Live
Planetaarinen terveys – askelmerkkejä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi  
Työpaja

Planetaarinen terveys – askelmerkkejä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi  

Planetaarinen terveys on lähestymistapa, jossa tunnistetaan ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäisriippuvuus. Työpajassa pohditaan, miten Suomessa voitaisiin edistää planetaarista terveyttä erityisesti dataa hyödyntämällä.

  • 15.12.2022 klo 09:00 - 13:30
  • Sitra, Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki

Ilmastonmuutos, luontokato ja ympäristön saastuminen heikentävät myös ihmisten terveyttä. Planetaarinen terveys on lähestymistapa, jossa tunnistetaan ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäisriippuvuus.

Kokoamme tutkimuksen, hallinnon ja yritysten edustajia eri sektoreilta jakamaan ajatuksia siitä, miten Suomessa voitaisiin edistää planetaarista terveyttä. Työpajassa keskustellaan ja pohditaan ratkaisuja erityisesti sosiaalisen kestävyyden ja reilun datatalouden näkökulmista.

Tavoitteenamme on:

  • tunnistaa pullonkauloja planetaarisen terveyden edistämisessä
  • kartoittaa nykyisen kehityksen ajureita ja ajankohtaisia trendejä
  • koota eri toimijoiden tarpeita ja mahdollisia toimenpiteitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Työpajassa pohditaan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ja rahoituksen tarpeita sektori- ja toimialarajat ylittävästä näkökulmasta. Temaattisina painopistealueina ovat terveys, luonto ja ruoka. Datan hyödyntäminen toimii poikkileikkaavana teemana.

Työpajan keskustelun kehyksenä toimivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Kestävän kehityksen kivijalkana on terveellinen ympäristö, joka mahdollistaa ihmisen hyvinvoinnin maapallon kantokyvyn rajoissa. Poikkileikkaavana kehityksen ajurina on reilu datatalous, mitä ehdotettu uusi kestävän kehityksen tavoite SDG 18 ‘Merkityksellinen ja turvallinen digitaalinen elämä’ indikoi.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan työpajaan, voit olla yhteydessä taru.ryske@sitra.fi.  

Mistä on kyse?