uutiset
Arvioitu lukuaika 7 min

WCEF2022 kutsuu koko maailman Afrikkaan 6.–8. joulukuuta 2022 rakentamaan kiertotalousratkaisuja

Globaali etelä on ensimmäistä kertaa ikinä keskipisteenä, kun maailman kiertotalousfoorumi WCEF2022 järjestetään Afrikassa 6.–8. joulukuuta. Foorumin teemana on From Africa to the World (Afrikasta maailmalle). WCEF2022 järjestetään Ruandan Kigalissa ja verkossa. Lisäksi lähiosallistumisen sekä verkkolähetykset yhdistäviä studioita pidetään useissa kaupungeissa eri puolilla Afrikkaa, ja niitä voidaan järjestää myös ympäri maailmaa.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Afrikka voi johdattaa maailmaa kohti uutta ja kestävämpää taloutta – kiertotaloutta. Mantereella on valtavat luonnonvarat, nuori väestö ja vahva yrittäjyyshenki. Nämä ovat keskeiset elementit, joiden varaan maailmanlaajuisena yhteistyöalustana toimiva maailman kiertotalousfoorumi WCEF voi rakentaa. Myös uudet kiertotalousyhteistyön muodot eri puolilla Afrikkaa voivat inspiroida maailmaa.

Tähän mennessä Afrikka ja muut kehittyvät maanosat ovat kohdanneet kehittyneiden talouksien ota, käytä ja hävitä -ajatteluun perustuvan lineaarisen talouden aiheuttaman ilmastonmuutoksen ja luontokadon vakavat vaikutukset.

”Maailman nuorimman väestönsä avulla Afrikan manner voi olla ratkaisevan tärkeässä roolissa globaalissa siirtymässä kiertotalouteen. Ruanda on ylpeä saadessaan toimia maailman kiertotalousfoorumin isäntänä vuonna 2022 ja esitellä afrikkalaista johtajuutta ja sitoutumista”, Ruandan ympäristöministeri Jeanne d’Arc Mujawamariya kertoo.

Jo kuudetta kertaa järjestettävä vuotuinen maailmanlaajuinen yhteistyöfoorumi ei kokoa yhteen ihmisiä vain Ruandan Kigalissa, vaan kaikkialla Afrikassa. Ihmisten sitouttamiseksi ja laajan paikallisen osallistumisen mahdollistamiseksi WCEF2022:n afrikkalaisissa studioissa päätapahtuman ohjelma esitetään suorana lähetyksenä suurella näytöllä valikoiduissa paikoissa eri puolilla Afrikkaa, ja ne tarjoavat mahdollisuuden keskusteluihin paikallisista kiertotalouden esimerkeistä ja verkottumiseen.

Verkko-osallistuminen konferenssiin on mahdollista kaikkialta maailmasta, mikä myös auttaa vähentämään lentämisestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi kumppanit voivat järjestää maailmanlaajuisia lähiosallistumisen ja verkkolähetykset yhdistäviä studioita. Päätapahtuma Kigalissa on kutsuvierastilaisuus.

Kahtena ensimmäisenä päivänä WCEF2022 tutkii merkittäviä teemoja, jotka ovat olennaisia Afrikan kehityksen kannalta ja joissa kiertotaloudella voi olla suuri rooli – mukaan luettuina ilmasto ja luonto, nuoret, infrastruktuuri, yrittäjyys ja innovaatio sekä kauppa ja arvoketjut. Kolmas päivä on varattu kumppaneiden järjestämille tapahtumille missä tahansa päin maailmaa tai verkossa.

”Nopeasti kasvavana mantereena Afrikalla on yhä tärkeämpi rooli kiertotalouden edistämisessä. Sen vuoksi WCEF2022 tarjoaa ainutlaatuisen alustan kestävää kehitystä ja Pariisin sopimuksen tavoitteita tukevien huippuluokan kiertotalousratkaisujen esittelemiseen. Afrikan kehityspankki yhdessä kumppaniensa Suomen valtion ja Pohjoismainen kehitysrahaston kanssa perusti African Circular Economy Facility (ACEF) kiertotalousrahaston tukemaan kiertotalouden siirtymää Afrikan Agenda 2063 mukaisesti”, sanoo Afrikan kehityspankin energiasta, ilmastonmuutoksesta ja vihreästä kasvusta vastaava johtaja Kevin Kariuki.

WCEF2022 esittelee joitakin maailman parhaista kiertotalousratkaisuista ja tutkii, miten yritykset Afrikassa ja muualla voivat tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja saada kilpailuvaltin siirtymässä vähähiiliseen ja ilmastoresilienttiin talouteen.

Kiertotalous on nyt olennaisempaa kuin koskaan, kun maailma kohtaa luontokadon ja ilmastokriisin haasteet. Koronaviruspandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat korostaneet sen merkitystä entisestään, sillä kiertotalouden keksinnöt voivat vahvistaa yhteiskuntiemme häiriönsietokykyä.

”Sitran tuoreen selvityksen mukaan kiertotalousratkaisut voivat pysäyttää luontokadon ja auttaa luonnon monimuotoisuutta toipumaan”, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sanoo.

”Kiertotalous ei ole ratkaisevan tärkeää ainoastaan arvokkaiden materiaalien pitämiseksi käytössä, vaan myös neitseellisten luonnonvarojen käytön vähentämiseksi.”

WCEF2022:n järjestävät yhdessä Ruandan tasavalta, Afrikan kiertotalousliitto ACEA, Afrikan kiertotalousverkosto ACEN ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa. Ruanda on yksi ACEA:n perustajia, ja sihteeristöä isännöi Afrikan kehityspankki.

Foorumin ohjelma julkaistaan lokakuussa verkkosivustolla www.wcef2022.com.

Lisätietoja tapahtumasta

ACEA:n sihteeristö, Afrikan kehityspankki, acea@dalberg.com

Mika Sulkinoja, johtava asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut, Sitra, mika.sulkinoja@sitra.fi

Median yhteydenotot

Samuli Laita, johtava viestinnän asiantuntija, Sitra,
samuli.laita@sitra.fi, p. +358 40 536 8650

Basile Uwimana, viestintäasiantuntija, Ruandan ympäristöministeriö, buwimana@environment.gov.rw, p. +250 788 722 870

Tashma Kritzinger, viestintä, Afrikan kiertotalousverkosto ACEN, Tashma.kritzinger@acen.africa, p. +27 84 563 9015

Lisätietoja

Kiertotalous ja maailman kiertotalousfoorumi

Kiertotalous Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous on yrityksille uusi ajattelumalli, jossa kestävään talouskasvuun tähdätään uusien liiketoimintamallien avulla. Accenturen tutkimuksen mukaan kiertotalous voi luoda vuoteen 2030 mennessä 4,5 biljoonan Yhdysvaltain dollarin taloudellisen lisätuotoksen. Tutkimuksessa määriteltiin kiertotalouden liiketoimintamalleja, jotka auttavat kytkemään talouskasvun irti luonnonvarojen kulutuksesta ja lisäämään samalla kilpailukykyä.

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF on vuotuinen tapahtuma, joka tuo yhteen tuhansia liike-elämän johtajia, päättäjiä ja asiantuntijoita eri puolilta maailmaa keskustelemaan maailman parhaista kiertotalousratkaisuista. WCEF on alusta myös tarkemmin rajatuille tapahtumille ja oheistapahtumille. WCEF on Suomen valtion ja Sitran maailmanlaajuinen yhteishanke ja globaalin kiertotalousallianssi GACERE:n strateginen kumppani.

Isännät

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä. Se pyrkii luomaan reilua ja kestävää tulevaisuutta ja tekemään työtä yhdessä kumppaneidensa kanssa varmistaakseen Suomen johtoaseman siirryttäessä oikeudenmukaiseen ja kilpailukykyiseen hiilineutraaliin kiertotalouteen – uuteen yhteiskuntaan, jossa arki ja hyvinvointi eivät enää perustu ylikulutukseen ja fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Vuonna 1967 perustettu Sitra on riippumaton julkinen rahasto, joka toimii suoraan eduskunnan valvonnassa.

Suomi laati kiertotalouden tiekartan vuonna 2016 maailman ensimmäisenä maana, ja Suomella on kiertotalouden strateginen ohjelma.

Afrikan kiertotalousliitto (ACEA) on Afrikan valtioiden johtama yhteenliittymä, jonka tehtävänä on vauhdittaa Afrikan siirtymistä kiertotalouteen, joka tuottaa talouskasvua, työpaikkoja ja positiivisia ympäristövaikutuksia. Se perustettiin vuonna 2016 maailman talousfoorumin (WEF) Afrikka-konferenssin aikana. Sen perusajatuksena on Afrikan kiertotalouden ekosysteemin kehittäminen ja sen kehitysmahdollisuuksien hyödyntäminen.

Allianssi toimii alustana, joka tukee siirtymistä kiertotalouteen kansallisella, alueellisella ja koko mantereen tasolla politiikan kehittämisen, johtajuuden ja vaikuttamisen kautta sekä tukemalla kiertotalousyritysten ja -projektien skaalaamista.

Allianssin jäsenyys pohjautuu vapaaehtoisuuteen, ja jäsenten määrä kasvaa nopeasti. Sen perustajamaita ovat Nigeria, Ruanda ja Etelä-Afrikka ja jäseniä Benin, Burkina Faso, Norsunluurannikko, Ghana ja Sudan.

ACEA tekee myös yhteistyötä afrikkalaista kiertotaloutta tukevien strategisten yhteistyökumppanien kanssa. Nykyisiä kumppaneita ovat Afrikan kiertotalousverkosto (ACEN), Afrikan kehityspankki, Ellen MacArthur Foundation, Euroopan komissio, Footprints Africa, Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF), Suomen ja Alankomaiden valtiot, ICLEI Africa, Konrad-Adenauer-säätiö, kiertotaloutta edistävä PACE-verkosto, YK:n ympäristöohjelma ja Maailman talousfoorumi (WEF).

Ruanda on Afrikan kiertotalousliiton perustajajäsen ja yksi puheenjohtajista. Maan ympäristöministeriöllä on vahva rooli ACEA:n ajatusjohtajuuden rakentamisessa. Maa sijaitsee Itä-Afrikan Isojen järvien alueella ja se tunnetaan ”tuhannen kukkulan maana” korkean maantieteellisen sijaintinsa ja vuorten hallitseman maiseman vuoksi.

Kahden viime vuosikymmenen ajan Ruanda on ollut kiertotaloussiirtymän eturintamassa. Ruandalla on ollut vahva halu torjua roskaamista ja saastumista. Se oli esimerkiksi yksi ensimmäisistä maista maailmassa, joka kielsi muovikassien käytön vuonna 2008. Ruanda teki myös yhteistyötä Perun kanssa laatiakseen päätöslauselman ”kansainvälisesti oikeudellisesti sitovasta muovisaastetta koskevasta asiakirjasta UNEA 5:ssä vuonna 2021.

Ruandan hallitus kehitti hiljattain ensimmäisen kiertotalouden toimintasuunnitelmansa, jossa esitetään ensisijaiset vaihtoehdot ja taustalla olevat toimet kiertotalouden edistämiseksi jätteiden ja veden käsittelyssä sekä maataloudessa ja rakentamisessa. Toimintasuunnitelmassa on myös monialainen komponentti, joka keskittyy kapasiteetin rakentamiseen, yhteistyöhön ja yksityisen sektorin osallistumiseen seuraavien viidentoista vuoden ajaksi. Maan pääkaupunki Kigali on usein luokiteltu Afrikan puhtaimmaksi kaupungiksi ja sitä pidetään yhtenä mantereen turvallisimmista kaupungeista.

Afrikan kiertotalousverkosto (ACEN) on rekisteröity voittoa tavoittelematon yritys, jonka visiona on rakentaa korjaava afrikkalainen talous, joka luo hyvinvointia ja vaurautta koko väestölle uusilla taloudellisen tuotannon ja kulutuksen muodoilla, jotka ylläpitävät ja elvyttävät maanosan luonnonvaroja. ACEN-verkosto koostuu 100 maaedustajasta 30 jaostossa ja 27 yhteistyökumppanista, joihin sisältyy afrikkalaisia yhteistyökumppaneita, Afrikan kiertotalousliitto (ACEA), ICLEI Africa, Footprints Africa ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, Euroopan ympäristötoimisto (EEB), The Ellen MacArthur Foundation, Trinomics ja monia muita.

Afrikka on hyödyntänyt kiertotalouden periaatteita sukupolvien ajan. Uusien liiketoimintamallien ja teknologioiden syntyessä maatalouden, teollisuuden ja jätehuollon mahdollisuuksia voidaan hyödyntää toimeentulon parantamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. ACEN pyrkii tukemaan tätä kasvua yhdistämällä ihmisiä, jakamalla tietoa ja levittämällä mahdollisuuksia verkostonsa kautta.

Mistä on kyse?