julkaisut

Planetaarinen terveys (tiivistelmä)

Kokonaisvaltainen visio ihmisille ja planeetalle

Kirjoittajat

Danielle Brady (EPC, Social Europe and well-being programme)

Julkaistu

Tiivistelmä

Viimeaikaiset kriisit, kuten COVID-19 ja ilmastokriisi, ovat korostaneet terveyden ja ympäristön välistä yhteyttä. Kun tietoisuus politiikan alojen välisistä yhteyksistä lisääntyy, nähdään myös entistä enemmän tarvetta koordinoidulle päätöksenteolle niin EU- kuin kansallisella tasolla.

Vaatimukset kokonaisvaltaisempaan lähestymistapaan on tunnustettu jo pitkään, mutta koronaviruspandemia on korostanut entisestään nykyisten esteiden purkamisen tarvetta ihmisten, eläinten ja planeetan terveydentilan parantamiseksi. Tästä huolimatta kysymyksiä jää edelleen kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja sen toteuttamisesta, kun tavoitteena on edistää niin ihmisten, eläinten kuin ympäristön terveyttä.

Selvityksessä suositellaan planetaariseen terveyteen perustuvan lähestymistavan käyttöönottoa kaikilla hallinnon tasoilla ja monitieteisen yhteistyön vahvistamista.

Suositusten toteuttaminen edellyttää, että politiikkasiilot EU:ssa ja kansallisella tasolla pyritään hajottamaan ja siirrytään nykyistä kokonaisvaltaisempaan lähestymistapaan. Lisäksi planetaarisen terveyden edistämiselle tulee määritellä yhteiset mittarit ja luoda parhaiden käytäntöjen foorumi. Planetaarinen terveys tulee liittää myös osaksi terveydenhuoltoa. Investointeja tulee suunnata koulutukseen, viestintään ja tutkimukseen. Kansainvälistä yhteistyötä tulee lisätä.

Suosittelemme

Liisa Pesonen
artikkelit

Älymaatalous ja digitalisaatio ruoantuotannon resurssiviisauden perustana

artikkelit

Kasvinterveydestä huolehtiminen on monimutkainen tehtävä

Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén
artikkelit

Mielen ja luonnon hyvinvoinnin kriisi vaatii kulttuurista murrosta

julkaisut

Me ja maapallo

artikkelit

Planetaarinen hyvinvointi kuuluu kaikille tunteville olennoille

Planetaarinen terveys tarkoittaa sitä, että ihmisen hyvinvointi ja ympäristön tila ovat riippuvaisia toisistaan.
uutiset

Ympäristön tilan ja ihmisen hyvinvoinnin riippuvuus toisistaan tulee ottaa ohjenuoraksi poliittisessa päätöksenteossa

artikkelit

Luontokato tapahtuu myös meissä

uutiset

Luonnon tilan parantaminen lisää myös ihmisen hyvinvointia

julkaisut

Tavoitteena planetaarinen terveys

Maapallo joka koostuu nollista ja ykkösistä, varpuja sen ympärillä, metsämaaston päällä. Vieressä hyppäävä ihminen, sieni ja robotti, joka sanoo "Terv...!"
Ilmiö

Planetaarinen terveys rakentuu luontoyhteydelle

artikkelit

Hanna Haveri: Luontokato uhkaa myös ihmisten terveyttä

Puheenvuoro

Naamiot on riisuttu myös globaalissa terveyspolitiikassa – ja EU:n on pidettävä silmänsä auki asiassa

Maapallo joka koostuu nollista ja ykkösistä, varpuja sen ympärillä, metsämaaston päällä. Vieressä hyppäävä ihminen, sieni ja robotti, joka sanoo "Terv...!"
Työpaja

Planetaarinen terveys – askelmerkkejä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi  

Helsinki, torstai, 15.12.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Planetary health

Alaotsikko

A holistic vision for people and the planet

Tekijät

Danielle Brady (EPC, Social Europe and well-being programme)

Julkaisupaikka

Brussels

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisija

European Policy Centre and Sitra

Sivumäärä

20

Mistä on kyse?