Kari Herlevi

Projektledare, Naturstärkande cirkulär ekonomi , Sitra
Kuva: Miikka Pirinen

Från denna författare

Läst den än?