nyheter
Beräknad läsningstid 9 min

WCEF2022 bjuder in världen till Afrika den 6–8 december 2022 för att tillsammans skapa lösningar för en cirkulär ekonomi

För första gången någonsin kommer det globala syd att stå i fokus, då årets World Circular Economy Forum äger rum i Afrika den 6–8 december 2022. Med titeln "From Africa to the World" kommer detta forum att arrangeras i Kigali, Rwanda och online, med studior i flera städer i Afrika och runt om i världen.

Författare

Tuula Sjöstedt

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Afrika kan leda världen mot en ny ekonomi präglad av motståndskraft och anpassningsförmåga – den cirkulära ekonomin. Kontinenten har stora naturresurser, en ung befolkning och en stark entreprenörskapsanda. Detta utgör nyckelelement vilka World Circular Economy Forum, som en global samarbetsplattform, aktivt bygger på. Samtidigt kan nya samarbetsformer runt Afrika erbjuda världen inspiration.

Hittills har Afrika och andra kontinenter som befinner sig i en snabb utvecklingsprocess varit särskild drabbade av de allvarliga effekterna av klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald – i hög grad en följd av mer utvecklade länders ekonomier.

”Med den yngsta befolkningen i världen kan den afrikanska kontinenten spela en avgörande roll i den globala omställningen till en cirkulär ekonomi. Rwanda är stolt över att stå värd för World Circular Economy Forum 2022 och visa på afrikanskt ledarskap och engagemang”, säger Rwandas miljöminister Jeanne d’Arc Mujawamariya.

Det årliga globala samarbetsforumet, som redan anordnas för sjätte gången, kommer inte bara att samla människor i Kigali, Rwanda, utan även i hela Afrika. För att engagera människor och möjliggöra ett brett lokalt deltagande kommer WCEF2022 African Studios att direktsända huvudevenemangets program på stora skärmar på utvalda platser runt om i Afrika och ge möjlighet till diskussioner om lokala exempel på cirkulär ekonomi och nätverkande.

Online-deltagande på konferensen är möjligt var som helst ifrån i världen, vilket också kommer att bidra till att undvika koldioxidutsläpp från flygresor. Dessutom kan lokala studior också organiseras av samarbetspartner på olika platser i världen. Den del av evenemanget som är på högsta nivå i Kigali är reserverat för ett begränsat antal inbjudna gäster.

Under de två första dagarna kommer WCEF2022 att utforska viktiga teman som är relevanta för Afrikas utveckling – där cirkulär ekonomi kan spela en stor roll – inklusive klimat och natur, ungdom, infrastruktur, entreprenörskap och innovation, liksom handel och värdekedjor. Den tredje dagen är reserverad för partnerledda program som kan äga rum var som helst i världen eller online.

”Som en snabbt växande kontinent spelar Afrika en allt viktigare roll för att främja den cirkulära omställningen. WCEF2022 presenterar därför en unik plattform för att visa upp banbrytande cirkulära lösningar till stöd för målen för hållbar utveckling och Parisavtalet. Afrikanska utvecklingsbanken har, tillsammans med sina samarbetspartner Finlands regering och Nordiska utvecklingsfonden, etablerat Africa Circular Economy Facility för att stödja en cirkulär övergång i linje med Afrikas Agenda 2063”, säger Kevin Kariuki, Vice President for power, energy, climate change and green growth vid Afrikanska utvecklingsbanken.

WCEF2022 kommer att presentera några av världens bästa lösningar för cirkulär ekonomi samt undersöka hur företag från såväl Afrika som andra platser kan ta vara på nya möjligheter och få konkurrensfördelar vid övergången till koldioxidsnåla och klimatanpassade ekonomier.

Den cirkulära ekonomin är mer relevant idag än någonsin, eftersom världen måste ta itu med både klimatkrisen och den globala förlusten av biologisk mångfald. Covid-19-pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ytterligare betonat dess betydelse, eftersom cirkulära interventioner kan stärka resiliensen, det vill säga motståndskraften och anpassningsförmågan, i våra samhällen.

”Enligt en ny studie från Sitra kan den cirkulära ekonomin stoppa den globala förlusten av biologisk mångfald och hjälpa världens biologiska mångfald att återhämta sig”, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

”Den cirkulära ekonomin är avgörande inte bara för att hålla värdefulla material i bruk, utan också för att minska på trycket på naturen då vi utvinner mindre jungfruliga naturresurser.”

WCEF2022 kommer att hållas gemensamt av Republiken Rwanda, African Circular Economy Alliance (ACEA), African Circular Economy Network (ACEN) och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, tillsammans med internationella partner. Rwanda är en av ACEA:s grundande medlemmar och Afrikanska utvecklingsbanken är värd för sekretariatet.

Forumets programm kommer att tillkännages i oktober på webbplatsen www.wcef2022.com.

Ytterligare information om evenemanget

ACEA:s sekretariat vid Afrikanska utvecklingsbanken, acea@dalberg.com

Mika Sulkinoja, Globalt samarbete, Hållbarhetslösningar, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, mika.sulkinoja@sitra.fi

Mediekontakter

Samuli Laita, Kommunikation, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, samuli.laita@sitra.fi, tel. +358 40 536 8650

Basile Uwimana, Communication & Outreach Specialist, Ministry of Environment of Rwanda, buwimana@environment.gov.rw, tel. +250 788 722 870

Tashma Kritzinger, Communications, African Circular Economy Network, Tashma.kritzinger@acen.africa, tel. +27 84 563 9015

Läs mer

Cirkulär ekonomi och World Circular Economy Forum

Den cirkulära ekonomin Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi är ett nytt paradigm för näringslivet som syftar till ekonomisk tillväxt genom nya hållbara affärsmodeller. Enligt en undersökning som utförts av Accenture kan den cirkulära ekonomin öka de ekonomiska resultaten med ytterligare 4,5 biljoner USD år 2030. Undersökningen identifierar cirkulära affärsmodeller som kommer att bidra till att frigöra ekonomisk tillväxt från konsumtionen av naturresurser samtidigt som konkurrenskraften ökar.

World Circular Economy Forum (WCEF) är ett årligt evenemang på hög nivå som sammanför tusentals företagsledare, politiker och experter från länder över hela världen för att presentera världens bästa lösningar för en cirkulär ekonomi. WCEF erbjuder också en plattform för mer fokuserade evenemang och sidoevenemang. WCEF är ett initiativ från Finland och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och är en strategisk partner till Global Alliance for Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE).

Värdar

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är en aktiv partner för framtiden. Fonden strävar efter att skapa en rättvis och hållbar framtid och samarbetar med partner för att säkerställa att Finland kan leda vägen i övergången till en rättvis, konkurrenskraftig och koldioxidneutral cirkulär ekonomi – ett nytt samhälle i vilket vardagen och välbefinnandet inte längre bygger på överdriven konsumtion och användning av fossila bränslen. Sitra grundades 1967 och är en oberoende offentlig fond som verkar direkt under Finlands riksdag.

Finland var det första landet i världen som utvecklade en vägkarta för cirkulär ekonomi 2016 och har ett strategiskt program för att främja en cirkulär ekonomi.

African Circular Economy Alliance (ACEA) är en regeringsledd koalition av afrikanska nationer med uppdraget att främja Afrikas omvandling till en cirkulär ekonomi för ekonomisk tillväxt, arbeten och positiva miljöresultat. Den skapades 2016 under World Economic Forum on Africa med syfte att utveckla Afrikas cirkulära ekonomiska ekosystem samtidigt dess utvecklingsmöjligheter utnyttjas.

Alliansen fungerar som en plattform som stödjer övergången till en cirkulär ekonomi på nationell, regional och kontinental nivå genom policyutveckling, ledarskap och opinionsbildning samt stöd i att skala upp cirkulära företag och projekt.

Medlemskapet i alliansen är frivilligt och ökar snabbt. Den består av grundarländerna Nigeria, Rwanda och Sydafrika samt medlemmarna Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Ghana och Sudan.

ACEA samarbetar även med strategiska partner som är likasinnade institutioner och som stödjer den cirkulära ekonomins agenda i Afrika. Nuvarande samarbetspartner inkluderar African Circular Economy Network (ACEN), African Development Bank, Ellen MacArthur-stiftelsen, Europeiska kommissionen, Footprints Africa, Global Environment Facility (GEF), regeringarna i Finland och Nederländerna, ICLEI Africa, Konrad-Adenauer Foundation, Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) samt FN:s miljöprogram och Världsekonomiskt forum (WEF).

Rwanda är en av grundarna av African Circular Economy Alliance och fungerar som medordförande, en roll som miljöministeriet tar på sig genom att tillhandahålla tankeledarskap om styrningen av ACEA. Landet ligger i Stora sjöregionen i Östafrika och kallas för ”landet med tusen kullar” på grund av sin höga höjd och sin geografi som domineras av berg.

Under de senaste två decennierna har Rwanda legat i framkant vad gäller cirkulär ekonomi. Det var ett av de första länderna i världen som förbjöd användningen av plastpåsar år 2008, ett beslut motiverat av en önskan att ta itu med nedskräpning och föroreningar i landet. Rwanda samarbetade också med Peru för att utarbeta ett resolutionsförslag till en global överenskommelse om plast vid UNEA 5 år 2021.

Nyligen utvecklade Rwandas regering sin första åtgärdsplan för cirkulär ekonomi vilken beskriver prioriterade alternativ och underliggande aktiviteter för att främja en cirkulär ekonomi inom avfall, vatten, jordbruk och byggnation. Åtgärdsplanen tar också hänsyn till en övergripande komponent som fokuserar på kapacitetsuppbyggnad, samarbete och engagemang från den privata sektorn under de kommande femton åren. Huvudstaden Kigali rankas ofta som Afrikas renaste stad och anses vara en av de säkraste på kontinenten.

African Circular Economy Network (ACEN) är ett registrerat ideellt företag med visionen att bygga en återställande afrikansk ekonomi som genererar välbefinnande och välstånd, inklusive för alla dess människor, genom nya former av ekonomisk produktion och konsumtion som upprätthåller och regenererar dess miljöresurser. ACEN är ett nätverk som består av 100 landsrepresentanter i 30 avdelningar och 27 partner, inklusive afrikanska partner, African Circular Economy Alliance (ACEA), ICLEI Africa, Footprints Africa samt internationella partner, Europeiska miljöbyrån (EEB), Ellen MacArthur-stiftelsen, Trinomics och många andra.

Afrika har använt sig av cirkulära principer i generationer. När nya affärsmodeller och teknologier dyker upp kan möjligheterna för jordbruk, tillverkning och avfallshantering utnyttjas för att förbättra försörjningen och minska fattigdomen. ACEN strävar efter att stödja den här utvecklingen genom att föra samman olika intressenter, dela kunskap och sprida möjligheter såväl inom som bortom sitt nätverk.

Vad handlar det om?