uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

Ruanda isännöi tämän vuoden maailman kiertotalousfoorumia WCEF2022:ta

Sitran ja Suomen käynnistämä, kiertotalouden keskeisin maailmanlaajuinen tapahtuma järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa Afrikassa. Maailman kiertotalousfoorumi WCEF2022:n isännöivät yhdessä Ruandan tasavalta, Afrikan kiertotalousliitto ACEA ja Sitra kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tieto julkistettiin tänään Euroopan ja Afrikan yritysfoorumin yhteydessä.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomesta vuonna 2017 käynnistynyt foorumi on vauhdittanut maailman talouksien siirtymää kohti kestävämpää, arvon ja materiaalit kierrossa säilyttävää taloutta. WCEF on kehittynyt maailmanlaajuisesti tunnustetuksi tapahtumaksi, joka on ottanut paikkansa myös globaaleissa monenkeskisissä keskusteluissa. Nyt foorumin katse kohdistuu uuteen maanosaan.

”Kiertotaloudella voi olla merkittävä vaikutus Afrikan kehitykselle. WCEF2022 on Ruandalle ja koko mantereelle tilaisuus esitellä ympäristönhoidon perinteitämme ja tarkastella tapoja, joilla aitoon kiertotalouteen siirtymisestä voidaan tehdä todellisuutta”, Ruandan ympäristöministeri Jeanne d’Arc Mujawamariya totesi puheessaan Afrikan kiertotalousliitto ACEA:n ja Euroopan komission tänään järjestämässä kiertotalouden yritysyhteistyötä käsittelevässä tapahtumassa.

Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, miten kiertotaloudesta voi tulla kiinteä osa alueellista yhteistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi Afrikassa. ACEA on Afrikan hallitusten johtama koalitio, jonka tehtävänä on vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen politiikan kehittämisen, liiketoiminnan laajentamisen sekä johtajuuden ja vaikuttamisen avulla.

”Afrikka on laaja maanosa ja sillä on keskeinen rooli kiertotaloudessa myös maailmanlaajuisesti. Suomi tukee globaalia siirtymää kohti kiertotaloutta, ja WCEF2022:n isännöinti Afrikassa on luonnollinen askel tässä kansainvälisessä yhteistyössä,” sanoo Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Tulevan WCEF2022:n järjestävät yhdessä Afrikan kiertotalousliitto ACEA, Ruandan tasavalta ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön ja valittujen kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Foorumissa tarkastellaan Afrikan kehityksen kannalta merkittäviä teemoja, joissa kiertotaloudella voi olla tärkeä rooli. Käsiteltäviä teemoja ovat ilmasto ja luonto, nuoriso, infrastruktuuri, yrittäjyys ja innovaatiot sekä kauppa ja arvoketjut.

WCEF2022 esittelee myös maailman parhaita kiertotalousratkaisuja. Foorumissa keskustellaan siitä, kuinka yritykset voivat tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja saada kilpailuetua siirtyessään vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen. Tapahtuma järjestetään lokakuun alussa Kigalissa sekä verkossa. Foorumin tarkka ohjelma ja päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa tapahtumasta

Mika Sulkinoja, johtava asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut, Sitra, p. 050 357 1723, mika.sulkinoja@sitra.fi

ACEA:n sihteeristö, African Development Bank, acea@dalberg.com

Median yhteydenotot

Samuli Laita, johtava viestinnän asiantuntija, Sitra, p. 040 536 8650, samuli.laita@sitra.fi

Basile Uwimana, viestintäasiantuntija, Ruandan ympäristöministeriö, p. +250 788 722 870, buwimana@environment.gov.rw

Lisätietoja

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF ja kiertotalous

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF on vuotuinen tapahtuma, joka tuo yhteen tuhannet yritysjohtajat, päättäjät ja asiantuntijat eri puolilta maailmaa keskustelemaan tämän hetken parhaista kiertotalouden ratkaisuista. WCEF tarjoaa myös puitteet kohdennetuille tapaamisille ja oheistapahtumille. Edelliseen, Kanadan kanssa järjestettyyn WCEF2021:een osallistui lähes 9.000 kiertotalouden edistäjää 160 maasta kaikilta seitsemältä mantereelta.

Ensimmäinen WCEF järjestettiin vuonna 2017 Helsingissä, jolloin Sitra kutsui hyvinvoinnin uudistajat juhlimaan Suomen satavuotista itsenäisyyttä WCEF2017:ään. Helsinkiin saapui yli 1.600 osallistujaa lähes sadasta maasta. WCEF2018 pidettiin Jokohamassa Japanissa, WCEF2019 jälleen Helsingissä. Vuonna 2020 WCEF järjestettiin ensimmäistä kertaa täysin virtuaalisesti. Keväällä 2021 Hollannista käsin järjestetty välitapahtuma WCEF+Climate keskittyi kiertotalouden ja ilmastokriisin yhteyksiin.

Kiertotalous on yrityksille uusi ajattelumalli, joka tähtää talouskasvuun uusien kestävien liiketoimintamallien avulla. Accenturen tutkimuksen mukaan kiertotalous voisi tuottaa 4,5 biljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä. Tutkimuksessa määriteltiin kiertotalouden liiketoimintamalleja, jotka auttavat kytkemään irti talouskasvun luonnonvarojen kulutuksesta ja lisäämään kilpailukykyä.

WCEF2022:n kumppanit

Afrikan kiertotalousliitto ACEA on hallitusten johtama Afrikan valtioiden liittouma, jonka tehtävänä on vauhdittaa Afrikan muutosta kohti kiertotaloutta. Liittouma sai alkunsa vuonna 2016 Afrikassa pidetyn Maailman talousfoorumin aikana. Sen perusajatus on Afrikan kiertotalouden ekosysteemin kehittäminen ja sen kehitysmahdollisuuksien hyödyntäminen.

Allianssi toimii alustana, joka tukee siirtymistä kiertotalouteen kansallisella, alueellisella ja koko mantereen tasolla politiikan kehittämisen, johtajuuden ja vaikuttamisen kautta sekä tukemalla kiertotalousyritysten ja -projektien skaalaamista. Allianssin jäsenyys pohjautuu vapaaehtoisuuteen, ja jäsenten määrä lisääntyy nopeasti. Sen perustajamaita ovat Nigeria, Ruanda ja Etelä-Afrikka, joiden lisäksi jäsenmaihin kuuluvat myös Benin, Burkina Faso, Norsunluurannikko, Ghana ja Sudan.

ACEA tekee myös yhteistyötä afrikkalaista kiertotaloutta tukevien instituutioiden kanssa. Nykyisiä kumppaneita ovat muun muassa African Circular Economy Network (ACEN), Afrikan kehityspankki (AfDB), Euroopan komissio, Footprints Africa, Global Environment Facility (GEF), Suomen hallitus, ICLEI Africa, Konrad-Adenauer-säätiö, kiertotalouskoalitio PACE, YK:n ympäristöohjelma ja maailman talousfoorumi (WEF).

Ruanda on Afrikan kiertotalousliitto ACEA:n perustajajäsen ja toimii yhtenä sen puheenjohtajista. Maan ympäristöministeriöllä on vahva rooli ACEA:n ajatusjohtajuuden rakentamisessa. Maa sijaitsee Itä-Afrikan isojen järvien alueella. Ruandaa kutsutaan ”tuhannen kukkulan maaksi” sen korkean maantieteellisen sijainnin ja vuorten hallitseman maiseman vuoksi.

Ruandalla on ollut vahva halu torjua roskaamista ja saastumista. Se oli esimerkiksi yksi ensimmäisistä maista maailmassa, joka kielsi muovikassien käytön vuonna 2008. Ruanda teki myös yhteistyötä Perun kanssa laatiakseen päätöslauselman ”kansainvälisesti oikeudellisesti sitovasta muovisaastetta koskevasta asiakirjasta UNEA 5:ssä vuonna 2021. Ruandan hallitus kehitti hiljattain ensimmäisen kiertotalouden toimintasuunnitelmansa, jossa esitetään ensisijaiset vaihtoehdot ja taustalla olevat toimet kiertotalouden edistämiseksi jätteiden ja veden käsittelyssä sekä maataloudessa ja rakentamisessa. Maan pääkaupunki Kigali on usein luokiteltu Afrikan puhtaimmaksi kaupungiksi ja sitä pidetään yhtenä mantereen turvallisimmista kaupungeista.

Mistä on kyse?