Noora Hokkila

Avustava lakimies, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra