Siirry suoraan sisältöön

DEMOKRATIAKOKEILUT 2020

Demokratiakokeilut 2020 -hankkeella tavoitellaan demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

AJANKOHTAISTA

Viimeisimmät tästä.

MISTÄ ON KYSE

Demokratiakokeilut 2020 -hankkeella tavoitellaan demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Kokeilujen avulla pyritään vahvistamaan erityisesti niiden väestöryhmien osallistumista ja osallisuutta, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä demokraattisesta osallistumisesta.

Mitä teemme?

Tavoitteena on käynnistää kevään 2020 aikana useita kunnianhimoisia demokratiakokeiluja, jotka uudistavat kuntademokratian käytäntöjä. Sitra voi olla hankkeissa mukana enintään kesäkuuhun 2021 saakka.

Tutustu 27.5.2019 pidetyn infotilaisuuden esityksiin ja tilaisuuden tallenteeseen tämän linkin kautta: Infotilaisuus demokratiakokeiluista.

Tarkemmat tiedot haun aikatauluista, hakukriteereistä ja säännöistä löydät puolestaan Demokratiakokeilut 2020 -hakusivulta.

Missä mennään?

Hakuaika Demokratiakokeilut 2020 -hankkeeseen alkoi 16.5.2019 ja jatkuu elokuun 2019 loppuun. Syksyn aikana enintään kymmenen hanketta valitaan mukaan kehittämistyöpajoihin, joiden jälkeen Sitra valitsee hakijoiden joukosta hakijat, joiden kanssa se tekee kokeilun toteuttamista koskevan rahoitussopimuksen.

Itse kokeilut on tarkoitus toteuttaa pääosin vuoden 2020 aikana Sitra voi olla mukana kokeilussa enintään kesäkuuhun 2021 asti.

Kuka mukana?

Ehkäpä juuri sinun kuntasi!

Sitra valitsee työpajojen jälkeen hakijoiden joukosta hakijat, joita se lähtee rahoittamaan. Hakijan toivotaan antavan kehitettävälle idealle myös oman panoksensa. Panos voi olla esimerkiksi idean kehittämiseen käytettyä työ­aikaa tai omaa rahoitusta.

Sitra tekee hankeidean ja esitetyn budjetin perusteella kokonaisarvion Sitran myöntämän rahallisen tuen myöntämisestä hankkeelle. Rahoituksen myöntäminen edellyttää Sitran hankerahoituksen ehtojen hyväksymistä. Sitran velvollisuutena on rahoitusta myöntäessään huomioida EU:n valtiontukisäädöstön noudattaminen. Edellä mainitun perusteella Sitran rahoitus ei saa kohdistua taloudellisen toiminnan rahoittamiseen.

Sitran intressissä on levittää demokratiakokeilusta saatuja tuloksia, tietoja ja kokemuksia mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi.

Olethan yhteyksissä: demokratiakokeilut@sitra.fi

LUKEMISTO

Ajatuksia aiheesta tekstimuodossa.

Uutiskirjettämme seuraamalla pysyt kärryillä Kansanvallan peruskorjaus -projektin etenemisestä.

YHTEYSTIEDOT

Tulevaisuus tehdään yhdessä!

Mistä on kyse?