nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Rwanda står värd för årets världsforum för cirkulär ekonomi WCEF2022

Det viktigaste globala evenemanget inom cirkulär ekonomi som startats av Sitra och Finland ordnas i år för första gången i Afrika. Som värd för världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF2022 står republiken Rwanda, Afrikanska alliansen för cirkulär ekonomi ACEA och Sitra tillsammans med internationella partner. Detta offentliggjordes denna vecka i samband med det europeiska och afrikanska företagsforumet.

Författare

Tuula Sjöstedt

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Världsforumet som fick sin början i Finland 2017 har påskyndat övergången till en mer hållbar ekonomi som bevarar värdet och materialen i cirkulation. WCEF har utvecklats till ett globalt erkänt evenemang som också har intagit sin roll i globala multilaterala diskussioner. Nu riktar sig forumets blick mot en ny kontinent.

”Cirkulär ekonomi kan ha en betydande inverkan på utvecklingen i Afrika. WCEF2022 är en möjlighet för Rwanda och hela kontinenten att presentera våra traditioner inom miljövård och granska sätt att göra övergången till en äkta cirkulär ekonomi till verklighet”, konstaterade Rwandas miljöminister Jeanne d ’Arc Mujawamariya i sitt tal vid ett evenemang om företagssamarbete inom cirkulär ekonomi som Afrikanska alliansen för cirkulär ekonomi ACEA och Europeiska kommissionen ordnade denna vecka.

Under evenemanget diskuterades hur cirkulär ekonomi kan bli en fast del av det regionala samarbetet för att främja hållbar utveckling i Afrika. ACEA är en koalition som leds av afrikanska regeringar och vars uppgift är att påskynda övergången till cirkulär ekonomi genom att utveckla politiken, utvidga affärsverksamheten samt leda och påverka.

”Afrika är en stor världsdel och har en central roll i den cirkulära ekonomin även globalt. Finland stöder en global övergång till cirkulär ekonomi, och att Afrika står som värd för WCEF2022 är ett naturligt steg i detta internationella samarbete”, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Det kommande WCEF2022-forumet ordnas av Afrikanska alliansen för cirkulär ekonomi ACEA, republiken Rwanda och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra i nära samarbete med utrikesministeriet och utvalda internationella partner.

Vid forumet granskas teman som är viktiga för utvecklingen i Afrika och där cirkulär ekonomi kan ha en viktig roll. Teman som behandlas är klimat och natur, ungdom, infrastruktur, företagande och innovationer samt handel och värdekedjor.

WCEF2022 presenterar också världens bästa lösningar för cirkulär ekonomi. På forumet diskuteras hur företag kan utnyttja nya möjligheter och få konkurrensfördelar när de övergår till en koldioxidsnål och hållbar ekonomi. Evenemanget ordnas i början av oktober i Kigali och på nätet. Forumets exakta program och datum meddelas senare.

Mer information om evenemanget

Mika Sulkinoja, ledande expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar, Sitra, tfn 050357 1723, mika.sulkinoja@sitra.fi

ACEA:s sekretariat, African Development Bank, acea@dalberg.com

Mediekontakter

Samuli Laita, ledande kommunikationsexpert, Sitra, tfn 040536 8650, samuli.laita@sitra.fi

Basile Uwimana, kommunikationsexpert, miljöministeriet Rwanda, buwimana@environment.gov.rw

Mer information

World Circular Economy Forum WCEF och cirkulär ekonomi

WCEF är ett årligt evenemang som sammanför tusentals företagsledare, beslutsfattare och experter från olika delar av världen för att diskutera nulägets bästa lösningar för cirkulär ekonomi. WCEF erbjuder också ramar för riktade möten och sidoevenemang. Vid det föregående evenemanget WCEF2021 som ordnades tillsammans med Kanada deltog nästan 9 000 personer från 160 länder från alla sju kontinenter där alla jobbade för att främja cirkulär ekonomi.

Det första WCEF-forumet ordnades 2017 i Helsingfors, då Sitra bjöd in pionjärer inom välfärd för att fira Finlands hundraåriga självständighet till WCEF2017. Över 1 600 deltagare från nästan hundra länder anlände till Helsingfors. WCEF2018 hölls i Yokohama i Japan, och WCEF2019 åter i Helsingfors. År 2020 ordnades WCEF för första gången helt virtuellt. Mellanevenemanget WCEF+Climate som ordnades i Nederländerna våren 2021 fokuserade på sambanden mellan cirkulär ekonomi och klimatkrisen.

Cirkulär ekonomi är en ny tankemodell för företag som siktar på ekonomisk tillväxt med hjälp av nya hållbara affärsmodeller. Enligt Accentures undersökningar skulle cirkulär ekonomi kunna generera 4,5 biljoner dollar fram till 2030. I undersökningen fastställdes affärsmodeller för cirkulär ekonomi som bidrar till att frikoppla den ekonomiska tillväxten från förbrukningen av naturresurser och öka konkurrenskraften.

WCEF2022:s partner

Afrikanska alliansen för cirkulär ekonomi ACEA är en regeringsledd allians för afrikanska stater vars uppgift är att påskynda Afrikas förändring mot en cirkulär ekonomi. Alliansen fick sin början 2016 under Världsekonomiskt forum som hölls i Afrika. Grundtanken är att utveckla ett ekosystem för cirkulär ekonomi i Afrika och utnyttja dess utvecklingsmöjligheter.

Alliansen fungerar som en plattform som stöder övergången till cirkulär ekonomi på nationell, regional och kontinental nivå genom att utveckla politiken, leda och påverka samt genom att stödja uppskalningen av företag och projekt inom cirkulär ekonomi. Alliansens medlemskap bygger på frivillighet och antalet medlemmar ökar snabbt. Dess grundare är Nigeria, Rwanda och Sydafrika, och till medlemsländerna hör också Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Ghana och Sudan.

ACEA samarbetar också med institutioner som stöder den afrikanska cirkulära ekonomin. Nuvarande partner är bland annat African Circular Economy Network (ACEN), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Ellen MacArthur Foundation, Europeiska kommissionen, Footprints Africa, Global Environment Facility (GEF), Finlands och Nederländernas regering, ICLEI Africa, Konrad-Adenauer-stiftelsen, koalitionen för cirkulär ekonomi PACE, FN:s miljöprogram och Världsekonomiskt forum (WEF).

Rwanda är en grundande medlem i Afrikanska alliansen för cirkulär ekonomi ACEA och är en av dess ordförande. Landets miljöministerium har en stark roll när det gäller att bygga upp ACEA:s tankeledarskap. Landet ligger i området kring de stora sjöarna i Östafrika. Rwanda kallas ”landet med tusen kullar” på grund av dess höga geografiska läge och bergsdominerade landskap.

Rwanda har haft en stark vilja att bekämpa nedskräpning och föroreningar. Det var till exempel ett av de första länderna i världen som förbjöd användningen av plastpåsar 2008. Rwanda samarbetade också med Peru för att utarbeta en resolution om ett internationellt rättsligt bindande dokument om plastavfall i UNEA 5 år 2021. Rwandas regering utvecklade nyligen sin första handlingsplan för cirkulär ekonomi, där man presenterar de primära alternativen och de bakomliggande åtgärderna för att främja cirkulär ekonomi i hanteringen av avfall och vatten samt i jordbruk och byggande. Huvudstaden Kigali har flera gånger klassificerats som Afrikas renaste stad och anses vara en av kontinentens säkraste städer.

Vad handlar det om?