DEMOKRATIAKOKEILUT 2020

Demokratiakokeilut 2020 -hankkeella tavoiteltiin demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

AJANKOHTAISTA

Viimeisimmät tästä.

ETÄTAPAHTUMAT

Demokratiakokeilut 2020 -hankkeen syväsukelluksissa pääsee perehtymään yksittäisiin kokeiluihin perusteellisesti. Osa kokeiluista järjestää myös työpajoja, joissa on mahdollista yhteiskehittää konseptia, ja koulutuksia kokeiluissa syntyneiden materiaalien käyttöön. Tilaisuudet järjestetään etänä. Kalenteri päivittyy tilaisuuksien ohjelmien ja ilmoittautumislinkkien osalta.

16.3.2021 klo 13.00-15.30
Nuorten politiikkakoulun yhteenvetoseminaari
Teams
Nuorten politiikkakoulu, Oulun kaupunki
Ohjelma
17.3.2021 klo 15.00-16.00
Opetus­ma­te­ri­aa­li­koulutus A
Teams
Nuorten politiikkakoulu, Oulun kaupunki
Ohjelma
18.3. klo 9.00-10.00
Opetus­ma­te­ri­aa­li­koulutus B
Teams
Nuorten politiikkakoulu, Oulun kaupunki
Ohjelma
23.3.2021 klo 13.00-15.00
Joukkorahoitus kuntien uutena osallistavana menetelmänä -seminaari
Tampere ja Tuusula
Ohjelma
24.3.2021 klo 18.00-20.00
Toimi politiikan näyttämöllä
Järvenpää
Ohjelma
15.4.2021 klo 10.00-12.00
Venäjänkielisen väestön äänen vahvistaminen kaupungin palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa
Helsinki
Ohjelma
22.4.2021 klo 15.00–17.00
Draamallinen kansalaisraati
Kuhmo
Ohjelma

Osallisuuden ideapankki

Vaikuttavat oivallukset jakoon!

MISTÄ ON KYSE

Demokratiakokeilut 2020 -hankkeella tavoiteltiin demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistettiin demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Kokeilujen avulla pyrittiin vahvistamaan erityisesti niiden väestöryhmien osallistumista ja osallisuutta, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä demokraattisesta osallistumisesta.

Mitä teimme?

Tavoitteena oli käynnistää kevään 2020 aikana useita kunnianhimoisia demokratiakokeiluja, jotka uudistavat kuntademokratian käytäntöjä. Lisäksi järjestimme vuoden 2020 ja 2021 aikana Sivullisesta osalliseksi -työpajasarjan, joka tarjosi kuntatoimijoille tukea oman kunnan osallisuustyön ideointiin ja kehittämiseen.

Missä mennään?

Hakuaika Demokratiakokeilut 2020 -hankkeeseen alkoi 16.5.2019 ja jatkui elokuun 2019 loppuun.

Hakuprosessi oli kaksivaiheinen. Marraskuun lopulla toiseen vaiheeseen valittiin lähes 40 idean joukosta seitsemän ideaa, joita arvioitiin mm. seuraavien kriteereiden perusteella: uutuusarvo, toistettavuus, rohkeus ja kohderyhmä. Toisessa vaiheessa lopullisten ideavalintojen kriteereinä ovat mm. toteutuskelpoisuus, skaalautuvuus, vaikuttavuus ja kunnan sitoutuminen. Mukaan valittiin lopulta kuusi kokeiluideaa.

Kokeilut kestävät huhtikuun 2021 loppuun ja hankekokonaisuus päättyi kesäkuussa 2021, jolloin kokeilujen opit ja kokemuksen koottiin yhteen ja julkaistiin kaikkien hyödynnettävissä olevassa Miten demokratiaa kokeillaan-käsikirjassa.

Keitä mukana?

Kokeiluihin valikoituivat Kuhmon, Suonenjoen, Keiteleen, Pielaveden, Rautalammen, Tervon, Vesannon, Tampereen ja Tuusulan, Helsingin, Järvenpään ja Oulun ideat. Kokeilut toteuttiin yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Alunperin valituista kuudesta ideasta Suonenjoen, Keiteleen, Pielaveden, Rautalammen, Tervon ja Vesannon yhteistyössä suunnitteleman Vuokko-kanslaiskanavan kehittäminen päätettiin syksyllä 2020 lopettaa.

Sitran intressissä on levittää demokratiakokeilusta saatuja tuloksia, tietoja ja kokemuksia mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi. Liity siis mukaan verkostoon tilaamalla Kansanvallan peruskorjauksen uutiskirje, niin pysyt kärryillä projektin etenemisestä.

Jos haluat kuulla lisää, olethan yhteyksissä: demokratiakokeilut@sitra.fi

LUKEMISTO

Ajatuksia aiheesta tekstimuodossa.

Uutiskirjettämme seuraamalla pysyt kärryillä Kansanvallan peruskorjaus -projektin etenemisestä.

YHTEYSTIEDOT

Tulevaisuus tehdään yhdessä!

Mistä on kyse?