uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Ympäristön tilan ja ihmisen hyvinvoinnin riippuvuus toisistaan tulee ottaa ohjenuoraksi poliittisessa päätöksenteossa

Ilmastonmuutos, luontokato ja ympäristön saastuminen heikentävät ihmisten terveyttä. Terveyden ja ympäristön välistä yhteyttä ovat korostaneet kriisit, kuten covid-19-pandemia ja ilmastokriisi. Käsillä olevien ongelmien ratkaiseminen edellyttää yhtenäistä EU-politiikkaa ja kansallista päätöksentekoa.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Vaatimukset yhä kokonaisvaltaisemmasta lähestymistavasta päätöksenteossa eli planetaarisen terveyden huomioimisesta on tunnustettu jo pitkään.

Planetaarinen terveys sisältää ajatuksen ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäisriippuvuudesta, mikä useille toimialoille vaikuttavana edellyttää parempaa politiikkakoordinaatiota ja siiloissa tapahtuvan päätöksenteon karsimista.

Koronaviruspandemia osoitti viimein selkeän tarpeen poistaa poliittisen päätöksenteon esteitä, jotta ihmisten, eläinten ja ympäristön terveydentilaa voidaan parantaa.

European Policy Centre (EPC) laati Sitran toimeksiannosta selvityksen ja suosittaa kymmentä toimenpidettä ihmisten ja ympäristön terveyden edistämiseksi:

  1. Parannetaan koordinoitua päätöksentekoa politiikkasiiloja purkamalla.
  2. Nimitetään hyvinvointitaloudesta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja.
  3. Laaditaan kansallinen tiekartta jäsenmaissa ja määritellään yhteiset mittarit edistymisen seuraamiseksi.
  4. Luodaan foorumi parhaiden käytäntöjen jakamiseen.
  5. Otetaan käyttöön planetaarisen terveyden lähestymistapa terveydenhuollossa.
  6. Vahvistetaan koulutusta planetaarisesta terveydestä.
  7. Toimeenpannaan Euroopan laajuinen tiedotuskampanja.
  8. Investoidaan alan tutkimukseen ja innovaatioihin.
  9. Edistetään eurooppalaisen terveystietoalueen integrointia muihin olennaisiin data-avaruuksiin.
  10. Työskennellään kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

“Planetaarisen terveyden huomioiminen tarjoaa monia hyötyjä niin terveydelle kuin ympäristölle. Kansantauteja voidaan torjua osin samoilla keinoilla kuin ilmastokriisiä ja luontokatoa. Samalla parannetaan elinympäristömme laatua ja ihmisten hyvinvointia. Ilman keskitettyjä ponnisteluja merkittäviä hyötyjä ei ehkä koskaan saavuteta”, sanoo asiantuntija Elina Drakvik, Sitrasta.

”Suomi on ollut edelläkävijänä tällä alueella Euroopassa: maahamme on nimetty planetaarisen terveyden lääkäri ensimmäisten joukossa koko maailmassa ja Lahden luontoterveysohjelmaa käytetään kansainvälisesti onnistuneena esimerkkinä. On tärkeää, että Suomessa laaditaan seuraavaksi kansallinen tiekartta ja lisätään konkreettisia kokeiluja esimerkiksi ihmisten luontoyhteyden vahvistamiseksi. Myös työtä datan saatavuuden ja hyödyntämisen parantamiseksi tulee jatkaa, jotta edistysaskeleet tällä alueella voidaan todentaa”, jatkaa Drakvik.

EPC:n keskustelupaperi Planetary health: A holistic vision for people and the planet (tiivistelmä suomeksi) on tuotettu osana Terveysdata 2030 -projektia, jossa rakennetaan ratkaisuja, reiluja pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä tuetaan Suomen terveysalan kilpailukykyä.

Lisätietoja: EPC:n tiedote (19.9.2023)

Suosittelemme

Liisa Pesonen
artikkelit

Älymaatalous ja digitalisaatio ruoantuotannon resurssiviisauden perustana

artikkelit

Kasvinterveydestä huolehtiminen on monimutkainen tehtävä

Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén
artikkelit

Mielen ja luonnon hyvinvoinnin kriisi vaatii kulttuurista murrosta

julkaisut

Me ja maapallo

artikkelit

Planetaarinen hyvinvointi kuuluu kaikille tunteville olennoille

julkaisut

Planetaarinen terveys (tiivistelmä)

artikkelit

Luontokato tapahtuu myös meissä

uutiset

Luonnon tilan parantaminen lisää myös ihmisen hyvinvointia

julkaisut

Tavoitteena planetaarinen terveys

Maapallo joka koostuu nollista ja ykkösistä, varpuja sen ympärillä, metsämaaston päällä. Vieressä hyppäävä ihminen, sieni ja robotti, joka sanoo "Terv...!"
Ilmiö

Planetaarinen terveys rakentuu luontoyhteydelle

artikkelit

Hanna Haveri: Luontokato uhkaa myös ihmisten terveyttä

Puheenvuoro

Naamiot on riisuttu myös globaalissa terveyspolitiikassa – ja EU:n on pidettävä silmänsä auki asiassa

Maapallo joka koostuu nollista ja ykkösistä, varpuja sen ympärillä, metsämaaston päällä. Vieressä hyppäävä ihminen, sieni ja robotti, joka sanoo "Terv...!"
Työpaja

Planetaarinen terveys – askelmerkkejä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi  

Helsinki, torstai, 15.12.

Mistä on kyse?