WCEF-logo

World Circular Economy Forum är ett årligt evenemang som för samman företagsledare, politiker och experter för att presentera världens bästa lösningar för en cirkulär ekonomi.

EVENEMANG

Intresserad att organisera en sidoevenemang? Kolla listan och kom med!

TIDIGARE WCEF

Utforska resultaten från tidigare forum

VAD HANDLAR DET OM?

WCEF är ett globalt initiativ som tagits av Finland och den finska innovationsfonden Sitra. Vi tror att verkligt konkurrenskraftiga lösningar föds när företagande och miljö går hand i hand. På Sitra samarbetar vi med partner för att leda vägen i övergången till en rättvis, konkurrenskraftig och koldioxidneutral cirkulär ekonomi – ett nytt slags samhälle i vilket vardagen och välbefinnandet inte längre bygger på överdriven konsumtion och fossila bränslen.

World Circular Economy Forum är ett årligt evenemang som för samman även 2 000 företagsledare, politiker och experter från hela världen för att presentera världens bästa lösningar för en cirkulär ekonomi. WCEF undersöker hur företag kan utnyttja nya möjligheter, nå konkurrensfördelar genom lösningar för cirkulär ekonomi och hur en cirkulär ekonomi kan bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling nås.

En serie evenemang

Den första WCEF anordnades i Helsingfors i juni 2017 med 1 600 deltagare från nästan 100 länder. År 2018 tog Sitra konceptet till Yokohama i Japan där fler än 1 100 experter på cirkulär ekonomi diskuterade vad som krävs för att skapa en verkligt cirkulär ekonomi till år 2050. År 2019 återvände forumet till Helsingfors och med över 2 200 deltagare gjorde evenemanget stort avtryck.

Med anledning av restriktionerna kopplade till den globala covid-19-pandemin har vi beslutat oss för att anordna ett virtuellt WCEFonline-evenemang 29–30 september 2020. På WCEFonline kommer vi att diskutera hur cirkulära lösningar kan bidra till en nystart av ekonomin, och dela med oss av användbara verktyg och lösningar för en hållbar ekonomi till hela världen. Programmet kommer att publiceras under kommande veckor.

Nästa årliga WCEF kommer att arrangeras i Toronto, Kanada under 2021 – första gången i Nordamerika. Forumet som skulle ha arrangerats i september 2020 flyttades fram på grund av effekterna från covid-19-pandemin. Nytt datum för WCEF2021 är 13-15 september 2021. Innan dess ordans många sidoevenemang och WCEF+Climate, som hållas den 15-16 april 2021 i Nederländerna och online.

STRUKTUR OCH TEMAN

Varje årligt WCEF består av upp till 17 plenarsammankomster och parallella programmdelar med keynoteanföranden, temadiskussioner och nätverksmöjligheter.

Varje WCEF har ett eget tema. WCEFonline undersökte, hur vi kan omstarta ekonomin med hjälp av lösningar för cirkulär ekonomi. WCEF2019 hade starkt fokus på att skala upp övergången till en cirkulär ekonomi. WCEF2018 skapade visioner om en cirkulär framtid att sträva emot, och uppmuntrade världens ledande ekonomier att välja denna väg. WCEF2017 identifierade nyckelelement i en cirkulär ekonomi och visade upp lösningar och lärdomar från olika håll i världen.

Evenemangskonceptet inbegriper också sidoevenemang som kan erbjudas i tillägg till det årliga WCEF. Vi arbetar för närvarande på att introducera vid sidan av årligt WCEF och WCEFonline också mindre, regionala eller tematiska evenemang under året.

ARRANGÖRER OCH PARTNER

WCEF arrangeras av Sitra och organiseras tillsammans med globala och lokala partner. År 2018 arrangerades WCEF av Sitra och Japans miljöministerium tillsammans. Bland våra partner kan nämnas organisationer som Europeiska kommissionen, Ellen MacArthur Foundation, finska staten, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och FN:s miljöprogram (UNEP).

Partner för varje enskilt WCEF finns på respektive forums webbplats.

FRÅGOR?

Vill du veta mer om forumet? Är du intresserad av att arrangera ett årligt WCEF eller relaterat regionalt eller tematiskt evenemang i framtiden? Kontakta oss på contactus.wcef@sitra.fi.

Vad handlar det om?