nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Ny handbok erbjuder alla länder lärdomar från Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi

Handboken samlar Finlands lärdomar från världens första nationella vägkarta för cirkulär ekonomi mellan två pärmar.

Författare

Antti Lehtinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Världens första nationella vägkarta för cirkulär ekonomi utarbetades i Finland 2016. I vägkartan som utarbetats under Sitras ledning sammanställs de centrala samhällsaktörernas syn på de viktigaste ändringarna och åtgärderna som behövs för en övergång till cirkulär ekonomi. 

Många länder har följt efter och enbart i Europa har man under de senaste åren utarbetat över 20 nationella vägkartor och strategier för cirkulär ekonomi.

Nu finns de insamlade lärdomarna från Finlands vägkarta sammanställda i en handbok som är tillgänglig för alla stater som är intresserade av cirkulär ekonomi.

”Arbetet med vägkartan i Finland har väckt stort intresse och det har dykt upp många förfrågningar från hela världen. Vi har fått förfrågningar om vad vägkartprocessen består av, hur man kan komma igång och hur man gör för att få det stora antalet aktörer från samhällets olika kanter och sektorer – såväl förvaltning, företag som organisationer – att förbinda sig till förändringen”, berättar Kari Herlevi, projektdirektör för Sitras nyckelområde Rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi.

”Den här handboken är vårt svar på dessa förfrågningar. Handboken öppnar upp processens faser och beskriver de lärdomar som samlats in om den finländska processen. Boken kan användas både som bakgrundsmaterial och som ett praktiskt verktyg under processen”, fortsätter Herlevi.

Praktisk handbok för stater som är intresserade av hållbar förändring 

En övergång till en cirkulär ekonomi i vilken produktionen och konsumtionen istället för ägande övergår till tjänster, är en vettig lösning för att trygga konkurrenskraft och välfärd i framtiden. En övergång till en cirkulär ekonomi är också oundviklig, för det erbjuder lösningar för att bekämpa klimatförändringen, stoppa naturens försvinnande och upphöra med överexploateringen av naturresurser.

Vägkartan för cirkulär ekonomi innehåller en vision för cirkulär ekonomi, mätbara mål och konkreta åtgärder. På så sätt skapar vägkartan en gemensam vilja för olika aktörer i samhället att snabbt och rättvist övergå till en cirkulär ekonomi.

I den nya handboken har vi samlat centrala lärdomar om vägkartprocessen i Finland. Handboken innehåller verktyg, anvisningar och inspiration för stater som vill övergå till cirkulär ekonomi genom att utarbeta en egen nationell vägkarta.

Handboken kan användas både som bakgrundsmaterial och som ett praktiskt verktyg i vägkartsprocessen. Den innehåller en noggrann beskrivning av de olika skedena i vägkartprocessen och praktiska erfarenheter av Finlands vägkartprocess.

Handboken har utarbetats för alla som planerar eller utarbetar nationella vägkartor för cirkulär ekonomi: regeringar, ministerier, forskningsinstitut eller experter. 

Den är särskilt användbar i en situation där ett beslut om att utarbeta en vägkarta för cirkulär ekonomi har fattats, men processen ännu inte har inletts. Handboken kan också användas för att påskynda arbetet med vägkartan eller när en tidigare utarbetad vägkarta uppdateras. 

En anda av cirkulär ekonomi för cirkulation  

Handboken om hur man skapar en vägkarta för cirkulär ekonomi publiceras inför toppevenemanget för cirkulär ekonomi, WCEFonline. Världsforumet för cirkulär ekonomi, WCEF, skapades under Finlands 100-årsjubileum 2017, som en gåva till världen från 50-åriga SitraSitra vill fortsätta stöda den globala övergången mot en mer hållbar ekonomi och publicerar nu Finlands lärdomar.

Bekanta dig med publikationen: How to create a national circular economy road map. (på engelska)

Läs publikationens sammanfattning: Hur gör man upp en vägkarta för cirkulär ekonomi? (på svenska) 

Vad handlar det om?