Kiertotalous

Kiertotalouden ratkaisujen avulla voidaan vahvistaa luontoa ja ratkaista ilmastokriisi. Tule mukaan rakentamaan nopeaa ja reilua siirtymää maailmaan, jossa tuotanto ja kulutus perustuvat omistamisen sijasta palveluihin.

Ajankohtaista

Uutisia ja näkökulmia.

Mistä on kyse?

Kestävyyskriisi on näyttänyt meille suunnan: talouden ja hyvinvoinnin kasvu ei voi enää syntyä luonnonvarojen tuhlailevasta käytöstä ja aina vain uusien tavaroiden valmistamisesta ja omistamisesta. Nyt tarvitaan fiksumpia talouden toimintamalleja, joiden myötä kulutus ei lopu, vaan muuttaa muotoaan kestävämpään suuntaan.

Vanhat menestyksen keinot eivät enää toimi. Meidän kannattaa siirtyä etujoukoissa reiluun ja kilpailukykyiseen kiertotalouteen Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous
: käytämme, luomme ja hyödymme itsekin taloudellisesti palveluista, jotka perustuvat jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen.

Koko maailma on saman muutoksen edessä ja tuleva suunta määritellään tänään. Nyt tarvitaan – ei enempää eikä vähempää – maailmantalouden uudistus. Suomi voi olla kokoaan suurempi raivaamalla tilaa kiertotalouden edelläkävijäratkaisuille kaikkialla maailmassa.

Mitä teemme?

Jatkamme Sitran kansainvälisesti palkittua kiertotaloustyötä. Nyt tavoitteenamme on nopeuttaa siirtymää reiluun ja kilpailukykyiseen kiertotalouteen. Tarjoamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja tämän muutoksen toteuttamiseksi osana koronakriisin jälkeistä jälleenrakentamista Suomessa ja Euroopassa.

Lisäämme ymmärrystä digitalisaation positiivisista ja negatiivisista ympäristövaikutuksista ja tuomme tiedon päätöksentekoon. Osoitamme, millaiset digitaaliset ratkaisut edistävät kiertotaloutta.

Vauhditamme suomalaisten yritysten ja elinkeinoelämän kiertotalousratkaisujen kehittämistä ja kansainvälistymistä. Kehitämme yrityksille työkaluja kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämiseksi ja selvitämme, miten liiketoiminta voi tulevaisuudessa perustua omistamisen sijasta jakamiseen.

Suomen rajojen sisällä toimiminen ei riitä. Vauhditamme globaalia siirtymää reiluun kiertotalouteen yhdessä suomalaisten toimijoiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Kuka on mukana?

Kyse on perustavanlaatuisesta muutoksesta siinä, miten yhteiskunta toimii. Kierrätyksen tehostamisen ohella monen asian pitää muuttua vastuulliseksi: kierrätettävien raaka-aineiden tuotannon, koko kaupankäynnin ketjun ja kuluttamisen. Kehitämme sen vuoksi kiertotaloutta yhdessä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Mukana ovat esimerkiksi elinkeinoelämä, hallinto ja järjestöt.

Suomi tunnetaan kiertotalouden edelläkävijänä. Täällä toimivat hyvät kiertotalousratkaisut eivät riitä muutoksen läpivientiin, elleivät ne leviä kansainvälisesti. Suomen ja EU:n kauppa- ja kehityspolitiikka sekä kehittyvissä maissa toimivat tahot, kuten kehityspankit, ovat tärkeitä vipuja, joilla voimme vauhdittaa globaalia siirtymää reiluun kiertotalouteen.

Mitä on saatu aikaan?

Maailman ensimmäinen kiertotalouden kansallinen tiekartta laadittiin Sitran johdolla vuonna 2016. Vuonna 2019 päivitetty tiekartta piirtää Suomen reitin kiertotalouteen vuoteen 2025 mennessä. Päähuomio oli hallinnon roolissa mahdollistajana, yhteiskunnan eri toimijoiden kohtaamisessa ja yritysten keskinäisessä yhteistyössä.

Siirryttäessä hiilineutraaliin yhteiskuntaan kiertotalousosaamista tarvitaan yhteiskunnan kaikilla sektoreilla ja kaikilla työpaikoilla. Vuosina 2017–2020 olemme rahoittaneet lähes neljällä miljoonalla eurolla kiertotalouskoulutuksen kehittämistä Suomeen eri koulutusasteille.

Selvityksemme mukaan kiertotalous voi kasvattaa kansantaloutemme arvoa vähintään kolmella miljardilla eurolla vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Olemme kehittäneet vuodesta 2013 alkaen yrityksille ja teollisuudelle käytännön työkaluja, jotta ne voisivat muuttaa liiketoimintansa hiilineutraaliksi.

Kesäkuussa 2017 ensimmäisen kerran järjestetty World Circular Economy Forum on tärkein kansainvälinen kiertotaloustapahtumamme ja suomalaisen kiertotalousosaamisen näyteikkuna maailmalle. Sittemmin WCEF on järjestetty vuonna 2018 Japanin Yokohamassa ja 2019 Helsingissä. Vuonna 2020 järjestettiin WCEFonline-verkkotapahtuma. Vuoden 2021 pääfoorumi WCEF2021 järjestettiin Kanadan Torontossa syyskuussa ja sitä ennen pienempi WCEF+Climate-tapahtuma Hollannissa huhtikuussa. Tänä vuonna WCEF2022 tarkastelee Afrikkaa ja foorumi järjestetään loppuvuodesta Kigalissa, Ruandassa.

Sitra valittiin maailman johtavaksi julkisen sektorin kiertotaloustoimijaksi The Circulars Awards -kilpailussa Maailman talousfoorumin yhteydessä vuonna 2018.

Tapahtumat

Menneet ja tulevat.

Julkaisut

Faktaa, ole hyvä.

Hankkeet

Työn alla.

Päättyneet hankkeet

2015-2020

Ota yhteyttä

Kysy vaan rohkeasti.

Mistä on kyse?