Kiertotalouden tiekartta Suomelle 2016-2025

Maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartta julkaistiin vuonna 2016. Nyt on aika päivittää Suomen askeleet kestävään menestykseen ja muodostaa kiertotalouden tiekartta 2.0.

AJANKOHTAISTA

Näin Suomen kiertotaloustyö etenee.

MISTÄ ON KYSE?

Suomi tavoittelee edelläkävijän asemaa maailmassa, jossa taloudellinen kilpailukykymme ja hyvinvointimme eivät voi enää perustua luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön. Kiertotaloudessa tuotteiden tuputtamisen sijaan ansainnan perustaksi nousevat palvelut, materiaalien kierto ja digitaalisiin ratkaisuihin perustuva älykkyys. Suomella on tuhannen taalan paikka ottaa edelläkävijän viitta harteilleen ja nostaa hiilineutraali kiertotalous ja vähäpäästöiset ratkaisut kilpailukyvyn keskiöön.

Maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden tiekartta ”Kierrolla kärkeen: Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025” julkaistiin Sitran johdolla vuonna 2016. Kiertotalouden tiekartta auttaa Suomea siirtymään kiertotalouteen ja määrittelee konkreettiset askeleet kohti kansantalouden muutosta.

Tiekartan aiemmat tavoitteet ja toimet eivät enää muuttuneessa maailmassa kuitenkaan riitä, jotta Suomi siirtyisi kiertotalouteen vuoteen 2025 mennessä. On aika tehdä tiekartan päivitys ja muodostaa Kiertotalouden tiekartta 2.0.

Mitä teemme?

Kiertotalouden tiekartta on koko Suomen yhteinen työ, jossa kootaan yhteiskunnan keskeisten toimijoiden näkemykset kiertotalouteen siirtymisen kannalta olennaisista muutostarpeista ja toimenpiteistä. Sitra vastaa tiekartan muodostamisesta ja tulosten kokoamisesta.

Tiekartassa kuvataan kiertotalouden tehokkaimmat ratkaisut ja toimenpiteet, joita Suomi tarjoaa muun muassa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja kaupungistumisen haasteisiin. Tiekartta 2.0:ssa ratkaisut päivitetään uudelle tasolle, tarkennetaan visiota ja strategisia tavoitteita sekä pureudutaan kiertotalouden tilanteeseen Suomessa vuonna 2018.

Alkuperäiseen tiekarttaan voit tutustua tästä linkistä. Jos tarvitset tietoa tiekartasta tiivistetysti, niin tähän tarpeeseen auttavat tiekartan esite ja infografiikka.

Kuka on mukana?

Vuonna 2016 tiekarttaa tehtiin tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden kanssa, joiden lisäksi työssä oli mukana lähes 50 eri tahoa niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. Tiekartta 2.0:n osalta on tehty vaikuttaja- ja asiantuntijahaastatteluja ja järjestetty työpajoja, joissa on ollut edustettuna kattavasti henkilöitä valtionhallinnosta, kunnista ja kaupungeista, yrityksistä sekä järjestöistä. Tiekarttaluonnos oli kaikkien suomalaisten kommentoitavana Otakantaa.fi-palvelussa loka-marraskuussa 2018.

Missä mennään?

Alkuperäisen tiekartan julkaisua seuranneen kahden vuoden aikana kiertotalous on vakiintunut suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tullut käytäntöön konkreettisena tekemisenä. Sitran kiertotaloustyö on jatkunut intensiivisenä ja tiekarttaa on toimeenpantu kunnianhimoisesti laajassa yhteistyössä. Kesällä 2018 alkanut tiekartta 2.0:n ensimmäinen luonnos julkaistiin lokakuussa 2018 ja se oli kaikkien suomalaisten kommentoitavana loka-marraaskuussa.  Kommenttien pohjalta Sitra työstää tiekartan seuraavaan vaihetta ja työ valmistuu alkuvuodesta 2019.

Mitä on saatu aikaan?

Alkuperäinen tiekartta muodostettiin maalis-syyskuun aikana vuonna 2016 ja se sisälsi kuusi avainhanketta ja kymmeniä pilotteja, jotka aloittivat Suomen muutoksen kohti kiertotaloutta. Tiekartan toimenpiteitä on siirtynyt kiitettävästi käytäntöön ja se on koettu hyväksi tavaksi hahmottaa tarvittavia toimenpiteitä edelläkävijäaseman saavuttamiseksi. Työn tuloksista voit lukea enemmän tästä artikkelista.

Sitra on omalta osaltaan panostanut kiertotalouden edistämiseen ja käynnistänyt kymmeniä kokeiluja, joista voit lukea enemmän täältä. Kiertotalouden tiekarttatyö on myös noteerattu maailmalla, josta osoituksena Sitralle Maailman talousfoorumin yhteydessä pidettävässä The Circulars Award -kilpailussa annettu tunnustus.

Tiekartta 2.0:n osalta on tässä vaiheessa tehty kattava aineistoselvitys Suomen kiertotalouden tilannekuvan luomiseksi, 25 vaikuttaja- ja asiantuntijahaastattelua ja viisi työpajaa, joihin on osallistunut yli sata alan asiantuntijaa.

Miten mukaan?

Kiertotalouteen siirtyminen ja tiekartta 2.0:n muodostaminen vaatii koko yhteiskunnan panosta. Otakantaa.fi-palvelussa ollut tiekarttaluonnos on nähtävissä täällä.  Kommentointiaika on jo päättynyt, mutta voit tutustua luonnokseen ja tutkia jätettyjä kommentteja. Lisäksi voit katsoa 30.10. järjestetyn avoimen sidosryhmätilaisuuden tallenteen.

OTA YHTEYTTÄ

Kuulemisiin!

Mistä on kyse?