uutiset
Arvioitu lukuaika 7 min

Kuusi kokeilua ja 12 kuntaa mukana Demokratiakokeilut2020­-hankkeessa

Kokeiluissa pyritään vahvistamaan päätöksenteossa aliedustettuna olevien ryhmien ääntä.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Demokratiakokeilut2020-hankkeen kokeilut valittiin alkuvuodesta 2020.

Pääosin kuluvan vuoden aikana toteutettaviin kokeiluihin valikoituivat Kuhmon, Suonenjoen, Keiteleen, Pielaveden, Rautalammen, Tervon, Vesannon, Tampereen ja Tuusulan, Helsingin, Järvenpään ja Oulun ideat.

Kunnista Tampere ja Tuusula toteuttavat oman kokeilunsa yhdessä, samoin Suonenjoki, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Tervo ja Vesanto toteuttavat kokeilunsa yhteistyössä.

Kokeiluideoissa tavoitellaan mm. kaupungin palvelujen ja päätöksenteossa aliedustettujen ryhmien äänen vahvistamista, draaman keinojen hyödyntämistä päätöksenteon havainnollistamisessa, demokratiakasvatusta ja kuntalaisten sähköisen vuorovaikutuskanavan kehittämistä. Kuvaukset kokeiluista löydät tämän jutun alta.

Tavoitteena levittää kokeilujen tuloksia mahdollisimman laajasti hyödynnettäväksi

Asiantuntija Elina Eerola Sitrasta uskoo, että kokeilujen myötä pystytään kehittämään osallistamisen tapoja, jotka ovat skaalattavissa koko maahan ja kenties ulkomaille asti.

””On innostavaa lähteä kokeilemaan erilaisia osallisuuden menetelmiä eri puolella Suomea. Erilaisten kokeilujen myötä varmasti nähdään mikä menetelmä toimii missäkin ja miten sitä voidaan kokeilun aikana ohjata oikeaan suuntaan. Eri ihmiset haluavat osallistua erilaisilla tavoilla ja nyt voimme tarjota heille uusia vaihtoehtoja”, Eerola sanoo.

Alun perin kokeiluihin tuli kaikkiaan 37 hakemusta. Lue täältä hakuprosessin aiemmista vaiheista.

”Uudistumiskyky on pienen kansakunnan elinehto”

Demokratiakokeilut 2020 tavoitteena ovat demokratiaa vahvistavat ja innovatiiviset yhteishankkeet, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Lisäksi Sitran tavoitteena on levittää demokratiakokeilusta saatuja tuloksia, tietoja ja kokemuksia mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi.

”Uudistumiskyky on pienen kansakunnan elinehto nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä uudistumisen tarve koskee myös kansanvaltaa, jonka toimintatavat ja rakenteet ovat muuttuneet viimeksi kuluneiden sadan vuoden aikana tuskin lainkaan”, johtaja Antti Kivelä Sitrasta sanoo.

Kokeilut ovat osa Kansanvallan peruskorjaus -projektia, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana. Sitra toteuttaa Demokratiakokeilut 2020 -projektin yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

Juttua on päivitetty 26.3.2020.

Demokratiakokeilut 2020 -hakuprosessiin liittyvät käytännön kysymykset voit lähettää osoitteeseen demokratiakokeilut@sitra.fi

Mistä on kyse?