julkaisut

Me ja maapallo

Miten vaalia yhteistä terveyttä

Kirjoittajat

Essi Huotari, Minna Maunula, Sanni Haahti, Jenni Sademies, Johanna Muurinen, Karoliina Kettunen, Johannes Cairns, Anniina Sarekoski, Hanna Paulomäki (One Health Finland ry)

Julkaistu

Tiivistelmä

Yhteisen terveyden eri osa-alueilta on jo olemassa valtava määrä erilaista tietoa, mistä huolimatta ymmärrys aiheesta on puutteellista. Julkaisun ei ole tarkoitus lisätä tietotulvaa uusilla faktoilla, vaan ajatuksena on luoda valtavasta datatulvasta ymmärrystä edistävä synteesi.

Jotta meneillään olevaa ilmastonmuutosta, luontokatoa, ympäristön saastumista, meitä vaanivia mikrobiuhkia ja muita ongelmia voidaan hillitä, tarvitsemme näistä ilmiöistä kertovien aineistojen ymmärtämiseksi niitä yhteen nivovia julkaisuja ja kokonaisvaltaista ja systemaattista tarkastelutapaa.

Meillä on todennäköisesti jo käsissämme tarvittava tieto ja osaaminen esimerkiksi ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi, mutta päätöksenteko ja toimet puuttuvat.

Julkaisu kokoaa tietoa kohtaamiemme kriisien luonteesta, ongelmien yhteennivoutumisesta ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan tarpeellisuudesta. Julkaisussa esitellään yhteistä terveyttä uhkaavia tekijöitä ja niihin johtaneita kehityskulkuja sekä käsitellään samalla jo olemassa olevia ratkaisuja ja tulevaisuuden toimia, eli sitä mihin jatkossa kannattaisi kiinnittää huomiota uhkien hillitsemiseksi.

Julkaisu on tarkoitettu kaikille yhteisen terveyden teemoista kiinnostuneille, jotka kaipaavat tietoa monesta näkökulmaista ja helposti lähestyttävällä tavalla. Julkaisu sopii erityisesti lukiolaisille ja toimii yleistajuisena ja syventävänä oppimateriaalina.

Julkaisun on toteuttanut One Health Finland ry osana Sitran Terveysdata 2030 -projektia.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Me ja maapallo

Alaotsikko

Miten vaalia yhteistä terveyttä?

Tekijät

Essi Huotari, Minna Maunula, Sanni Haahti, Jenni Sademies, Johanna Muurinen, Karoliina Kettunen, Johannes Cairns, Anniina Sarekoski, Hanna Paulomäki (One Health Finland ry)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisija

One Health Finland ry

Sivumäärä

32

Mistä on kyse?