Kiertotalouden tiekartta Suomelle 2016-2025

Maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartta julkaistiin vuonna 2016. Tiekartan jatko-osa päivittää Suomen askeleet kestävään menestykseen ja talouden pelin muuttamiseen.

AJANKOHTAISTA

MISTÄ ON KYSE?

Suomi tavoittelee edelläkävijän asemaa maailmassa, jossa taloudellinen kilpailukykymme ja hyvinvointimme eivät voi enää perustua luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön. Kiertotaloudessa tuotteiden tuputtamisen sijaan ansainnan perustaksi nousevat palvelut, materiaalien kierto ja digitaalisiin ratkaisuihin perustuva älykkyys. Suomella on tuhannen taalan paikka ottaa edelläkävijän viitta harteilleen ja nostaa hiilineutraali kiertotalous ja vähäpäästöiset ratkaisut kilpailukyvyn keskiöön.

Kiertotalouden tiekartta auttaa Suomea siirtymään kiertotalouteen ja määrittelee konkreettiset askeleet kohti kansantalouden muutosta. Tavoitteena on luoda yhteiskunnassa yhteistä tahtoa kiertotalouden edistämiseksi ja määrittää siihen tehokkaimmat keinot.

Mitä saatiin aikaan?

Sitran johdolla vuonna 2016 laadittiin Suomen kansallinen kiertotalouden tiekartta, ensimmäisenä maailmassa. Kiertotalouden tiekartta on koko Suomen yhteinen työ, jossa kootaan yhteiskunnan keskeisten toimijoiden näkemykset kiertotalouteen siirtymisen kannalta olennaisista muutostarpeista ja toimenpiteistä.Tiekartassa kuvataan kiertotalouden tehokkaimmat ratkaisut ja toimenpiteet, joita Suomi tarjoaa muun muassa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja kaupungistumisen haasteisiin.

Ensimmäisen tiekartan julkaisua seuranneen kahden vuoden aikana kiertotalous on vakiintunut suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tullut käytäntöön konkreettisena tekemisenä. Sitran kiertotaloustyö on jatkunut ja tiekarttaa on toimeenpantu kunnianhimoisesti laajassa yhteistyössä.

Ensimmäisen tiekartan julkaisua seuranneen kahden vuoden aikana kiertotalous on vakiintunut suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tullut käytäntöön konkreettisena tekemisenä. Vuonna 2017 Sipilän hallitus julkaisi Kiertotalouden toimenpideohjelman, joka ministeriön tiedotteessa kuvattiin jatkoksi Suomen kiertotalouden tiekartalle. Toimenpideohjelmassa kuvataan hallituksen ja Sitran konkreettiset toimet kiertotalouden edistämiseksi. Sitra on edistänyt kiertotalouden tiekartan toteutumista muun muassa käynnistämällä yhteistyökumppaneiden kanssa yli 70 hanketta muutoksen aikaansaamiseksi.

Maaliskuussa 2019 Sitra julkaisi tiekartan päivitetyn version – kiertotalouden tiekartta 2.0:n. Tiekartta 2.0:ssa ratkaisut päivitettiin uudelle tasolle sekä tarkennettiin visiota ja strategisia tavoitteita. Uusia kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä määritettiin yhteensä noin kolmekymmentä niin valtionhallinnossa, kunnissa ja kaupungeissa, yrityselämässä kuin suomalaisten arjessakin. Jokaisella toimenpiteellä on vastuutaho, joka vastaa toimenpiteen edistämisestä. Lisäksi Sitra tunnisti tiekartassa hallinnon näkökulmasta keskeisiä kiertotalouden toimenpiteitä, joita ei vielä edistetä. Näiden avulla kiritetään päättäjiä tarttumaan kunnianhimoisesti kiertotalouden edistämiseen.

Jos tarvitset tietoa tiekartasta tiivistetysti, voit ladata kiertotalouden tiekartan 2.0 tiivistelmän (pdf) tai diat (Slideshare). Voit myös ladata materiaalien kierrosta kertovan infografiikan.

Kiertotalouden tiekarttatyö on myös noteerattu maailmalla, josta osoituksena Sitralle Maailman talousfoorumin yhteydessä pidettävässä The Circulars Award -kilpailussa annettu tunnustus.

Kuka oli mukana?

Vuonna 2016 Sitra teki tiekarttaa tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden kanssa, joiden lisäksi työssä oli mukana lähes 50 eri tahoa niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. Eri osapuolten kohtaaminen kulminoitui kolmeen pyöreän pöydän keskusteluun, joissa määriteltiin suuntaviivat Suomen kiertotalouden tiekartalle.

Tiekartan 2.0 -versiota varten kerättiin 350 ideaa ja kommenttia sidosryhmiltä, hyödynnettiin kuudessa sidosryhmätilaisuudessa yli sadalta asiantuntijalta kerättyä aineistoa ja haastateltiin 25 päättäjää ja kiertotalouden vaikuttajaa eri sektoreilta. Tiekarttaluonnos oli kaikkien suomalaisten kommentoitavana Otakantaa.fi-palvelussa loka-marraskuussa 2018.

Mitä seuraavaksi?

Suomen kiertotalouden tiekartta sekä sen päivitetty versio ovat laittaneet alulle Suomen siirtymisen kohti kiertotaloutta. Monista ensimmäisen tiekartan tiimoilta käynnistetyistä kokeiluista on tullut pysyvää toimintaa. Tiekartan päivityksen vajaat kolmekymmentä uutta toimenpidettä puolestaan kirittävät Suomea lähitulevaisuudessa kohti kiertotaloutta. Esimerkiksi Business Finland panostaa Kiertotalouden tiekartan 2.0 toteuttamiseen vuonna 2019 käynnistyneellä Bio & Circular -rahoitusohjelmalla.

Vuonna 2019 julkaistussa Rinteen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Toimenpiteenä tähän liittyen toteutetaan poikkihallinnollinen kiertotalouden edistämisohjelma, joka jatkaa Suomen kiertotalouden tiekartan alulle laittamaa työtä.

OTA YHTEYTTÄ

Kuulemisiin!

Mistä on kyse?