Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi 2016–2025

Världens första vägkarta för den cirkulära ekonomin har publicerats. Kartan visar vägen till hållbar framgång.

AKTUELLT

nyheter

Den uppdaterade versionen av vägkartan för cirkulär ekonomi ger en ny grund för finansiering av välfärden

publikationer

Kritisk övergång – Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi (sammanfattning)

Vad handlar det om?

Världens första vägkarta för den cirkulära ekonomin har publicerats. Cirkulera till toppen – Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi 2016–2025 visar vägen till hållbar framgång. Finland har en verklig chans att skapa hållbar välfärd och framgång under de närmaste 5-10 åren utifrån kolneutral cirkulär ekonomi. Världen behöver föregångarnas lösningar på en tillväxt inom ekonomi och välfärd som inte längre grundar sig på slöseri med naturresurser. Den cirkulära ekonomin maximerar materialens livstid och värde så länge som möjligt: i stället för att pracka på produkter ska tjänster och digitala lösningar utgöra grunden för en smart lönsamhet.

Vägkartan ger Finland nya sätt för att öka produktionen av högt mervärde

Vilka är de nya lösningar som Finland erbjuder en värld som utmanas av klimatförändring, de minskade naturresurserna och urbanisering? Läs nyheten om kartan från den här länken (på finska).

Vill du veta mera? Ladda ner rapporten härifrån (på finska).

Behöver du koncentrerad info om kartan? Då får du hjälp av vägkartans broschyr och infografik (både på finska) Eller vill du undersöka vilka idéer som kommit fram när kartan gjordes som man kunde vidareutveckla? Se de halvfärdiga idéerna här (på finska).

KONTAKTA OSS

Vi hörs!

personer
Kari Herlevi
Projektledare, Global samverkan, Hållbarhetslösningar
personer
Samuli Laita
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Laura Järvinen
Ledande Expert, Natur och vardag
personer
Riku Sinervo
Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?