras av Sitra och organiseras tillsammans med globala och lokala partner. År 2018 arrangerades WCEF av Sitra och Japans miljöministerium tillsammans. Bland våra partner kan nämnas organisationer som Europeiska kommissionen, Ellen MacArthur Foundation, finska staten, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och FN:s miljöprogram (UNEP).

Partner för varje enskilt WCEF finns på respektive forums webbplats.

FRÅGOR?

Vill du veta mer om forumet? Är du intresserad av att arrangera ett årligt WCEF eller relaterat regionalt eller tematiskt evenemang i framtiden? Kontakta oss på contactus.wcef@sitra.fi.

Vad handlar det om?