Antti Lehtinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra

Från denna författare

Läst den än?