Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden tiekartta Suomelle 2016-2025

Maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartta julkaistiin vuonna 2016. Tiekartan jatko-osa päivittää Suomen askeleet kestävään menestykseen ja talouden pelin muuttamiseen.

AJANKOHTAISTA

Näin Suomen kiertotaloustyö etenee.

MISTÄ ON KYSE?

Suomi tavoittelee edelläkävijän asemaa maailmassa, jossa taloudellinen kilpailukykymme ja hyvinvointimme eivät voi enää perustua luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön. Kiertotaloudessa tuotteiden tuputtamisen sijaan ansainnan perustaksi nousevat palvelut, materiaalien kierto ja digitaalisiin ratkaisuihin perustuva älykkyys. Suomella on tuhannen taalan paikka ottaa edelläkävijän viitta harteilleen ja nostaa hiilineutraali kiertotalous ja vähäpäästöiset ratkaisut kilpailukyvyn keskiöön.

Sitran johdolla vuonna 2016 laadittiin Suomen kansallinen kiertotalouden tiekartta, ensimmäisenä maailmassa. Kuten siinäkin, maaliskuussa 2019 julkaistussa päivityksessä on kuvaukset niistä kiertotalouden keskeisistä toimenpiteistä, joiden edistämiseen suomalaiset toimijat ovat jo sitoutuneet. Toimenpiteitä on niin valtionhallinnossa, kunnissa ja kaupungeissa, yrityselämässä kuin suomalaisten arjessakin. Uusia toimenpiteitä on vajaat kolmekymmentä. Lisäksi tiekartta esittelee tarvittavia toimenpiteitä, joiden toteuttamista mikään taho ei vielä ole ottanut vastuulleen.

Mitä teemme?

Kiertotalouden tiekartta on koko Suomen yhteinen työ, jossa kootaan yhteiskunnan keskeisten toimijoiden näkemykset kiertotalouteen siirtymisen kannalta olennaisista muutostarpeista ja toimenpiteistä. Sitra vastaa tiekartan muodostamisesta ja tulosten kokoamisesta.

Tiekartassa kuvataan kiertotalouden tehokkaimmat ratkaisut ja toimenpiteet, joita Suomi tarjoaa muun muassa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja kaupungistumisen haasteisiin. Tiekartta 2.0:ssa ratkaisut päivitettiin uudelle tasolle sekä tarkennetaan visiota ja strategisia tavoitteita.

Kiertotalouden tiekarttaan 2.0 voit tutustua tästä ja tiekartan ensimmäiseen versioon tästä. Jos tarvitset tietoa tiekartasta tiivistetysti, voit ladata kiertotalouden tiekartan 2.0 tiivistelmän (pdf) tai diat (Slideshare). Voit myös ladata materiaalien kierrosta kertovan infografiikan.

Kuka on mukana?

Vuonna 2016 tiekarttaa tehtiin tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden kanssa, joiden lisäksi työssä oli mukana lähes 50 eri tahoa niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. Tiekartan 2.0 -versiota varten kerättiin 350 ideaa ja kommenttia sidosryhmiltä, hyödynnettiin kuudessa sidosryhmätilaisuudessa kerättyä aineistoa ja haastateltiin 25 asiantuntijaa eri sektoreilta. Tiekarttaluonnos oli kaikkien suomalaisten kommentoitavana Otakantaa.fi-palvelussa loka-marraskuussa 2018.

Missä mennään?

Alkuperäisen tiekartan julkaisua seuranneen kahden vuoden aikana kiertotalous on vakiintunut suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tullut käytäntöön konkreettisena tekemisenä. Sitran kiertotaloustyö on jatkunut intensiivisenä ja tiekarttaa on toimeenpantu kunnianhimoisesti laajassa yhteistyössä. Sitra julkaisi maaliskuussa 2019 Suomen kiertotalouden tiekartan 2.0.

Mitä on saatu aikaan?

Alkuperäinen tiekartta muodostettiin maalis-syyskuun aikana vuonna 2016 ja se sisälsi kuusi avainhanketta ja kymmeniä pilotteja, jotka aloittivat Suomen muutoksen kohti kiertotaloutta. Tiekartan toimenpiteitä on siirtynyt kiitettävästi käytäntöön ja se on koettu hyväksi tavaksi hahmottaa tarvittavia toimenpiteitä edelläkävijäaseman saavuttamiseksi. Työn tuloksista voit lukea enemmän tästä artikkelista.

Sitra on omalta osaltaan panostanut kiertotalouden edistämiseen ja käynnistänyt kymmeniä kokeiluja, joista voit lukea enemmän täältä. Kiertotalouden tiekarttatyö on myös noteerattu maailmalla, josta osoituksena Sitralle Maailman talousfoorumin yhteydessä pidettävässä The Circulars Award -kilpailussa annettu tunnustus.

Miten mukaan?

Kiertotalouteen siirtyminen ja tiekartta 2.0:n muodostaminen vaatii kaikkien meidän panosta. Löydä kiertotalouden tiekartta 2.0:sta oma roolisi, tutustu visioon ja toimenpiteisiin ja aloita pelaamaan kiertotalouden puolesta!

OTA YHTEYTTÄ

Kuulemisiin!

Mistä on kyse?