ihmiset

Elina Eerola

Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Kuka?

Elina Eerola on mukana vahvistamassa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana. Elina uskoo, että yhdessä kokeillen löydämme parhaat ja innovatiivisimmat ratkaisut kansanvallan haasteisiin.

Mitä?

Sitrassa Elina on ehtinyt kehittämään verkostoja, edistänyt ekosysteemiajattelua ja luonut uudenlaisia kumppanuuksia Soteuttamo-konseptissa. Elina vahvisti ihmislähtöisempää ja kilpailukykyisempää sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhdessä startupien, pk-yritysten, kuntien kuin yhdistystenkin kanssa.

Rohkeiden uusien ideoiden etsiminen ja toteuttaminen jatkuu kuntien kanssa Demokratiakokeilut 2020 -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edistää demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Ota yhteyttä Elinaan, jos haluat tietää lisää kokeiluista, osallisuudesta tai lähidemokratiasta.

Hyvinvointialueiden myötä Suomeen syntyi aivan uusi demokratian taso, joka antaa mahdollisuuden ajatella asioita uudella tavalla. Ei tarvitse kopioida vahoja toimintatapoja, vaan nyt voi aloittaa puhtaalta pöydältä ja kehittää niitä parhaiksi havaittuja malleja. Elinan ja kollegojen luotsaamassa Demokratia-teemaryhmässä keskitytään hyvinvointialueiden demokratiaan ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen. Ota yhteyttä Elinaan, jos haluat tietää lisää kokeiluista, osallistumisesta tai lähidemokratiasta.

Elina on filosofian maisteri, joka innostuu yhteiskunnallisista asioista, innovaatioista ja asiakaslähtöisyydestä. Niitä hän on aiemmissa työtehtävissään päässyt edistämään eri sidosryhmien kanssa niin kulttuuri- kuin koulumaailmassa.

Häh?

Elina uskoo digitalisaatioon, elinikäiseen oppimiseen ja hyvinvointiin. Vapaa-ajalla Elinan voikin löytää lenkkeilemästä Helsingin merenrannoilla, laskettelemasta Suomesta tai Alpeilta, lukuisista kaupunkikulttuurin tapahtumista tai hyvän viinin ja ruoan parista.