uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Uusi käsikirja tarjoaa Suomen kiertotalouden tiekartan opit kaikkien maiden käyttöön

Käsikirja kokoaa Suomen opit maailman ensimmäisestä kansallisesta kiertotalouden tiekartasta yksiin kansiin.

Kirjoittaja

Antti Lehtinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Maailman ensimmäinen kiertotalouden kansallinen tiekartta laadittiin Suomessa vuonna 2016. Sitran johdolla laaditussaja vuonna 2019 päivitetyssä tiekartassa kootaan yhteiskunnan keskeisten toimijoiden näkemykset kiertotalouteen siirtymisen kannalta tärkeimmistä muutostarpeista ja toimenpiteistä. 

Monet maat ovat seuranneet perässä ja pelkästään Euroopassa on laadittu viime vuosina yli 20 kiertotalouden kansallista tiekarttaa ja strategiaa.

Nyt Suomen tiekarttatyössä kertyneet opit on koottu yksiin kansiin käsikirjaan, joka on kaikkien kiertotaloudesta kiinnostuneiden valtioiden saatavilla.

”Suomen tiekarttatyö on herättänyt paljon kiinnostusta ja kyselyjä maailmalta. Meiltä on kysytty, mistä tiekarttaprosessi koostuu, miten päästään alkuun ja miten laaja joukko toimijoita yhteiskunnan eri laidoilta ja sektoreilta – niin hallinnosta, yrityksistä kuin järjestöistäkin – saadaan sitoutettua muutokseen”, kertoo Sitran reilu ja kilpailukykyinen kiertotalous -avainalueen projektijohtaja Kari Herlevi.

”Tämä käsikirja on vastauksemme näihin kyselyihin. Käsikirja avaa prosessin vaiheet ja jakaa Suomen prosessissa kertyneitä opetuksia. Kirjaa voi käyttää sekä taustamateriaalina, että käytännön työkaluna prosessin aikana”, jatkaa Herlevi. 

Käytännön käsikirja kestävästä muutoksesta kiinnostuneille valtioille 

Siirtymä kiertotalouteen, jossa tuotanto ja kulutus perustuvat omistamisen sijasta palveluihin, on järkevä ratkaisu kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin takaamiseksi tulevaisuudessa. Kiertotalouteen siirtyminen on myös välttämätöntä, sillä se tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, luontokadon pysäyttämiseen ja luonnonvarojen ylikäytön lopettamiseen.

Kiertotalouden tiekartta sisältää kiertotalouden vision, mitattavat tavoitteet ja konkreettisia toimenpiteitä. Näin tiekartta luo yhteiskunnan eri toimijoille yhteistä tahtoa kiertotalouteen siirtymiseksi nopeasti ja reilusti.

Uuteen käsikirjaan on koottu keskeisiä opetuksia Suomen tiekarttaprosessista. Käsikirja sisältää työkaluja, ohjeita ja inspiraatioita valtioille, jotka haluavat siirtyä kiertotalouteen laatimalla oman kansallisen tiekarttansa. 

Käsikirjaa voi hyödyntää sekä taustamateriaalia että käytännön työkaluna tiekarttaprosessissa. Se sisältää tarkan kuvauksen tiekarttaprosessin eri vaiheista ja käytännön kokemuksia Suomen tiekarttaprosessista.

Käsikirja on tehty kaikille, jotka suunnittelevat tai laativat kiertotalouden kansallisia tiekarttoja: hallituksille, ministeriöille, tutkimuslaitoksille tai asiantuntijoille.

Erityisen hyödyllinen se on tilanteessa, jossa päätös kiertotalouden tiekartan laatimisesta on tehty, mutta prosessi ei ole vielä alkanut. Käsikirjaa voi käyttää myös tiekarttatyön aloittamisen vauhdittamiseksi tai silloin, kun aiemmin laadittua tiekarttaa päivitetään. 

Hyvä kiertämään kiertotalouden hengessä  

Kiertotalouden tiekarttakäsikirja julkaistaan kiertotalouden huipputapahtuma WCEFonlinen kynnyksellä. Maailman kiertotalousfoorumi WCEF syntyi Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017, 50-vuotiaan Sitran lahjana maailmalle. Sitra haluaa edelleen tukea globaalia siirtymää kohti kestävämpää taloutta ja julkaisee nyt Suomen opit jakoon.

Tutustu julkaisuun: How to create a national circular economy road map. (englanniksi).

Lue julkaisun tiivistelmä: Kuinka tehdään kiertotalouden tiekartta.

Mistä on kyse?