personer

Riku Sinervo

Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Vem?

Riku Sinervo arbetar som expert på Sitra i projektet Natur och ekonomt. I teamet ingår i hans viktigaste uppgifter arbete med vägkartan för cirkulär ekonomi och listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi.

Vad?

Riku är som bäst när det behövs en helhetssyn på hurdant förhållande den cirkulära ekonomin har till ramarna för miljöns bärkraft och å andra sidan ekonomins logik. Kontakta honom om du har frågor kring temana för vägkartan för cirkulär ekonomi eller listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi.

Tidigare har Riku arbetat vid HRM med utvecklingsprojekt inom avfallshantering och samlat erfarenhet av idétävlingar inom hållbar affärsverksamhet och startup-verksamhet. Internationella erfarenheter har han fått då han var utbytesstudent på Island och på olika resor, till exempel när han gjorde volontärarbete i Nepal för att främja småföretagande.

Riku är filosofie magister och har studerat miljövetenskap- och teknologi vid Jyväskylä universitet. Förutom det egna huvudämnet har han även studerat bland annat teknologiaffärsverksamhet och management.

Vad annat?

Utanför arbetet inspireras Riku av all slags aktiviteter i naturen och möten med människor. En utflykt till närskogen eller till exempel till Lappland samt att vakna i naturen är de bästa sätten att koppla av. Helst höjer han pulsen och svettas vid klättring.

Riku tror att människorna kommer att kunna njuta av årstider och naturen även i framtiden.

Vad handlar det om?