DEMOKRATIAKOKEILUT 2020

Demokratiakokeilut 2020 -hankkeella tavoitellaan demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

AJANKOHTAISTA

Viimeisimmät tästä.

MISTÄ ON KYSE

Demokratiakokeilut 2020 -hankkeella tavoitellaan demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Kokeilujen avulla pyritään vahvistamaan erityisesti niiden väestöryhmien osallistumista ja osallisuutta, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä demokraattisesta osallistumisesta.

Mitä teemme?

Tavoitteena on käynnistää kevään 2020 aikana useita kunnianhimoisia demokratiakokeiluja, jotka uudistavat kuntademokratian käytäntöjä. Lisäksi järjestämme vuoden 2020 aikana Sivullisesta osalliseksi -työpajasarjan, joka tarjoaa kuntatoimijoille tukea oman kunnan osallisuustyön ideointiin ja kehittämiseen.

Missä mennään?

Hakuaika Demokratiakokeilut 2020 -hankkeeseen alkoi 16.5.2019 ja jatkui elokuun 2019 loppuun.

Hakuprosessi oli kaksivaiheinen. Marraskuun lopulla toiseen vaiheeseen valittiin lähes 40 idean joukosta seitsemän ideaa, joita arvioitiin mm. seuraavien kriteereiden perusteella: uutuusarvo, toistettavuus, rohkeus ja kohderyhmä. Toisessa vaiheessa lopullisten ideavalintojen kriteereinä ovat mm. toteutuskelpoisuus, skaalautuvuus, vaikuttavuus ja kunnan sitoutuminen. Mukaan valittiin lopulta kuusi kokeiluideaa.

Ajankohtaisen koronaepidemian ja kokeilujen luonteen vuoksi kokeilujen aikataulut ovat kuitenkin vielä täsmentymässä. Kokeilut kestävät maaliskuun 2021 loppuun.

Kuka mukana?

Kokeiluihin valikoituivat Kuhmon, Suonenjoen, Keiteleen, Pielaveden, Rautalammen, Tervon, Vesannon, Tampereen ja Tuusulan, Helsingin, Järvenpään ja Oulun ideat. Kokeilut toteutuetaan yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

Sitran intressissä on levittää demokratiakokeilusta saatuja tuloksia, tietoja ja kokemuksia mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi. Liity siis mukaan verkostoon tilaamalla Kansanvallan peruskorjauksen uutiskirje, niin pysyt kärryillä projektin etenemisestä.

Jos haluat kuulla lisää, olethan yhteyksissä: demokratiakokeilut@sitra.fi

LUKEMISTO

Ajatuksia aiheesta tekstimuodossa.

Uutiskirjettämme seuraamalla pysyt kärryillä Kansanvallan peruskorjaus -projektin etenemisestä.

YHTEYSTIEDOT

Tulevaisuus tehdään yhdessä!

Mistä on kyse?